Avregningsansvaret

Statnett er gitt konsesjon for å koordinere måling og avregning av kraftomsetning. Som avregningsansvarlig skal vi i henhold til energiloven sørge for at all innmating og alt uttak av elektrisk energi blir korrekt avregnet, slik at det oppnås økonomisk balanse i kraftmarkedet. I tillegg skal avregningsansvarlig drifte systemstøtte for standardisert elektronisk datautveksling for det norske kraftmarkedet, og utvikle og drifte Elhub.