Statnetts ledelse har nå vedtatt oppstart av prosjektet med å sette inn ny transformator i stasjonen i Røldal. Arbeidene starter opp i begynnelsen av desember med opparbeidelse av riggplass og andre forberedelser. Over nyttår starter grunnarbeidene.

Høyer Odda har fått kontrakt på å utføre grunn- og betongarbeidene som vil pågå frem til slutten av september. I forbindelse med disse arbeidene vil det bli en del tungtrafikk i området. Statnett vil sørge for at ulempene for naboer og andre berørte blir så minimale som mulig.

Transformatoren skal etter plan komme i september og settes på drift innen utgangen av 2021.