Nyhetsarkiv Røldal transformatorstasjon

  • Nå starter arbeidet med å sette inn en transformator i Røldal. Det vil bedre forsyningssikkerheten og legge til rette for fornybar småkraftproduksjon.

  • For å legge til rette for de omfattende planene om småkraftproduksjon i Røldal, har Statnett nå besluttet å investere i en ny transformator.