Leidningstrasè omtala som 1.0B og 1.2 i konsejonssøknaden og kartvedlegg 1, har motsatt namnsetjing i fagrapportane om konsekvensutgreiing (vedlegg 2). I vedlegg 2 er altså leidningstrasè 1.0B frå søknaden og kartvedlegg omtala som trasè 1.2, og omvendt.

I søknaden er trasè 1.0B over fjellet ved Litledalen prioritert omsøkt alternativ, og leidningstrasè 1.2 gjennom Litledalen sekundært omsøkt alternativ.

Søknaden og kartvedlegg 1 nyttar trasènamn 1.6 om eit trasèalternativ som går like nord for Freiåsen. Denne trasèen er omsøkt som alternativ til deler av leidningstrasè 1.0F.