Nyhetsarkiv for Hauglandet nettforsterkning

Avgrens søket ditt:
  • Statnett ynskjer å opplyse om at leidningstrasè omtala som 1.0B og 1.2 i konsesjonssøknaden og kartvedlegg 1, har motsatt namnsetjing i fagrapportane om konsekvensutgreiing (vedlegg 2).

  • Statnett planlegg å bygge ny leidning mellom Blåfalli og Gismarvik. Som ein del av dette arbeidet varslar Statnett om landmålings- og planarbeid. Arbeidet vil bli gjennomført i 2020.

  • Statnett har meldt frå til Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) om at dei startar planlegginga av ein ny kraftleidning til Karmøy. Bakgrunnen er at fleire store industriprosjekt kan føre til...

  • Statnett kan nå starte arbeidet med å melde og konsesjonssøke de tiltak foretaket finner det riktig å gjennomføre for å forsterke transmisjonsnettet mot Haugalandet, innenfor det konseptet som ble...