Styrets investeringsbeslutning betyr at prosjektet nå kan begynne med prosjektering og videre planlegging for å forberede byggingen. Anskaffelsesprosessen blir viktig i arbeidet videre, og planen er at de første kontraktene vil bli utlyst til sommeren. I første omgang er det kontrakter i forbindelse med grunnarbeider og hovedkontraktene på bygging av ledningen og stasjonen som blir utlyst.

 

- Forsyningssikkerheten er ikke tilfredsstillende for Sør-Rogaland. Lyse-Fagrafjell vil sikre strømforsyningen til regionen, og samtidig legge til rette for fremtidig vekst. Styrets investeringsbeslutning betyr at vi nå kan gå videre med prosjektering og planer for hvordan vi skal gjennomføre byggingen, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim.

 

De to 300 kV kraftledningene som forsyner regionen i dag, er ikke nok til å håndtere det økte strømforbruket som følger av forventet, langsiktig vekst. Derfor har Statnett søkt om å bygge ny kraftledning og ny transformatorstasjon. Den nye ledningen planlegges fra Lyse i Forsand, via Seldalsheia i Sandnes til Fagrafjell på grensen mellom Sandnes og Time, og vil bygges for 420 kV. Det ble også søkt om ny transformatorstasjon på Fagrafjell.

 

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) anbefaler at Statnett får tillatelse til å bygge Lyse – Fagrafjell, og søknaden er videresendt til Olje- og Energidepartementet (OED) for videre behandling. OED har lagt saken ut på høring , med høringsfrist 16.04.2018.

 

Før bygging kan starte må OED gi konsesjon og styret i Statnett må gi sin endelige godkjenning.