Det er viktig for Statnett å være klar til å igangsette arbeidet så snart som mulig etter at Olje- og energidepartementet har gitt sitt vedtak. Vi sender derfor ut forespørslene før endelig konsesjon, noe som er i tråd med vanlig praksis for denne type prosjekter. Dette kommer også tydelig frem i forespørslene.

Fristen for å tilby er satt til tredje kvartal 2020.