I forbindelse med konsesjonssøknaden og med bakgrunn i høringsinspillene, har NVE bedt Statnett gjennomføre enkelte tilleggsutredninger.

Dette arbeidet er nå godt i gang. Blant annet har det blitt gjennomført ytterligere utredning på TBM (tunnelboremaskin). 

Brevet fra NVE ligger vedlagt nederst på siden.