Tunnelen vil bli 6,6 km lang og etableres på Statnetts stasjonsområde ved Ulven og ved Tåsen (Rektorhaugen). I forbindelse med byggearbeidene har Statnett utarbeidet en Miljø-, transport og anleggsplan (MTA) som er godkjent av myndighetene. Denne inneholder kravene til hvordan arbeidene skal gjennomføres for å ta mest mulig hensyn til omgivelsene.

 

Hvilke aktiviteter vil skje når?  

Etter påske starter AF Gruppen med forberedende arbeider før tunnelarbeidene kan starte opp.

Ulven:

Alle de forberedende arbeidene på Ulven vil foregå innenfor Statnett sin eiendom og består blant annet av:

  • Etablere anleggsområdet med gjerder, porter og brakker.
  • Etablere tiltak for å redusere støy og støv
  • Frakte inn utstyr og materialer.
  • Etablere trafikksikringstiltak

Rektorhaugen:

Forberedende arbeider består blant annet av:

  • Etablere anleggsområdet med gjerder, porter, kontorrigg, telt og brakker.
  • Etablere tiltak for å redusere støy og støv
  • Frakte inn utstyr og materialer.
  • Trafikksikringstiltak
  • Grave ut løsmasser
  • Etablere midlertidig adkomst fra rundkjøring i Kaj Munks vei, ved lokket på Tåsentunnelen og inn til Ullevålsletta ved Rektorhaugen

Anleggsarbeid

Selve anleggsarbeidet vil starte opp i månedsskiftet mai/juni på Rektorhaugen/Tåsen og i midten av mai på Ulven. I starten skal det etableres en adkomst til tunnelen (forskjæring) som innebærer boring, pigging og sprengning før selve tunnelarbeidene kan starte opp.

Påmelding til jevnlige oppdateringer på prosjektsiden

Vi vil jevnlig legge ut aktuell informasjon og status for arbeidene på prosjektsiden vår: www.statnett.no à våre prosjekter à Sogn Ulven.

Dere som bor i nærheten av tunnelåpningen på Ulven og Tåsen/Rektorhaugen vil få eget brev i posten.