I anledning Statnetts planer om å bygge Skyberg transformatorstasjon i Vardal og ny kraftledning mellom Oslo og Lillehammer, arrangerer vi åpne kontordager i Øvre Vardal klubbhus. Representanter fra Statnett vil være tilgjengelig slik at grunn- og rettighetshavere og andre interesserte kan få nærmere informasjon om tiltakene og anledning til å stille spørsmål om Statnetts planer.

Ettersom Skyberg transformatorstasjon har kommet lengst i planfasen, vil vi starte kontordagene for de aktuelle grunneierne i Gjøvik kommune

- Det er viktig for oss at folk involverer seg slik at vi kan få innspill og finne gode løsninger, sier prosjektleder Anne Glomnes Rudi.

Tid: 29.august kl. 08-18 og 30. august kl. 12-18. 
Sted: Øvre Vardal klubbhus, Sevalvegen 253 

Møt opp når som helst innenfor dette tidsrommet om du ønsker å snakke med oss.