Fristen for høringsinnspill er satt til 8. mai.

18. april holder NVE åpent høringsmøte i Gjøvik rådhus kl. 19. Her vil NVE orientere om søknaden om ny Skyberg transformatorstasjon, samt behandling av meldingen som Statnett har sendt for kraftledning fra Lillehammer til Gran (Se egen sak). Statnett og Elvia vil fortelle nærmere om våre planer med ny Skyberg transformatorstasjon i dette møtet.

Mer informasjon her: Brev (nve.no)

Bakgrunn for søknad om ny Skyberg transformatorstasjon

Statnett og Elvia har søkt NVE om å få bygge ny Skyberg transformatorstasjon ved Mustadmarka i Gjøvik kommune. Begrunnelsen for søknaden er at Vardal transformatorstasjon har nådd teknisk levetid og erstattes. 

Konsesjonssøknaden finnes her: Skyberg transformatorstasjon | Statnett