-Styret i Statnett har nå vedtatt oppstart av utvidelse og fornyelse av Rød transformatorstasjon, og nå er også flere kontrakter tildelt, forteller Jan Sigmund Eskedal prosjektleder i Statnett.

 

 -For å kunne frakte nye transformatorer inn til stasjonen er det nødvendig med en ny bru og omlegging av deler av veien. Tveito Maskin AS er tildelt kontrakt på dette arbeidet og vil starte opp denne sommeren, sier Eskedal.

 

 -På stasjonen skal det oppføres nytt kontrollbygg, nytt oppmøtebygg med garasje, samt at to transformatorsjakter skal støpes. Disse arbeidene vil bli utført av sørlandsbaserte BRG AS. De vil også utføre grunnarbeidene, samt rive gammel bygningsmasse når nye står ferdig, forteller Eskedal.

 

Siemens er tildelt kontrakt på kontrollanlegg og transformatorer, mens ansvar for høyspentanlegget er under tildeling. Statnetts eget personell vil utføre montasje av høyspentkomponenter, samt gjennomføre flytting av ledningsstrekk inn til stasjonen.

 

Konsesjon ble gitt av NVE 27.april i år, og planen er at deler av stasjonen skal idriftsettes i 2022. Endelig ferdigstillelse er estimert til i slutten av 2023.

 

Kostnadsestimatet for utvidelse og ombygging er beregnet til 640 - 690 MNOK.