- Det er gledelig å konstatere at vi har opprettholdt tidsplanen og at vi kan åpne broen for trafikk igjen om kort tid, sier prosjektleder Jan Eskedal i Statnett.

Statnett er for tiden i gang med å fornye og utvide kapasiteten på Rød transformatorstasjon. Det bygges nytt kontrollhus, oppmøtebygg og garasjer sør for eksisterende stasjonsområde.  Det er også behov for å øke transformatorkapasiteten i stasjonen med to nye transformatorer. I forbindelse med dette, har det vært behov for å ruste opp brua over Hoppestadelva slik at den blir dimensjonert for å tåle transformatortransport. Det er dette arbeidet som nå ferdigstilles.

- Vi er svært fornøyd med entreprenør Tveito-Maskin AS sin innsats. I utgangspunktet var det en stram byggetid. I byggeperioden har det oppstått utfordringer med både korona, flom og krevende grunnforhold. Det er en god innsats som er lagt ned for å holde tidsplanen, sier Eskedal.

Veien blir åpnet 1.mars med midlertidig vegdekke og redusert hastighet frem til temperaturen i været er høy nok til at permanent asfalt kan legges. Den perioden veien blir asfaltert, vil bruen stenges og omkjøring skiltes. Vi vil varsle Statens vegvesen om dette, og dato for asfaltering blir deretter kunngjort under veimeldinger på deres nettside.

Arbeidet med å fornye Rød transformatorstasjon skal etter planen være ferdig i 2023.