-For å sikre forsyningen av strøm i årene som kommer er det nødvendig å fornye Rød transformatorstasjon. Anleggene er fra 1960-tallet og teknisk levealder er nådd. I tillegg foreligger det konkrete planer om et nytt datasenter som krever økt transformeringskapasitet ved stasjonen, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

 

Konsesjonsvedtakene ligger på prosjektsiden under dokumenter/Vedtak fra NVE.

 

Arbeidene som skal utføres omfatter utskifting av kontrollanlegg, nytt kontrollbygg, ombygginger og utskiftinger i apparatanlegget samt utskifting av to transformatorer og etablering av to nye transformatorsjakter. Eksisterende bygningsmasse rives og det etableres nytt oppmøtebygg med garasje.

 

Det må også etableres ny vei for å frakte transformatorene inn til stasjonen. Dette innebærer omlegging av 2 kilometer vei til stasjonen og ny bru over Hoppestadelva.

 

Rød transformatorstasjon ligger i Skien kommune og er viktig for forsyningen av strøm til regionen Østlandet.

 

Videre fremdrift

 -Anskaffelsesprosessen for arbeidene som skal utføres er godt i gang, og valg av leverandører vil sannsynligvis skje i mai når styret har besluttet oppstart, sier Vardheim.

Etter planen skal anleggsarbeidet starte opp i juni. I forkant av dette var det planlagt et informasjonsmøte om anleggsarbeidet for naboer og berørte i Skien kommune.

 -På grunn av koronapandemien kan ikke dette møtet gjennomføres, og berørte i området vil isteden motta informasjon i posten, forklarer Vardheim.

 

Kostnadsestimatet for utvidelse og ombygging er beregnet til 590 - 680 MNOK.