Anbudene omhandler apparatanlegg, transformatorer, veianlegg og bygg&grunnarbeid.

Tilbud ventes inn i begynnelsen av mars.

 

 -Forutsatt at vi får konsesjon fra NVE til ombygging og utvidelse av stasjonen, vil vi til våren fremme prosjektet til styret for endelig vedtak om igangsettelse. Da vil også kostnadsestimatet være mere klarlagt, med inngåtte avtaler på anleggsarbeidet, sier Jan Sigmund Eskedal, prosjektleder i Statnett.

 

Etter planen går spaden i jorda i juni, men allerede nå vil det pågå forberedende arbeid ved stasjonen. Ny spenningsstabiliseringsenhet vil bli installert ved Rød transformatorstasjon nå i vår, og stå ferdig innen oppstart av hovedprosjektet.

 

Rød transformatorstasjon er en sentral stasjon på Østlandet og viktig for forsyningen av strøm fra sør og vest. Anleggene ved Rød transformatorstasjon er fra 1960-tallet og moden for utskiftning.

 

 -For å sikre forsyningen av strøm også i årene som kommer er det nødvendig å fornye Rød transformatorstasjon, forklarer Eskedal. -I tillegg foreligger det planer om et nytt datasenter som også vil kreve økt kapasitet i regionen.  

 

Kostnadsestimatet for utvidelse og ombygging er beregnet til 590 - 680 MNOK.