Nyhetsarkiv for Frogner transformatorstasjon

Avgrens søket ditt:
  • Statnett har fått konsesjon av myndighetene til å fornye og rehabilitere Frogner transformatorstasjon i Lillestrøm kommune. Avtale med entreprenør Anlegg Øst er inngått, og anleggs oppstart nærmer...

  • I forbindelse med konsesjonssøknad om å fornye Frogner transformatorstasjon holder Statnett åpen kontordag 28. mars.

  • - Artikkel

    Statnett søker om å fornye Frogner transformatorstasjon

    Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å fornye Frogner transformatorstasjon i Lillestrøm kommune. Stasjonen må fornyes for å møte fremtidig forbruksvekst og økte krav til...