NVE skriver i sitt orienteringsbrev at de har mottatt 360 klager på konsesjonsvedtaket og ekspropriasjonstillatelsen, og at de har oversendt klagene til behandling i Olje- og energidepartementet.

NVE skriver at de ikke finner grunnlag for å endre eller oppheve vedtakene av 30. august 2021.

Her finnes mer informasjon