Folkemøte om ny 420 kV kraftforbindelse mellom Hamang i Bærum kommune og Smestad i Oslo kommune

Olje- og energidepartementet (OED) har tatt til behandling klagene på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon til ny kraftledning i luftspenn på strekningen Hamang-Bærum-Smestad.

Olje- og energidepartementet vil holde et folkemøte om saken den 19. september kl. 18.00 – 21.00 på Persbråten videregående skole i Oslo. Møtet er åpent for alle berørte i Oslo kommune. 

På møtet vil Statnett orientere om planene og OED vil orientere om prosessen i klagesaksbehandlingen. Det er anledning for berørte interesser til å holde korte innlegg om sitt syn på klagesaken. Ønske om innlegg må meldes inn på forhånd til phs@oed.dep.no senest fredag 9. september. Innlegg fra organisasjoner og grupperinger vil prioriteres dersom det blir knapt med tid.

For de som ikke kan delta fysisk, vil møte streames. Merk: Hvis 'play' knappen ikke fungerer, trykk på knappen merket med 'live'.

Her kan du se opptak fra møtet NVEs vurderinger av klagene, søknaden og andre relevante saksdokumenter finnes her