Fristen for høringsinnspill er satt til 12. mai (forlenget frist). 

NVE arrangerer folkemøter før høringsfrist  

NVE vil holde tre åpne høringsmøter hvor de vil orientere om behandlingen av meldingen og forslag til utredningsprogram for ny kraftledning Lillehammer-Gran.  

Statnett vil være til stede og fortelle om våre planer.  

Kommuner

Tid og sted

Gjøvik, Vestre Toten og Søndre Land

Hvor: Gjøvik rådhus, Kauffeldts plass 1
Når: 18. april kl. 19.00

Lillehammer og Øyer

Hvor: Clarion Collection hotel Hammer, Storgata 108, Lillehammer
Når: 19. april kl. 19:00

Gran og Lunner

Hvor: Lygnasæter hotell, Lygnavegen 20, Jaren
Når: 20. april, kl. 20:00

Dokumentene i saken og informasjon om hvordan man kan sende høringsinnspill finnes på NVEs konsesjonssider: Konsesjonssak - NVE.

NVE vil etter høringen fastsette et endelig utredningsprogram som beskriver hvilke utredninger Statnett må gjennomføre. På bakgrunn av dette, vil Statnett utarbeide konsekvensutredning og konsesjonssøknad(er). 

 

Bakgrunn for melding om fornyelse av kraftledning og nye transformatorstasjoner 

Statnett sendte i september 2022 melding til NVE for å gjøre det kjent at Statnett har startet planlegging av ny kraftledning mellom Lillehammer og Gran som skal erstatte dagens forbindelse fra Fåberg i Lillehammer til Ulven i Oslo. Den nye ledningen skal være dimensjonert for fremtidig 420 kV og sikre fortsatt trygg strømforsyning. I forbindelse med oppgraderingen, er det behov for å bygge en ny transformatorstasjon på Lillehammer og i Gran kommune.  

Trasé fra Gran videre til Oslo avhenger av nettutviklingen i området nordøst for Ulven stasjon og vil bli meldt på et senere tidspunkt.