Nyhetsarkiv for Skaidi-Varangerbotn prosjektet

Avgrens søket ditt:
  • Statnett viderefører 420 kV kraftledning fra Skaidi og østover. Raskere elektrifisering og økt kraftforbruk i flere bransjer, og ny fornybar produksjon ligger som begrunnelse for beslutningen.

  • Statnett har besluttet oppstart av siste strekning på prosjekt Balsfjord – Skaidi, fra Skillemoen i Alta til Skaidi i Kvalsund. Videre utbygging østover i Finnmark styres av forbruket, og Statnett …

  • Nettutviklingsplan 2015 er i dag lagt ut på høring, med høringsfrist 4.juni. For nord inneholder planen store investeringer både i nye kraftledninger, reinvesteringer i flere stasjoner samt en over …

  • Statnett skal lage en samlet plan for fremtidig nettutvikling i nord. En såkalt konseptvalgutredning (KVU) skal stå ferdig neste år og vil bli utarbeidet i dialog med aktører i regionen. Utredninge …