Statnett vil informere om prosjektet,  NVE om sin rolle i gjennomføringsfasen samt at de store entreprenørene på ledning og stasjoner informere om seg og planer for arbeidet som skal utføres.

 

17.juni kl. 19:00 i Bardufoss,
Bardufoss Hotell:
Ledningsbygging Bardufoss – Balsfjord og
ombygging av Balsfjord og Bardufoss
transformatorstasjoner


18.juni kl. 18:00 på Sætermoen,
Bardu Hotell:
Ledningsbygging Kvandal – Bardufoss samt
riving av 132 kv ledninger Kvandal -
Straumsmo


19.juni kl. 18:00 i Narvik,
Rica Narvik Hotell:
Ledningsbygging Ofoten – Kvandal samt
oppbygging av Ofoten og Kvandal
transformatorstasjoner

 

Kaffe og enkel servering - velkommen!