Hålogaland Kraft Nett bygger ny Boltås stasjon ved Evenes. Denne stasjonen skal kobles til transmisjonsnettet i høst. For å få til dette må det reises noen master ved stasjonen slik at det kan lages en midlertidig tilkobling til transmisjonsnettet på 132 kV-ledningen mellom Kvandal og Kanstadbotn. Dette arbeidet blir nå gjort av Statnett sin egen organisasjon og startes opp i mai, og vil pågå til november. Arbeidet vil i hovedsak skje i og rundt stasjonen ved Boltås. Noe transport av materiell vil pågå til og fra området.

 

Den 4.mai 2021 godkjente NVE miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) for prosjektet Kvandal-Kanstadbotn. Planen beskriver kravene til anleggsvirksomheten som Statnett og leverandørene til prosjektet skal overholde. MTA-planen er vedlagt her. Statnett tar nå inn kravene i sin plan.

 

Som tidligere varslet har Statnett anket saken om tildeling av kontrakten for entreprisen 132 kV Kvandal – Kanstadbotn. Etter planen kommer anken opp i Lagmannsretten i juni. Det betyr at inngåelse av kontrakt med entreprenør er utsatt.