Kraftsystemet blir stadig mer innfløkt. Fornybare energikilder overtar for fossile. Vindkraft og andre nye, fornybare kilder er CO2-frie. Men vindkraft er bare på eller av, og lar seg ikke skru opp og ned slik som vannkraft fra vannmagasiner.

Samtidig varierer forbruket mer enn før, og mer kraft flyter mellom landsdeler og land. I sum gir dette et system som svinger mer, samtidig som sikker krafttilgang blir stadig mer dyrebart for samfunnet.

Smart, effektiv og sikker 

Alt dette må vi ta hensyn til når vi konstruerer framtidens kraftsystem. Statnett har pekt på tre hovedområder i vår strategi.

  • For det første må vi velge smartere løsninger. Det innebærer å digitalisere der dette passer. Et velfungerende kraftsystem har alltid fingeren på pulsen og reagerer raskt når noe skjer. Automatisering og bedre utnyttelse av data gir raskere og mer presis respons når balansen trues. Samtidig utvikler vi markedsinstrumenter som gjør at systemet lettere holder balansen både her og nå og i det lange løp.
  • For det andre utvikler vi et mer kostnadseffektivt system. Kundene skal ikke betale mer enn nødvendig for sikker strøm. Summen av digitalisering, velfungerende markeder, fornuftig investeringsnivå og en stadig jakt på kostnadskutt, skal gi maks forsyningssikkerhet for pengene. Samtidig er sikker levering av strøm fortsatt en selvsagt basis for Statnetts arbeid.
  • Sist, men ikke minst, må vi aldri tape helse, miljø og sikkerhet av syne. Det å drifte og utvikle et kraftsystem innebærer risikoer både for ansatte og andre, og Statnett skal aldri kompromisse på helse, miljø og sikkerhet. Statnett har et mål om å være blant de beste sentralnettsoperatørene i Europa på HMS.