Fra klokken 9 i dag vil det bli overført strøm over North Sea Link-kabelen, som går mellom Suldal kommune i Norge og Newcastle-området i England. En tre måneders periode med prøvedrift starter nå opp på den 720 km lange mellomlandsforbindelsen.

- Dette er en viktig milepæl. Verdens lengste undersjøiske strømkabel begynner prøvedrift og knytter det britiske og det norske kraftsystemet direkte sammen for første gang, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

- Forbindelsen skal legge til rette for mer fornybar produksjon i begge land. Forbindelser mellom land og områder er en forutsetning for fremtidens fornybare energisystem. Det sikrer tilgang på kraft også når det er lite vann i magasinene i Norge eller når vinden ikke blåser her hjemme, fortsetter Tonne.​

To nye kabler i løpet av ett år

Dette er den andre mellomlandsforbindelsen på under ett år Statnett starter kraftoverføring på, etter at NordLink-forbindelsen mellom Norge og Tyskland kom i drift i vinter.

- Skal vi få til det grønne taktskiftet vi ser med stadig mer elektrifisering og økende behov for fornybar kraft, er vi nødt til å samarbeide på tvers av landegrensene og dra nytte av forskjeller mellom våre ulike kraftsystemer. Bare sånn kan fornybarsamfunnet realiseres. Kraftutveksling er lønnsomt for Norge og vi har vært koblet sammen med landene rundt oss siden 60-tallet, sier Tonne.

North Sea Link er bygget for en kapasitet på 1 400 MW. Kabelen starter opp prøvedriften med en kapasitet på opp mot 700 MW, og vil bli gradvis faset inn gjennom prøvedriftsperioden.

- Det også viktig at prøvedriften skjer på en måte som ivaretar driften av det norske kraftsystemet på en god måte. Gjennom prøveperioden får vi prøvd ut anleggene i tilnærmet normal drift og opp mot to markeder som kobles sammen for første gang, sier Tonne.

Mellomlandsforbindelsene vil trolig i gjennomsnitt bidra til noe høyere strømpris over tid for Norge, men også til tilgang på mer kraft som kan sikre vår forsyning, og i enkelte tilfeller bidra til å dempe pristoppene. Det er fortsatt slik at prisen i Norge i gjennomsnitt ligger lavere enn prisen i andre europeiske land og vil fortsette å gjøre det i årene som kommer. Samtidig går handelsinntektene fra utveksling over mellomlandsforbindelsene til å dekke investeringer i det norske nettet som ellers ville vært finansiert av norske forbrukere over nettleia.