- Andel kraftproduksjon som ikke kan reguleres øker, samtidig som elektrifiseringen skyter fart.  For å sikre stabile strømleveranser, øker behovet for fleksibilitet og tilgang til reserver i strømforsyningen. Derfor ønsker vi flere mindre tilbydere velkomne, både med produksjon og forbruk, forteller leder for Landssentralen i Statnett, Maria Brekke Langum. - På sikt får vi et geografisk større marked for reserver, der ikke bare Norge og Norden, men også resten av Europa handler reserver med hverandre.

- I tillegg går vi etter hvert over til kvartersmarkeder, i stedet for timesmarkeder som vi har nå. Dette er en del av den nye nordiske balanseringsmodellen, NBM. Til sammen gjør dette at våre og aktørenes operatører må behandle veldig mye mer data, og vi trenger digitale løsninger, sier Langum.

Alle må over på elektronisk bestilling

Fra neste år ønsker Statnett at alle aktørene i regulerkraftmarkedet går over til elektronisk bestilling. eBestill er en elektronisk bestilling av regulerkraft (mFRR) og flytting av kraftproduksjon. Mange aktører har allerede tatt i bruk eBestill, og snart må alle over på denne digitale løsningen. Dette er bare ett av flere digitale verktøy som blir nødvendige for å sikre strømforsyningen i årene framover.

 
-Aktører i regulerkraftmarkedet må forberede seg på automatisering og digitalisering i et høyt tempo. Det blir kortere tid fra bestilling til aktivering av bud, og det vil komme hvert 15. minutt. Dette innebærer også at aktørene kan bli aktivert for kun 15 minutter av gangen, sier Langum.

 

Overgangsperioder med parallelle løsninger skal sikre strømforsyningen underveis

For å kunne gjennomføre de omfattende endringene på en måte som samtidig sikrer strømforsyningen underveis, blir endringene innført litt etter litt og med perioder med parallelle løsninger.

-Fra våren 2022 vil vi ha en overgangsperiode med parallelldrift. Da vil vi ta i bruk en ny nordisk funksjon for å velge bud i det nordiske regulerkraftmarkedet automatisk, basert på prognoser for ubalanser, samtidig som vi i en periode beholder løsninger som ligner på de vi har i dag, forteller Langum, som samtidig understreker at selv om det vil være overgangsløsninger, så er det viktig at kraftbransjen er godt forberedt på endringene som kommer.

 

Les mer om endringer i regulerkraftmarkedet i årene fremover i dokumentet lengre nede på denne siden.