Nyhetsarkiv 2014

Avgrens søket ditt:
  • Fra 1.januar 2015 er ledningen fra Hinnøy til Sortland og Melbu i Vesterålen og videre til Kvitfossen i Lofoten innlemmet i Sentralnettet og driftsansvar overtatt av Statnett.

  • Skagerrak 4, den fjerde mellomlandsforbindelsen mellom Norge og Danmark, er fra og med 29.12.2014 i drift. Dermed har kraftmarkedet nye 700 MW overføringskapasitet tilgjengelig for handel med kraft...

  • Nordisk nettutviklingsplan 2014 er nå publisert av de nordiske systemoperatørene. Viktige drivere i fremtidig nordisk nettutvikling vil ifølge planen være tilrettelegging av fornybar produksjon,...

  • NVE ga 18. desember Statnett konsesjon til oppgradering av kraftledningene på strekningene Ertsmyra-Lyse og Ertsmyra-Solhom. Statnett fikk også konsesjon til å bygge Lyse transformatorstasjon og ti...

  • Oppstart av kommersiell drift for den nye likestrømskabelen mellom Norge og Danmark, SK4, er utsatt til 29. desember. Årsaken er mindre tekniske feil som ble oppdaget i prøvedrift av kabelen.