Gå til hovedinnhold

Nyhetsarkiv 2014

Avgrens søket ditt:
  • NVE ga 18. desember Statnett konsesjon til oppgradering av kraftledningene på strekningene Ertsmyra-Lyse og Ertsmyra-Solhom. Statnett fikk også konsesjon til å bygge Lyse transformatorstasjon og ti …

  • Statnett gjennomfører et historisk investeringsløft for å sikre fremtidens strømforsyning. Prosjektene gjennomføres i all hovedsak som planlagt og beskrevet i Nettutviklingsplan 2013, men noen pros …

  • Statnett skal lage en samlet plan for fremtidig nettutvikling i nord. En såkalt konseptvalgutredning (KVU) skal stå ferdig neste år og vil bli utarbeidet i dialog med aktører i regionen. Utredninge …