Vanligvis gjennomfører vi to intervjurunder, der det første intervjuet er en anledning til å bli bedre kjent, mens det andre intervjuet er et lengre dybdeintervju. Til andregangsintervjuene hender det at du må gjennomføre tester i forkant, og selve intervjuene kan også inneholde caseløsning eller andre oppgaver.