Frister for innrapportering

I henhold til Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14a gjelder at nytt eller endret anlegg skal rapporteres i Fosweb innen fire uker før idriftsettelse (første spenningssetting).

Kvalitetssikring av data for ulike komponenttyper har ulik frist (i henhold til vedtak fra NVE). Datoer fremkommer på forsidevisningen i Fosweb, eventuelt av særskilt vedtak til enkeltselskap.

Veiledere

For å lette utfylling har vi utarbeidet brukerveiledere og parameterveiledere som du finner i listen nede på denne siden.

Du finner i tillegg svar på ofte stilte spørsmål om Kraftsystemdata her på denne siden.

Se også retningslinjer godkjent av NVE gjeldende for fos § 14a: Retningslinjer for systemansvaret