Frister for innrapportering

I henhold til energilovforskriften (enf) § 6-1 - Rapportering av anleggsdata før idriftsettelse (tidligere fos § 14a) gjelder generelt at nytt eller endret anlegg skal rapporteres i Fosweb fire uker før første spenningssetting.

Kvalitetssikring av data for ulike komponenttyper har ulik frist (i henhold til vedtak fra NVE). Datoer fremkommer på forsidevisningen i Fosweb, eventuelt av særskilt vedtak til enkeltselskap.

Veiledere

For å lette utfylling har vi utarbeidet brukerveiledere og parameterveiledere som du finner i listen nede på denne siden. Du finner i tillegg svar på ofte stilte spørsmål om Kraftsystemdata her på denne siden.

Gjeldende retningslinjer godkjent av NVE gjeldende for enf § 6-1 (tidligere fos § 14a) finner du på Retningslinjer for systemansvaret

Autofos

Her kan du lese mer om Autofos, som er et IT-prosjekt for å utvikle en løsning for automatisk datautveksling mellom Fosweb og konsesjonærenes egne anleggsdatabaser.