I gjeldende tidsplan for implementering skal fasen for overgang til nytt teknisk format starte i april og pågå fram til sommeren i år. Vi ser nå at det ikke lar seg gjennomføre. Dette skyldes hovedsakelig at Statnett og Fifty ikke kommer til å ha de nødvendige IT-løsningene på plass allerede i april. Vi ser også at mange aktører trenger mer tid på seg før de blir klare for overgangen til nytt format. Samtidig ønsker vi å unngå å la overgangsfasen gå gjennom sommerferien. Overgangsfasen vil derfor bli utsatt til høsten 2022.

Les mer: Innføringen av automatisert nordisk aktiveringsmarked for tertiærreserver utsettes til etter 22. mai 2023.