Statnett og de andre nordiske TSOene vil senest knytte seg til plattformene 24. juli 2024. Tilknytning til plattformene er pålagt Statnett gjennom Retningslinjer om balansering av elektrisk kraft (EB GL).

De nordiske TSOene har en ambisiøs gjennomføringsplan som legger opp til at tilkobling til mFRR-plattform kan skje i 4. kvartal 2023. Tilkobling til til aFRR-plattform vil skje i løpet av 2, kvartal 2024.

Etter at søknadene var på offentlig høring i oktober-november 2021, har de endelige søknadene blitt oversendt til Reguleringsmyndigheten for energi (RME) for godkjenning. Søknadene og søknadsbrevet ligger under.

Hovedkonklusjonen i søknadene er at det anslås at to års utsettelse av tilknytning til plattformene vil ha små samfunnsøkonomiske konsekvenser. De viktigste argumentene som støtter opp under dette handler for det første om at det per i dag mangler tekniske løsninger i Norden som muliggjør en nordisk tilkobling på en god måte. For det andre ser det nå ut til at det er svært få av de andre europeiske landene som vil tilknytte seg til plattformene kort tid etter at den settes i drift. Det betyr at muligheten for å realisere samfunnsøkonomiske gevinster begrenses før flere land kobler seg til, mest sannsynlig i løpet av 2023 og 2024.