Når prøvedriften starter, er det resultatet av budgiving i kraftmarkedet på begge sider av kabelen som avgjør hvor mye og i hvilken retning kraften skal flyte. Handelen på kabelen starter dagen før prøvedriften.

- De fysiske testene og testene av IT-systemene er gjennomført som planlagt, og vi er glade for å ha nådd en viktig milepæl for North Sea Link-forbindelsen, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett. - Fram til nå har det vært vårt behov for å teste anlegget som har styrt flyten over kabelen. Fra 1. oktober blir kapasiteten tilgjengelig for aktørene i kraftmarkedet.

 Kabelen ble ferdigstilt i begynnelsen av juni, og den 18. juni ble det for første gang gjennomført test av overføring av strøm mellom de to landene. Nå er forbindelsen klar for en tre måneder lang periode med prøvedrift der anlegget og kabelens funksjonalitet skal testes videre.

- En periode med prøvedrift er viktig for å sikre trygg drift av forbindelsen på lang sikt. Utveksling mellom land er en viktig forutsetning for fremtidens utslippsfrie energisystem. Fornybar energiproduksjon varierer mellom ulike områder og kilder, og utveksling vil være stadig viktigere for å sikre kontinuerlig tilgang til nok kraft, sier konserndirektør Løvås.

Kabelen er bygget for en overføringskapasitet på 1400 MW. For å ivareta driften av det norske kraftsystemet på en god måte, vil prøvedriften startes opp med en maksimal kapasitet på 700 MW.  I prøvedriften blir maksimal endringshastighet på kraftflyt, såkalt ramping, satt til 300 MW per time. Markedet vil bli varslet om kapasitetsendringer gjennom markedsmeldinger.

North Sea Link eies av Statnett og britiske National Grid med 50 prosent hver. Forbindelsen har kostet ca. 1,6 milliarder euro.

Les markedsmeldingen om oppstart av prøvedrift på NSL (lenke til NUCS)

Les mer om North Sea Link (lenke til prosjektsiden)