North Sea Link er verdens lengste undersjøiske strømkabel og den første direkte strømforbindelsen mellom Norge og England. Den 720 km lange kabelforbindelsen er ferdig bygget, og nå testes anleggene og IT-systemer. Den 18. juni ble det for første gang overført strøm mellom de to landene. Til nå har det vært gjennomført tester på 700 MW kapasitet.

-Dette er et viktig skritt for å etablere handel av kraft mellom landene. Vi har nylig satt i drift en kabelforbindelse mellom Norge og Tyskland, og det er viktig at prøvedriften skjer på en måte som ivaretar driften av det norske kraftsystemet på en god måte. Gjennom prøveperioden får vi prøvd ut anleggene i tilnærmet normal drift og opp mot to markeder som kobles sammen for første gang, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett.

Etter testperioden, starter en tre måneder lang periode med prøvedrift for North Sea Link-forbindelsen. I oppstarten blir maksimal kapasitet 700 MW, og det blir en gradvis økning av kapasiteten gjennom prøvedriften. Dette blir vurdert underveis. I prøvedriften blir maksimal endringshastighet på kraftflyt, såkalt ramping, satt til 300 MW per time. Markedet vil bli varslet om kapasitetsendringer på vanlig måte gjennom markedsmeldinger.

-Gjennom prøveperioden evaluerer vi både teknologi og påvirkning på kraftsystemet. Vår ambisjon er å gradvis øke kapasiteten opp mot 1400 MW ved slutten av prøvedriftsperioden, sier Løvås.

Etter at prøveperioden er gjennomført, vil kapasiteten på NSL bli bestemt på samme måte som for de andre forbindelsene i regionen.

North Sea Link eies av Statnett og britiske National Grid med 50 prosent hver. North Sea Link legger til rette for økt produksjon og forbruk av fornybar energi på begge sider av kabelen, og den bidrar dermed til fremtidens klimavennlige energisystem. Forbindelsen har kostet ca. 1,6 milliarder euro.

 

Les mer om North Sea Link