Det må alltid være balanse mellom forbruk og produksjon av strøm. Dersom det blir litt kaldere enn forventet, eller det oppstår en feil i et kraftverk eller i strømnettet, er det Statnetts jobb å justere forbruk og produksjon i Norge slik at dette er i balanse. I egne balansemarkeder tilbyr kraftprodusenter å regulere opp eller ned sin produksjon og store industribedrifter å stoppe deler av forbruket sitt for en kort periode. Nå har Statnett, Entelios og Tibber testet ut måter der også små forbrukere kan delta i et slik balansemarked.

Automatiserte løsninger 

-For å ha en sikker strømforsyning, trenger vi nok reserver. På Østlandet er det få store kraftverk og lite stor industri, og vi trenger derfor å teste ut nye kilder til fleksibilitet, påpeker prosjektleder Kari Dalen i Statnett. - Automatisering legger til rette for enkel og rask respons. Vi ser at det likevel kan oppstå komplekse verdikjeder når vi vil dra nytte av reserver fra mindre forbrukere. Aggregatorer samler sammen fleksibelt forbruk fra mange ulike forbrukere, og spesielt i større bygg kan det være mange ulike interessenter knyttet til det samme forbruket.

Tibber og Entelios har utviklet løsninger for automatisk respons på elektroniske forespørsler i regulerkraftmarkedet (mFRR) fra Statnett. I piloten tilbød Tibber 1 megawatt (MW) fra panelovner og elbiler, mens Entelios skaffet til veie 4 MW fra industribedrifter og i overkant av 1 MW fra næringsbygg. Samtidig reduserte Statnett minstekravet for bud fra 5 til 1 MW i piloten. Piloten ble gjennomført på Østlandet.

- Det pågår en omfattende teknologisk utvikling, og denne kan øke tilgang til fleksible reserver i kraftsystemet. Nå handler det om å ta dette i bruk i praksis, forteller Dalen. - Vi må samarbeide og dele kunnskap gjennom hele verdikjeden for å forstå hvordan vi kan realisere den fleksibiliteten som finnes.  For forbrukerne er det viktig å kunne reagere automatisk på prissignaler, og vi trenger standardiserte og digitalt sikre løsninger som er smarte både for kunde og nett.

 

Behovet for fleksibilitet øker

Behovet for fleksibilitet, altså å kunne endre forbruk eller produksjon av strøm, vil øke i årene som kommer. Dette har både sammenheng med omlegging av energiproduksjon og bruk av elektrisitet på nye områder.

-Vi ser både økt behov og økt potensial for fleksibilitet i strømforsyningen, og vi håper å se både nye aktører og ny teknologi. Økt fleksibilitet kan lønne seg både for samfunnet og for den enkelte tilbyderen, avslutter Dalen.

Rapporten fra prosjektet finner du lengre nede på denne siden.


Les mer om balansemarkeder