Meldinger fra landssentralen
Dato Melding
Utsettelse av automatisert aktiveringsmarked for tertiærreserver (NBM mFRR EAM).

Nordic Balancing Model-programmet (NBM) har vurdert risikoen knyttet til go-live for automatisert aktiveringsmarked for tertiærreserver (mFRR).  Dette har resultert i at innføring av automatisert mFRR aktiveringsmarked som er planlagt i november 2022 må utsettes.

For mer informasjon, se nyhetssak på statnett.no: Innføring av automatisert aktiveringsmarked for tertiærreserver må utsettes | Statnett

Vi minner samtidig om ekstraordinært ISB-møte 27. januar. Ta kontakt på BSP@statnett.no ved spørsmål eller om dere savner invitasjon til ISB-møte.

Varsel om produksjonssetting ny versjon 2.27.7 av Fifty Nordic MMS / aFRR kapasitetsmarked.

Når:Torsdag 13. januar 2022 kl.13:00.

Forventet nedetid: Inntil 1 time.

Hvorfor:Fifty Nordic MMS / aFRR kapasitetsmarked oppdateres til versjon 2.27.7 med endringer og feilrettinger.

Hvilke områder leveres det på:

 • Tilpasninger for et lokalt Finsk aFRR kapasitetsmarked
 • Oppdatert signeringssertifikat for applikasjonen
Ønske om bud i RKOM nattsegment.

Statnett ønsker bud i RKOM i Nattsegmentet fra helg uke 52 og fremover. Dette i tillegg til bud i Dagsementet. Første tilbudsfrist er torsdag 30. desember kl 12:00 for helg uke 52-2021 og hverdag uke 1-2022. Resultatet publiseres på statnett.no og til den enkelte aktør via Fifty-web innen kl. 14.00. Kjøp gjøres etter behov fra uke til uke.

Ønsket om bud på natt gjelder i første omgang frem til og med leveringsuke 9-2022.

For spørsmål, send e-post til D-vakt@statnett.no

For mer informasjon rundt RKOM:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

Endring frister for reservemarkeder (FFR og RKOM hverdag) jul og nyttår.

Reservemarkedet FFR med frist 24.12.2021 (julaften) får frist 22.12.2021 kl. 12:00 og RKOM hverdag med frist den 24.12.2021 får frist til 23.12. 2021 kl. 1200.

Dette gjelder:

·         FFR for uke 52

·         RKOM hverdag uke 52

Reservemarkedet FFR med frist 31.12.2021 (nyttårsaften) får frist 30.12.2021 kl. 12:00 og RKOM med frist den 31.12.2021 får frist til 30.12.2021 kl. 1200.

Dette gjelder:

·         FFR for uke 1

·         RKOM hverdag uke 1.

Vennlig hilsen

Landssentralen

Resultatet for RKOM uke 51 forsinket.

Resultatet for oppkjøpet i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) er forsinket. Resultatet skulle vært publisert i dag kl. 14.

Markedsinformasjon om aFRR-innkjøp Q1 2022.

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 1 2022 (start 3.1) er publisert på Statnetts hjemmeside.

aFRR - sekundærreserve | Statnett

FiftyWeb tilgjengelig.

Da er FiftyWeb tilgjengelig igjen, og fristene for innlevering av bud i FCR D-2 er utsatt til 18:00.

Mvh Landssentralen

FiftyWeb utilgjengelig.

FiftyWeb stenges inntil videre av sikkerhetsmessige årsaker. Ta kontakt med Landssentralen ved behov for hjelp til innsending av systemdata og RK-bud.

Mvh Landssentralen

Markedet for primærreserve FCR – detaljer om innføring av FCR-D Ned.

Statnett innfører nå produktet FCR-D Ned i FCR-reservemarkedene D-2 og D-1. Produktkoder og meldingssending/mottak må være tilpasset for det nye produktet, i IT-systemene både hos TSO og hos aktører.

Markedsresultat

Vil inkludere tidsserier for FCR-D Ned for alle aktører selv om de ikke har sendt inn bud på FCR-D Ned

 • i FCR D-2 f.o.m. 11.12.2021 for 13.12
 • i FCR D-1 f.o.m. 12.12.2021 for 13.12

Produktkoder

 • FCR-D Ned: 1245 (skiller ikke mellom produksjon og forbruk)

Avviksrapport

Vil inkludere tidsserie for FCR-D Ned til alle aktører selv om de ikke har sendt inn bud på FCR-D Ned. Er ikke alle aktører som bruker denne rapporten.

Blir sendt ut 20.12 for uken som starter med 13.12

Produktkode:

 • FCR-D Ned: 1244

Planer og systemdata

Aktører kan sende inn for driftsdøgn fra og med 13.12.2021. Det er først fra 01.01.2022 de vil få godtgjørelse.

Produktkoder:

 • FCR-D Ned Produksjon: 1244
 • FCR-D Ned Forbruk: 1278

Bud

Aktører kan sende inn bud, men Statnett vil ikke handle ennå.

Produktkoder:

 • FCR-D Ned Produksjon: 1245
 • FCR-D Ned Forbruk: 1279

Aksepterte bud

Dersom aktører sender inn bud, vil filen med aksepterte bud også inkludere de samme produktkodene.

Produktkoder:

 • FCR-D Ned Produksjon: 1245
 • FCR-D Ned Forbruk: 1279

Dersom du har spørsmål om FCR-markedet og innføringen av produktet FCR-D Ned, kan du sende mail til bsp@statnett.no.

Torsdag 2 desember blir siste aFRR oppkjøp i eksiterende løsning..

Torsdag 2 desember blir siste aFRR oppkjøp i eksiterende løsning. Dette oppkjøpet kommer bare til å omhandle helg med leveransedøgn 5 og 6 desember.

Minner om at aFRR oppkjøp vil bli gjennomført i ny løsning førstkommende søndag 5 desember kl 07:30

Spørsmål kan rettes til Kjell Petter Myhren,  e-mail: kjell.myhren@statnett.no  telefon: 90 95 53 37

Ny løsning for oppkjøp av aFRR kapasitet satt i drift..

Fra og med mandag 29.11 ble ny løsning for oppkjøp av aFRR kapasitet satt i drift.

Det er nå mulig å legge inn aFRR bud i ny løsning for leveransedøgnet mandag 6.12 med lukketid for auksjonen 5.12 kl 07:30  

Minner om plan for overgang fra eksisterende løsning:

•             Mandag 29. november: Gate opening for aFRR helg med leveranseperiode f.o.m. 4. desember t.o.m. 5. desember.

•             Torsdag 2. desember: Innkjøp aFRR helg med leveranseperiode f.o.m. 4. desember t.o.m. 5. desember.

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med Kjell Petter Myhren e.post: kjell.myhren@statnett.no   telefon: +47 90 95 53 37

Resultatet for RKOM uke 48 forsinket.

Resultatet for oppkjøpet i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) er forsinket. Resultatet skulle vært publisert i dag kl. 14.

Markedet for primærreserve FCR - ny link til User Guides.

Link til User Guides på Edielportalen i forrige melding fra Landssentralen var korrupt.

Ny link til User Guides: Edielportalen

Mvh

Landssentralen

Markedet for primærreserve FCR og innføring av produktet FCR-D Ned.

I markedet for primærreserve FCR handler Statnett pr. i dag kapasitet kun for produktet FCR-N.

Oppstart og opptrapping av handel av kapasitet for produktene FCR-D Opp og FCR-D Ned vil skje i løpet av 2022-2024, jf. tidligere annonsert roadmap for FCR.

Som del av forberedelsene for dette vil FCR-markedet i Statnett inneholde produktet FCR-D Ned i tillegg til dagens produkter FCR-N og FCR-D Opp, fra og med leveringsdøgnet 01.01.2022.  IT-systemene på både Statnett- og aktørsiden må derfor være klargjort med produktkoder etc. for det nye produktet senest innen 10. desember.

Leverandørene skal rapportere systemdata for FCR-D Ned på samme måte som det gjøres i dag for produktene FCR-N og FCR-D Opp. 

Se informasjon om produktet FCR-D Ned her:

Gjeldende vilkår for marked for FCR ligger her. Oppdaterte vilkår for marked for FCR med produktet FCR-D Ned blir publisert om kort tid.

Dersom du har spørsmål om FCR-markedet og innføringen av produktet FCR-D Ned, kan du sende mail til bsp@statnett.no.

Frysperiode for markedsendringer mellom 20.12.21 – 03.01.22.

Siste frist for å innsending av markedsendringer som skal komme med før nyttår er mandag 6. desember. Disse endringene vil da komme med på siste modelloppdatering i år, som blir mandag 20. desember. Deretter blir det en frysperiode der ingen oppdateringer av markedsmodellen gjøres før  mandag 3. januar 2022.

Oppstartsdato for nytt nasjonalt aFRR kapasitetsmarked er satt til 29.11.2021, med markedsklarering 5. desember for første leveransedag 6. desember.

Fra og med 29.11.2021 kommer Statnett til å benytte ny felles nordisk IT-løsningen for markedsklarering i det norske nasjonale aFRR-kapasitetsmarkedet.

I perioden fra og med 29.november til 5. desember blir det parallelldrift av ny og eksisterende IT- løsning  

Oppkjøpene i eksisterende løsning blir foretatt på følgende måte:  

•             Mandag 22. november: Gate opening for aFRR hverdag med leveranseperiode f.o.m. 29. november t.o.m. 3. desember (og aFRR helg 27-28.november)

•             Torsdag 25. november: Innkjøp aFRR hverdag med leveranseperiode f.o.m. 29. november t.o.m. 3. desember (og aFRR helg 27-28.november).

•             Mandag 29. november: Gate opening for aFRR helg med leveranseperiode f.o.m. 4. desember t.o.m. 5. desember.

•             Torsdag 2. desember: Innkjøp aFRR helg med leveranseperiode f.o.m. 4. desember t.o.m. 5. desember.

Siste oppkjøp i eksisterende løsning blir foretatt torsdag 2 desember. Dette oppkjøpet kommer bare til å omhandle helg med leveranseperiode 4 desember til 5 desember.

Fra og med mandag 29. november blir det bli mulig å legge inn bud i ny løsning, for markedsklareringen søndag 5 desember, med leveranse for 6 desember.

Oppgjør som blir fakturert etter 13. desember, som gjelder fra avregningsperiode uke 49 og senere sendes ut i valuta EUR og ikke i NOK som i dagens løsning.

Les mer på Statnett.no

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nyhetsarkiv/nytt-nasjonalt-afrr-kapasitetsmarked/

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med Kjell Petter Myhren e.post: kjell.myhren@statnett.no   telefon: +47 90 95 53 37

Statnetts dataproblemer er nå løst, og vi kan motta RK-bud for 12. november.

Dataproblemene er løst og vi kan derfor nå motta regulerkraftbud for 12. november.

Mvh Landssentralen

Pga dataproblemer kan Statnett foreløpig ikke motta RK-bud for 12. november.

Statnett har dataproblemer og klarer ikke å motta regulerkraftbud for 12. november. Vi sender ny melding når problemer er løst. Mvh Landssentralen

Oppstart av ny ubalanseoppgjørsmodell og krav i FoS.

I anledning oppstart av ny ubalanseoppgjørsmodell "Enpris" i dag, mandag 1. november, minner vi om at krav til å følge produksjonsplan og anmelde i balanse i forskrift for systemansvar er uendret (FoS 8 og 8a). Det gjelder selv om produksjonsplaner fra og med i dag utgår som et element i ubalanseoppgjøret. Både krav til å følge produksjonsplan og anmelde i balanse vil bli fulgt opp mot markedsaktørene.

For mer informasjon, se her:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/retningslinjer-for-systemansvaret/

Resultat etter forespørsel om bud i RKOM sesong 2021/2022.

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong Opp 2021/2022 for ukene 44-17, totalt 26 uker, og har besluttet kjøp som følger:

Kjøpt volum er totalt 1186 MW. 
Fra produktet RKOM-B er det kjøpt inn 217 MW til pris 10,00 kr/MW/time i felles budområde NO3/NO4, og 809 MW til pris 24,00 kr/MW/time i felles budområde NO1/NO2/NO5. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen for gjeldende område.
Fra produktet RKOM-H er det kjøpt inn 20 MW til pris 30,00 kr/MW/time i felles budområde NO3/NO4, og 140 MW til pris 105,00 kr/MW/time i felles budområde NO1/NO2/NO5. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen for gjeldende område.

Kjøpet er gjort i henhold til vilkår gjeldende fra 08.07.2021.
For mer info om RKOM, se: 

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad       tlf. 2390 3546

Adam Grøttvik                    tlf. 2390 3096

Endringer i datapublisering som følge av innføring av Enpris fra 1. november.

De nordiske TSOene innfører én pris og én posisjon for ubalanseoppgjør fra 1. november 2021 kl. 00:00 CET. Samtidig vil det blant annet skje endringer i datapublisering av ubalansepriser og ubalansevolumer på Transparency Platform.

For mer informasjon, se nyhetssak på websiden til Nordic Balancing Model (NBM):

https://nordicbalancingmodel.net/data-publication-from-the-go-live-of-single-price/

Telefonproblemer landssentralen.

Det er for tiden problemer med å ringe til landssentralen. Ved problemer, bruk gjerne SNIP driftstelefon eller mobil 908 47 639

RKOM-Ned markedet avsluttes for sesongen 2021.

Det vil ikke lenger bli kjøpt reserver i RKOM-Ned markedene Helg og Hverdag.

Det vil bli sendt ut ny melding før markedet starter opp igjen våren 2022. 

Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2021/2022.

Markedsperioden er fra og med uke 44 i 2021, til og med uke 17 i 2022, totalt 26 uker.

Det gis kun bud for markedssegmentet Hverdager (mandag-fredag), Dag (05:00-24:00)

Frist for budgiving er onsdag 13.10.2021, kl. 12:00

Vedståelsesfrist er onsdag 27.10.2021, kl. 12:00

Det kan forventes at resultat om ev. tilslag publiseres kort tid før vedståelsefrist.

Budskjema for RKOM-sesong, vilkår og søknadsskjema for deltakelse i RKOM finnes her:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

Signert budskjema sendes til RKOM@statnett.no

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) vil variere ut i fra Statnetts dimensjonerende feil. Maks dimensjonerende feil kan være 1400MW. Ubalansekravet økes fra 540MW til 680MW. Minimum 680 MW dekkes fra produktet RKOM-H eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM.

En del av reservebehovet vil sikres i RKOM-sesong. Marginalpriser i RKOM-sesong kan variere per budområde og produkt, basert på behov og forventede flaskehalser mellom budområder og en samlet økonomisk vurdering.

Innkjøp i RKOM-uke vil gjennomføres med marginalpris per budområde, basert på behov. Det vil innebære at budområder med lav tilgang og stort behov av reserver kan få høyere pris enn andre budområder. På lik linje kan områder med stor tilgang og mindre behov av reserver få lavere pris enn andre budområder. Dette vil gjelde for både RKOM-H og RKOM-B.

Kjøpsvolum i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke per område ut fra prognoser på forventede ubalanser, produksjon, forbruk, utveksling og sannsynlige flaskehalser.

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad tlf 2390 3546

Fredrik Aulie tlf 2390 2142

Eller send e-post til RKOM@statnett.no

Markedsinformasjon om aFRR-innkjøp Q4 2021.

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 40 2021 (start 4.10) er publisert på Statnetts hjemmeside.

aFRR - sekundærreserve | Statnett

Statnett oppførdrer aktørene om å sende inn bud i RKOM.

Etter at sommersesongen nå er tilbakelagt oppfordrer Statnett alle aktuelle aktører om å sende inn bud i RKOM-markedene.

Oppfordringen går til både forbrukeraktører og produsenter, og gjelder i alle segmenter av RKOM-markedene.

RKOM (Regulerkraftopjonsmarkedet) er et viktig virkemiddel for systemansvarlig for å sikre tilstrekkelige reguleringsreserver i operativ drift.

Utvikling av aFRR-kapasitetsmarked – oppdatert dato for nytt nasjonalt marked.

Det vil skje en trinnvis endring av aFRR-kapasitetsmarkedet gjennom det kommende året. RME har godkjent vilkår for det første trinnet, som innebærer at et nytt nasjonalt kapasitetsmarked for aFRR kan starte opp i november 2021. 

Tidspunktet for oppstart er noe senere enn tidligere kommunisert, dette kommer fremfor alt av behovet for økt testing for å sikre stabilitet i ny løsning før den tas i drift. Den trinnvise endringen vil medføre endringer i måten vi prekvalifiserer og anskaffer kapasitet i de nordiske budområdene. Statnett vil kommunisere en ny plan for anskaffelse med aktører så snart denne foreligger.

Mer informasjon er gitt i følgende nyhetssak: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nyhetsarkiv/utvikling-av-afrr-kapasitetsmarked/

Godkjente vilkår for aFRR-markedet finnes her: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

Møte om mFRR EAM implementasjonsguide og testing.

Velkommen til møte om mFRR EAM implementasjonsguide og testing - spesielt rettet mot systemleverandører og interne utviklingsmiljøer

Torsdag 26.august kl 09.00-11.00

Som annonsert på ISB-møte i juni ønsker Statnett å invitere til et møte med et mer teknisk fokus i forlengelsen av gjennomgang av implementasjonsguiden for mFRR EAM. Målgruppen er systemleverandører og utviklingsmiljøer hos aktører som har dette i egen organisasjon. Aktører i mFRR-markedet bes derfor om å videreformidle informasjon til systemleverandører og/eller interne IT-utviklingsmiljøer. For at vi skal kunne forberede oss best mulig til møtet så ønsker vi å få spørsmål i forkant av møtet. Spørsmål kan sendes til BSP@statnett.no.  

Du finner informasjon om overgangen til nytt automatisert mFRR-marked og link til implementasjonsguiden her.

Statnett og Svenskakraftnät sitt felles eide selskap Fifty utvikler løsninger for mFRR EAM. Dette møtet vil derfor gjennomføres som et felles møte for systemleverandører/aktører i Sverige og i Norge. 

Påmelding til møtet skjer gjennom å registrere seg via denne linken

Utsettelse av nasjonalt aFRR D-1 kapasitetsmarked.

Utsettelse av nasjonalt aFRR D-1 kapasitetsmarked

Etter planen skulle et nasjonalt aFRR D-1 kapasitetsmarked gått i produksjon 1 september i år.

Det trenges noe mer testing av den nye nordiske plattformen før vi tar den i bruk for nasjonalt marked.

Basert på dette pågår arbeider med replanlegging og ny go-live plan.

Foreløpig nytt måldato er i perioden midt oktober - begynnelsen november.

Datoen avhengig av andre idriftsettelser i samme tidsperiode.

Ved spørsmål kontakt:

Kjell Petter Myhren   kjell.myhren@statnett.no

RKOM-Opp uke 26-31.

Statnett vurderer at det ikke er behov for innkjøp i RKOM-Opp ukemarkedet for leveringsukene 26-31. Aktører som normalt deltar trenger ikke å anmelde bud i markedet eller kontrollere tilslag i denne perioden. Fra leveringsuke 32 ønskes det igjen bud i markedet og Statnett vil da vurdere eventuelle innkjøp som normalt. Vil det likevel oppstå behov for innkjøp i perioden vil det bli sendt ut en egen melding om dette med oppfordring om å gi bud.

Statnett ønsker fortsatt i bud i RKOM-Ned ukesmarked.

Markedsinformasjon om aFRR-innkjøp Q3 2021.

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 27 2021 (start 5.7.) er publisert på Statnetts hjemmeside.

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

Informasjonsmøte for alle RK/mFRR-aktører.

De nordiske TSOene har laget en oppdatert implementasjonsguide for overgangen til automatisert mFRR-marked i Q4 2022. Det blir nordisk informasjonsmøte om dette 16. juni, meld deg på her. De norske perspektivene i implementasjonsguiden blir dekket på ekstraordinært ISB-møte 24.juni. Send en e-post til BSP@statnett.no hvis du ikke har fått invitasjon.

Statnett oppfordrer aktører til å sende inn bud i RKOM-Ned.

Statnett oppfordrer aktører til å sende inn bud i RKOM-Ned markedene Helg og Hverdag. Minner samtidig om fristene:

 • RKOM-Ned Helg: torsdag kl. 12:00 for kommende helg
 • RKOM-Ned Hverdag: fredag kl. 12:00 for kommende uke.
Ny frist for reservemarkeder i uke 19.

På grunn av Kristi himmenfart på torsdag blir sluttidspunkter for tilbudsperiodene for følgende reservemarkeder:

- Sekundærreserver (aFRR) helg uke 19: 12.05.2021 kl. 10:00

- Sekundærreserver (aFRR) hverdag uke 20: 12.05.2021 kl. 10:00

- RKOM Helg (uke 19): 12.05.2021 kl. 12:00

RKOM hverdag (uke 20) vil fortsatt ha åpen tilbudsperiode til fredag kl. 12:00 (14. mai) som vanlig.

Spesialkjøp RKOM for 16. april.

Landssentralen har foretatt spsialkjøp i RKOM for nattsegmentet 16. april(time 1-5). Totalt ble 505 MW anskaffet. RKOM-ressurser anskaffet ved spesialkjøp prissettes som pay-as-bid.

Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) for nedregulering er nå åpent for budgiving.

RKOM-uke for nedregulering er nå åpent for budgiving. Første handelsuke er for uke 16 med budfrist fredag 16. april kl 12:00. Budfrister for RKOM-ned vil være de samme som for dagens RKOM-opp.

Vilkår gjeldende fra 16. april er publisert på Statnett sin hjemmside her.

Bud for RKOM-ned kan kun sendes inn gjennom den nye FiftyWeb løsningen. Adressen til denne finnes her.

Kjøpsvolum i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke per område ut fra aktuellt reservebehov sammen med prognoser på forventet produksjon, forbruk, utveksling og sannsynlige flaskehalser.

Reservebehovet for nedregulering settes basert på forventet dimensjonerende feil og reserver for å kunne dekke ubalanser. Størrelse på dimensjonerende feil kan variere utetter aktuell driftssituasjon, og vil være som høyest ved full eksport på NordLink (1400MW). Reservekrav for ubalanser settes basert på historisk ubalansestatistikk og settes for 2021 til 420MW.

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad   tlf 2390 3546

Fredrik Aulie                    tlf 2390 2142

Eller send e-post til RKOM@statnett.no

Ny løsning for FiftyWeb.

Som tidligere varslet på FiftyWeb er ny versjon, som er en ren web-basert løsning nå publisert på våre nettsider.

Sluttdato for gammel FiftyWeb er satt til 1.6.21 og brukerne må derfor ha startet å bruke den nye versjonen innen da.

Den nye versjonen er en ren Web-basert løsning som kan kjøres i Chrome og Edge nettlesere.

Denne vil i en periode (frem til 1.6.21) kunne brukes i parallell med eksisterende løsning.

Samme pålogging gjelder, men vi anbefaler å bytte passord etter første gangs pålogging.

Den nye adressen til FiftyWeb kan finnes her

OBS: For innmelding i det nye markedet "RKOM Ned" som settes aktivt medio april, må man benytte den nye FiftyWeb. Dette er ikke mulig i gamle FiftyWeb.

Noen viktige datoer for RKOM Ned:

-             Markedet åpner 5. april for innsending av bud for den første handelsuken (hverdager uke 16)

-             Aktørene kan bruke hele perioden mellom 5.-16. april for å sende inn bud

-             Første budfrist for markedet er 16. april kl. 12

Webinar om løsning for rask aktivering/deaktivering av mFRR bud i NBM.

Overgangen til automatisert drift av kraftsystemet innebærer nye standardprosesser for budgiving og aktivering av mFRR bud. Ved uforutsette hendelser vil Statnett av og til kunne ha behov å kunne gjøre raskere aktiveringer/deaktiveringer enn det som ligger i disse standardprosessene. I dette webinaret vil vi forklare mer om bakgrunnen for behovet og beskrive en potensiell løsning med hensyn til regler for budgiving, bestillingsløsning, avregning og andre elementer i markedsdesign og -vilkår.

Vi ønsker å få innspill fra norske aktører på hvordan dette vil påvirke deres systemer og rutiner slik at vi kan ta hensyn til det før endelig valg av løsning.

Webinaret vil bli arrangert som et Teams-møte 12. april fra 13:00 til 14:30.

Interesserte bes sende en påmelding på e-post til Finn.Pettersen@statnett.no

Link til invitasjon: https://www.statnett.no/om-statnett/moter-og-arrangementer/webinar-om-losning-for-rask-aktiveringdeaktivering-av-mfrr/

Særskilte påskefrister for reservemarkedene.

Alle budfrister som normalt er torsdag og fredag i uke 13 er endret til tirsdag 30.03.2021.

Dette gjelder:

aFRR-helg for uke 13 og aFRR-hverdager for uke 14, med frist kl 10:00.

RKOM-helg for uke 13 og RKOM-uke for uke 14, med frist kl 12:00.

Tilbudsperiodene er endret.

Nytt aFRR kapasitetsmarked, oppdaterte eksempel -filer.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Overskrift:          Nytt aFRR kapasitetsmarked, oppdaterte eksempel -filer.

Tekst:                   I forbindelse med nytt aFRR kapasitetsmarked. Er det lagt ut oppdaterte eksempel-filer for siste implementasjons guid V2.5 her: LINK.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Headline:            New aFRR capacity market, updated example -files

 

Text:                     For new aFRR capacity market, updated example -files for the latest BSP impl.guide (v2.5), published on this site:   LINK.

_____________________________________________________________________________________________________________________________               

Markedsinformasjon om aFRR-innkjøp Q2 2021.

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 14 2021 er publisert på Statnetts hjemmeside.

Link til dokument:

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/reservemarkeder/market-information_afrr-procurement-q2-2021.pdf

Ramping restrictions on Nordlink.

Statnett refer to earlier information about ramping restriction on NordLink November 18th 2020 and latest February 10th 2021. The restriction has been 300MW/hour since the start of operation in December 2020. The intention was to gain experience with how this new interconnector would influence system operations in Southern Norway before the allowed total ramping for HVDC interconnectors to NO2 was raised. Due to the flow patterns this winter and that NorNed have been out of operation for a longer period, we have had very few situations where the system has been tested as planned. We therefor need to extend the test period and the period with maximum 300MW/hour for NordLink. A new evaluation will be done in June.

aFRR CM Updated BSP implementation guide v2.5.

Due to a defect found in integration testing, a new version of the aFRR CM implementation guide has been published (v2.5). You can find the updated version and example xml files here:

https://nordicbalancingmodel.net/updated-version-implementation-guide-afrr-capacity-market-bsp-2/ 

 

The latest change is that accepted bids are now sent using ReserveAllocationResult_MarketDocument.

 

Integration testing with Nordic solution

We are still looking for BSPs to participate in integration testing with the Nordic solution. The only prerequisite is that the latest version of the BSP implementation guide (v2.5) has been implemented. The testing will be performed in week 15 and 16 (2021).

 

Please contact your TSO if you want to participate, or for any questions, using the following contact details:

Kjell Petter Myhren

Local project manager Statnett

kjell.myhren@statnett.no

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________

 

aFRR kapasitetsmarked oppdatert implementasjons guid v.2.5

På grunn av feil funnet i integrasjonstesten, en ny oppdatert implementasjons guid v.2.5 for aFRR kapasitetsmarked sammen med eksempel filer er publisert her:

https://nordicbalancingmodel.net/updated-version-implementation-guide-afrr-capacity-market-bsp-2/ 

Den siste endringen er: aksepterte bud blir nå sendt som dokumentet: ReserveAllocationResult_MarketDocument.

Integrasjonstest for aFRR kapasitetsmarked med nordisk løsning

Det vil bli åpnet for testing med aktører i ukene 15 og 16 (2021) Eneste kravet er at siste versjon av implementasjons guid v.2.5 er implementert.

Ved spørsmål og interesse for integrasjonstesting kontakt:

Kjell Petter Myhren

Prosjektleder nasjonal implementering aFRR kapasitetsmarked

kjell.myhren@statnett.no

Oppdatert aFRR CM BSP implementation guide.

Oppdatert  aFRR CM BSP implementation guide:

Det var en skrivefeil i aFRR CM BSP implementasjons guide siste versjon (v2.3). En oppdatert versjon (v2.4) er lagt ut på hjemmesiden for NBM (HER). Det er bare en mindre endring fra v2.3 til 2.4 men viktig.

Updated aFRR CM BSP implementation guide:

There was a spelling error in the latest version (v2.3) of the aFRR CM BSP implementation guide. A new version (v2.4) has been made and is sent to "NBM communication" for publishing on the NBM web site (HERE). The change from v2.3 to v2.4 is minor, but important.

Endret ramping restriksjon på NordLink.

Statnett har i dag lagt ut informasjon om endret restriksjon for ramping på NordLink på Statnett.no

Høring om nye vilkår for aFRR-kapasitetsmarked, med ny IT-plattform og D-1-oppkjøp, fra 1. september 2021.

Statnett som systemansvarlig sender forslag til oppdaterte vilkår for aFRR (også kalt sekundærreserver) på høring i bransjen. Vilkårsdokumentet er et vedlegg til retningslinjene for fos § 9.

Systemansvarlig ønsker å ta i bruk felles nordisk IT-plattform for aFRR-kapasitetsmarked nasjonalt som et mellomtrinn før idriftsettelse av det nordiske markedet. Systemansvarlig foreslår å ta i bruk den nye markedsløsningen nasjonalt fra 1. september 2021. Overgang fra dagens ordning til nasjonal bruk av den nordiske løsningen krever at aktørene må tilpasse sine IT-systemer til nye budformater og markedsplattform. De må også tilpasse seg til daglige oppkjøp morgenen D-1, med ny lukketid kl. 07:30 CET. Videre reduseres kravet til minste budstørrelse fra 5 MW til 1 MW. Tilpasningene vil muliggjøre deltakelse i et felles nordisk aFRR-marked når dette idriftsettes uten noen ytterligere tilpasninger hos aktørene.

Vilkårsdokumentet vil erstatte dokument sendt på høring 1.12.2020 med høringsfrist 1.3.2021.

Høringsdokument med forslag til retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret ligger nå tilgjengelig på våre hjemmesider: Høring om oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret (21-1)  

Innspill til forslaget om nye retningslinjer for ovennevnte paragraf sendes systemansvarlig innen 5.3.2021.

Høringssvar sendes til firmapost@statnett.no, og merkes med referanse 19/01229. 

Merk at høringsinnspillene vil bli offentliggjort på Statnetts hjemmesider. Høringsinnspillet bør derfor være på en form som muliggjør slik publisering. 

Utarbeidelsen av og endringer i retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen. Systemansvarliges endelige forslag, hvor de innkomne høringsuttalelser er vurdert og kommentert, skal oversendes RME (Reguleringsmyndigheten for energi). RME skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos).

Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) utvides for kjøp av nedreguleringsressurser fra og med 16. april 2021.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har godkjent Statnett sitt forslag om å videreutvikle dagens RKOM som en midlertidig løsning for å sikre nedreguleringsressurser.

 

I de nye vilkårene for RKOM viderefører Statnett gjeldende praksis for kjøp av oppregulering også for nedregulering.

Nye markedsvilkår var på høring fra 8. mai til 9. juni 2020. Statnett mottok ingen innspill til forslaget.

 

Nye vilkår gjelder fra 16. april for kjøp av reserver fra uke 16. Vilkårene er publisert på følgende nettside:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

Kjøp av opp- og nedreguleringsressurser i RKOM-uke blir foretatt ut fra en vurdering av den aktuelle kraftsituasjonen, og da ut fra prognoser på produksjon, forbruk, utveksling mot utlandet og sannsynlige flaskehalser.

Varsler fra Statnetts web-sider .

Nå kan du velge å få e-postvarsler om høringer og arrangementer i tillegg til nyheter fra Statnett. Du registrerer selv hva du ønsker å bli varslet om, under "Nyhetsbrev" til høyre i skjermbildet. 

Abonnementsløsningen på statnett.no utvides nå til også å gjelde høringer og konsultasjoner, møter, webinarer og arrangementer og nyheter som er spesielt tilpasset aktører i kraftbransjen.

Til høyre på alle sidene på statnett.no er det nå en rød "knapp" der det står "Nyhetsbrev". Når du klikker på denne, åpnes en boks der du kan registrere de varslene du ønsker.

Tilsvarende kan du gå inn på de engelske sidene og klikke på "Newsletter" for å få tilsvarende varsler på saker som er publisert der.

Du kan når som helst melde deg av eller administrere abonnementet gjennom en lenke nederst i hver e-post du mottar via dette varselet.

Statnett inviterer til å gi bud på FFR for sommeren 2021.

Statnett innførte Fast Frequency Reserves (FFR) i demonstrasjonsprosjektet "FFR-demo 2020". Prosjektet videreføres og vi inviterer nå til å gi tilbud på reservekapasitet for 2021-sesongen.

Markedsperioden er fra og med uke 18 til og med uke 39. Tilbud må inkludere dokumentasjon av teknisk løsning. Implementering og prekvalifisering kan skje etter anskaffelsesprosessen, men før oppstart av leveranse.

Frist for budgivning er fredag 26. februar 2020 kl. 14. Vedståelsesfrist er fredag 28. mai 2020 kl. 14.

Mer informasjon om betingelser for deltakelse i demonstrasjonsprosjektet for FFR, inkludert skjema for tilbud, finnes her:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/ffr/ffrdemo2021/

Spørsmål og tilbud sendes til ffr@statnett.no

Ekstraordinært ISB-møte (Webinar) om felles nordisk mFRR energiaktiveringsmarked.

Viser til tidligere utsendt melding datert 05.01.2021. Det vil bli avholdt et ekstraordinært ISB-møte (Webinar) om felles nordisk mFRR energiaktiveringsmarked den 2. februar kl. 13 – 15.

Vi vil i ISB-møtet fokusere spesifikt på norske forhold.

Mer informasjon kommer nærmere møtedato. Hvis dere har forslag, tilbakemeldinger eller innspill om hva som burde tas opp i den sammenheng send en e-post til BSP@statnett.no. Forslagene kan være basert på diskusjoner i det nordiske webinaret som ble avholdt den 14. Januar 2021 eller annet. 

For invitasjon til ISB-møtet ta kontakt med lars.teigset@statnett.no

Adjusted timeplan for the Nordic aFRR capacity market, updated implementation guide, testing and webinar.

Adjusted timeplan:

In the beginning of 2020, the Nordic regulators escalated the application, from the Nordic transmission system operators (TSOs), for a common Nordic aFRR capacity market, to the Agency for the Cooperation of Energy regulators (ACER). ACER approved the final application, with reservation that several demands needed to be implemented. These demands entail changes in the IT solution. A gap analysis was performed in August 2020, analysing the difference of what had already been implemented according to the original application to the Nordic national regulatory authorities (NRAs), and the changes needed because of the ACER feedback. The changes will affect the IT solutions at balancing service providers (BSPs) and TSO in each of the Nordic countries.

As a pre-requisite for the aFRR capacity market Go-live, the Nordic NRAs support that cross zonal capacity (CZC) does not need to be allocated according to the method stated in the Capacity Allocation & Congestion Management (CACM) regulation. However, the Nordic NRAs advise the TSOs to ensure adequate quality in the future capacity calculation method during an "external parallel run" before going live with the Nordic common aFRR capacity market.

Awaiting a Nordic Go-live, the Nordic TSOs have agreed to utilize the Nordic platform for national aFRR capacity markets. It will be up to each TSO to decide if and when to go live with a national aFRR capacity market and they will coordinate timing of the IT implementation, integration testing and market on-boarding with BSPs in their own country. It is expected that the first national market will go live in September 2021.

 

A new version of the installation guide:

30.August 2019 "BSP implementation guide – aFRR capacity market v1.3" was published on www.nordicbalancingmodel.net. To be in line with the requirements from ACER, an update to the implementation guide has now been published (v2.3).

You can find the updated version and example xml files here:

https://nordicbalancingmodel.net/updated-version-implementation-guide-afrr-capacity-market-bsp-2/

 

The latest changes are summarized below:

·         General review and updates

·         Message type changes

·         New version of Balancing Document

·         New pricing model

Please be aware that example files will be published in week 2.

 

Webinar

The Nordic project and 4 TSOs will co-host a webinar 5.Feb '21 to demonstrate the IT solution, answer questions and present the timeline and activities relevant for BSPs towards national and Nordic Go-live. Please use the following web address to register to the webinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/8199965717603420427

 

Integration testing with Nordic solution

We are looking for BSPs to participate in integration testing with the Nordic solution. The only prerequisite is that the last version of the BSP implementation guide (v2.3) has been implemented. The testing will be performed in April '21.

Please contact your TSO if you want to participate, or for any questions, using the following contact details:

Kjell Petter Myhren

Local project manager Statnett

kjell.myhren@statnett.no

Vesa Vänskä

Local project manager Fingrid

vesa.vanska@fingrid.fi

Kristine Bock

Local project manager Energinet

kbc@energinet.dk

Sofie Waldén

Local project manager Svenska kraftnät

sofie.walden@svk.se

 

Statnett ønsker bud i RKOM-uke i Nattsegmentet.

Statnett ønsker bud i RKOM-uke i Nattsegmentet fra leveringsuke 1 og fremover. Dette i tillegg til bud i Dagsementet. Første tilbudsfrist er torsdag 7. januar kl 12:00 (helg uke 1) og fredag 8.januar kl 12:00 (hverdager uke 2). Resultatet publiseres på statnett.no og til den enkelte aktør via Fifty-web innen kl. 14.00. Kjøp gjøres etter behov fra uke til uke.

Ønsket om bud på natt gjelder i første omgang frem til og med leveringsuke 9-2021.

For spørsmål, send e-post til D-vakt@statnett.no

For mer informasjon rundt RKOM:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

Nytt vedtak om betaling for systemtjenester for 2021.

Systemansvarlig viser til vedtak fra 07.12.20 om betaling for systemtjenester for 2021 etter forskrift om systemansvaret (fos) § 27. Vedtaket omfatter produksjonsflytting, regulerstyrke og tilhørende roterende reserve og reaktiv effekt.

Systemansvarlig har oppdaget at betalingen for restleveranse ved en feiltakelse ble angitt i NOK. Systemansvarlig innførte betaling av restleveranse og leveranse av frekvensstyrte reserver i separatområder i EUR fra og med 2020. Bakgrunnen for endringen er at systemansvarlig innførte EUR som standard valuta for avregning og prising i FCR- og regulerkraftmarkedet 2. april 2019. Det er fortsatt mulig å by i NOK/MW/h, men bud vil automatisk omregnes til EUR/MW/h. Systemansvarlig ser det som en fordel om faste satser for FCR-kapasitet gitt av restleveranse og leveranse av frekvensstyrte reserver i separatområder også prises i EUR, for å sikre en enhetlig praksis.

Systemansvarlig fatter hermed nytt vedtak om leveranse og betaling for systemtjenester for 2021, med følgende endringer:

For regulerstyrke som ikke er tilbudt i FCR-markedet eller som ikke har fått tilslag i markedet (restleveranse) vil godtgjørelsen for kapasitet fra 1.1.2021 være:

 • Ved drift med statikk for frekvensregulering: 0,2 EUR/MW/h (endret fra 2 NOK/MW/h)
 • Leveranse av frekvensstyrte reserver i separatområder skal primært betales basert på markedspris, eller dersom denne ikke er tilgjengelig med en sats på 2 EUR/MW/h. (endret fra 20 NOK/MW/h)

Vedtaket gjelder fra og med 1.1.2021 og gjelder så langt systemansvarlig ikke fastsetter noe annet.

Vedtaket er også publisert på https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/praktisering-av-systemansvaret/systemtjenester/

Invitasjon til nordisk webinar om ny implementeringsguide for felles nordisk mFRR energiaktiviseringsmarked .
Markedsaktører og andre interesserte er invitert til en presentasjon og gjennomgang av Implementeringsguiden som er utarbeidet for deltakere i det kommende felles nordiske mFRR energiaktiveringsmarkedet. Guiden tar utgangspunkt i den oppdaterte tidsplanen for automatisering av markedet.  
Implementeringsguiden beskriver grensesnittet mellom markedsaktører og TSOene i det nye mFRR energiaktiveringsmarkedet. Det inkluderer hvordan budgivning og elektronisk bestilling vil foregå i praksis, og dermed hva slags IT-løsninger alle aktører må implementere før overgang til nytt marked Q4 2022.
Første versjon av implementeringsguide finner dere her.  
I webinaret vil implementeringsguiden gjennomgås, noe som blant annet inkluderer de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene som kreves. Videre vil det også bli gitt noe landspesifikk informasjon. 
D-2 oppkjøp for FCR-N og FCR-D opp fra og med 11. januar 2021.

Statnett vil fra 11. januar 2021 erstatte dagens ukemarked for kjøp av primærreserve (FCR) med et D-2-marked. D-2-markedet vil klareres daglig, to dager før leveransedøgnet.

Første innkjøp av FCR D-2 blir 9. januar med leveranse 11. januar. Det vil være mulig å by inn FCR-N og FCR-D i D-2-markedet. I dag er det kun mulig å by inn FCR-N i ukemarkedet.

Forslaget om å endre vilkår for deltakelse i FCR-markedet er godkjent av Reguleringsmyndigheten for Energi, RME, i tråd med forskrift om systemansvaret § 28a.

 Nye vilkår for markedet for primærreserve (FCR) finner du her: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/primarreserver/

Markedsinformasjon om aFRR-innkjøp Q1 2021.

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 1 2021 er publisert på Statnetts hjemmeside.

Link til dokument:

https://www.statnett.no/contentassets/746fb9cc5c084aa584dfd3e478e74287/market-information_afrr-procurement-q1-2021.pdf

Link til Statnetts informasjonsside om aFRR:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

Endrede frister for reservemarkeder jul og nyttår..

Alle reservemarkeder med frist den 24.12.2020 (julaften) og 25.12.2020 (1. juledag) får frist til 23.12. 20 kl 1200. Dette gjelder: FCR-N (primær) for helg uke 52 og hverdag uke 53; aFRR for helg uke 52 og hverdag uke 53; samt RKOM helg uke 52 og hverdag uke 53.

Alle reservemarkeder med frist den 31.12.2020 (nyttårsaften) og 01.01.2021 (1. nyttårsdag) får frist til 30.12. 20 kl 1200. Dette gjelder: FCR-N (primær) for helg uke 53 og hverdag uke 1; aFRR for helg uke 53 og hverdag uke 1; samt RKOM helg uke 53 og hverdag uke 1.

Vennlig hilsen

Landssentralen

Endrede frister for reservemarkeder jul og nyttår..

Alle reservemarkeder med frist den 24.12.2020 (julaften) og 25.12.2020 (1. juledag) får frist til 23.12. 2020 kl 1200.

Dette gjelder:

·         FCR-N (primær) for helg uke 52 og hverdag uke 53;

·         aFRR for helg uke 52 og hverdag uke 53; 

·         RKOM helg uke 52 og hverdag uke 53.

Alle reservemarkeder med frist den 31.12.2020 (nyttårsaften) og 01.01.2021 (1. nyttårsdag) får frist til 30.12.2020 kl 1200.

Dette gjelder:

·         FCR-N (primær) for helg uke 53 og hverdag uke 1;

·         aFRR for helg uke 53 og hverdag uke 1; 

·         RKOM helg uke 53 og hverdag uke 1.

Vennlig hilsen

Landssentralen

Workshop om MARI-plattformen.

De europeiske TSOene samarbeider om å etablere plattformer for å utveksle både manuelle og automatiske reserver. Fredag 18. desember vil det være en workshop for aktørene der implementeringen av MARI, plattformen for manuelle reserver (mFRR), vil bli presentert.  MARI vil gjøre det mulig for norske aktører å handle reserver med motparter i hele Europa. Norske aktører vil imidlertid levere sine bud til Statnett som i dag. Statnett vil så oversende disse budene til MARI. Statnett vil også sende aktiveringssignal til norske aktører.

På agendaen står blant annet hvordan optimeringsfunksjonen bestemmer hvilke bud som skal aktiveres og teknisk og betinget kobling av bud. Workshopen vil vare fra 09:00 til 12:30.

MARI er forventet å være operativ fra sommeren 2022. De nordiske TSOene vil knytte seg til MARI i tidsrommet 3. kvartal 2023 . 2. kvartal 2024.

Mer informasjon og link til påmelding finner dere her.

Vedtak om leveranse og betaling for systemtjenester 2021.

Vedtak om leveranse og betaling for systemtjenester 2021 etter fos §§ 9, 15 og 27 er nå tilgjengelig på Statnett sine nettsider:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/praktisering-av-systemansvaret/systemtjenester/

Vedtak om levering av systemtjenestene regulerstyrke og reaktiv effekt iht. fos § 9 og § 15 gjelder for alle konsesjonærer med vannkraftanlegg med aggregat ≥ 10 MVA. Vedtaket gjelder fra 2021 og så langt systemansvarlig ikke fastsetter noe annet.

Vedtaket om betaling for systemtjenester for 2021 omfatter produksjonsflytting, regulerstyrke og tilhørende roterende reserve og reaktiv effekt. For øvrige systemtjenester hvor det skal betales i henhold til fos § 27, fattes egne vedtak.

Vedtaket er også sendt per epost til berørte konsesjonærer.

Ramping restriksjon på NordLink fra 1.desember.

Statnett har i dag lagt ut informasjon om restriksjon for ramping på NordLink fra start av prøveperioden https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nyhetsarkiv/ramping-restrictions-for-hvdc-cables-connected-to-bidding-zone-no2/

Høring om lukketid for felles nordisk aFRR-kapasitetsmarked.

De nordiske TSOene har startet en høring om lukketid i tråd med artikkel 3 i ACERs beslutning om markedsregler for nordisk aFRR-kapasitetsmarked (ACER Decision 19-2020).

De nordiske TSOenes forslag er å ha lukketid 07:30 CET D-1. Dokumenter som beskriver bakgrunnen for forslaget samt retningslinjer for hvordan gi høringssvar, finnes på ENTSO-E sin nettside: https://consultations.entsoe.eu/markets/proposal-balancing-capacity-gct-nordic-afrr/

Den offentlig høringen er åpen frem til 31. desember.

Utsatt overgang fra ukesoppkjøp for FCR-N til D-2 oppkjøp for FCR-N og FCR-D opp.

Statnett har foreslått å erstatte dagens ukemarked for kjøp av primærreserve (FCR) med et D-2-marked. D-2-markedet vil klareres daglig, to dager før leveransedøgnet. Statnett foreslår å innføre timesoppløsning i D-2-markedet. Det vil være mulig å by inn FCR-N og FCR-D i D-2-markedet. I dag er det kun mulig å by inn FCR-N i ukemarkedet.

Forslaget om å endre vilkår for deltakelse i FCR-markedet er sendt til Reguleringsmyndigheten for Energi, RME, for godkjenning i tråd med forskrift om systemansvaret §28a. Da systemansvarlig ennå ikke har mottatt godkjenning av forslaget, ser vi det som nødvendig å utsette dato for idriftsettelse av FCR D-2-oppkjøp til 11. januar 2021, for å gi markedsaktører forutsigbarhet og tilstrekkelig tid til å tilpasse sine systemer. Dvs. at første innkjøp av FCR D-2 blir 9. januar med leveranse 11. januar.

Opprinnelig dato var satt til 30. november 2020.

Forslag til nye vilkår for markedet for primærreserve (FCR) og høringsbrev for mer informasjon om forslaget finner du her: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/primarreserver/

Prognose for overføringskapasiteter for HVDC-kabler.

I forbindelse med idriftsettelse av NordLink 1. desember har Statnett i dag lagt ut informasjon om prognose for kapasitet på HVDC kablene tilkoplet budområde NO2 (link). Det er også lagt ut en mer utfyllende nyhetsmelding om begrensninger i området inntil Vestre korridor er ferdig utbygget (link) samt en nordisk informasjon om pågående arbeid med fremtidige rampingrestriksjoner (link).

Resultat etter forespørsel om bud i RKOM sesong 2020/2021.

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong 2020/2021 for ukene 46-15, totalt 23 uker, og har besluttet kjøp som følger.

Kjøpt volum er totalt 962 MW. 
Fra produktet RKOM-B er det kjøpt inn 842 MW til pris 11,70 kr/MW/time. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen for alle områder
Fra produktet RKOM-H er det kjøpt inn 120 MW til pris 30,00 kr/MW/time. Tilslag er gitt til enkelte bud med denne prisen og til alle bud lavere enn denne prisen, for alle områder.

Kjøpet er gjort i henhold til vilkår gjeldende fra 17.04.2020.
For mer info om RKOM, se: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad          tlf. 2390 3546

Adam Öggesjö                     tlf. 2390 3096

Endringer i regulerkraftmarkedet i årene fremover.

Statnett oppfordrer aktører til å lese nyhetssaken, som ligger vedlagt i linken under. I tillegg oppfordres det til å lese dokumentet nederst på siden under nyhetssaaken, "Endringer i regulerkraftmarkedet i årene fremover.

https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2020/behovet-for-digitalisering-i-regulerkraftmarkedet-oker/

Varsel om vedtak om leveranse og betaling for systemtjenester 2021.

Varsel om vedtak om leveranse og betaling for systemtjenester 2021 etter fos §§ 9, 15 og 27 og varsel om vedtak om betaling for systemvern, produksjonsfrakobling 2021, etter fos § 21, er nå tilgjengelig på Statnett sine nettsider:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/praktisering-av-systemansvaret/systemtjenester/

Varslene blir også sendt per epost til berørte konsesjonærer, samt deltakere på forum for systemtjenester, hvor aktører er invitert til å kommentere varselet og utviklingen knyttet til utvikling av nye markedsløsninger og systemtjenester.

Dersom aktørene har kommentarer, må dette skriftlig oversendes systemansvarlig innen 15. november. Endelig vedtak vil fattes av systemansvarlig i etterkant av dette.

Du finner mer informasjon om forum for systemtjenester som arrangeres 28. oktober 2020 her.

Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2020/2021.

Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2020/2021

Markedsperioden er fra og med uke 46 i 2020, til og med uke 15 i 2021, totalt 23 uker.

Det gis kun bud for markedssegmentet Hverdager (mandag-fredag), Dag (05:00-24:00)

Frist for budgiving er fredag 16.10.2020, kl. 12:00 

Vedståelsesfrist er onsdag 28.10.2020, kl. 12:00 

Det kan forventes at resultat om ev. tilslag publiseres kort tid før vedståelsefrist.

Budskjema for RKOM-sesong, vilkår og søknadsskjema for deltakelse i RKOM finnes her: 

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

Signert budskjema sendes til RKOM@statnett.no

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) er satt til minimum 1740 MW, hvorav 1200 MW for å dekke dimensjonerende feil og minimum 540 MW for å dekke ubalanser. Reservebehovet for å dekke ubalanser kan være høyere enn 540 MW i tilfeller der det forventes flaskehalser mellom budområder. Minimum 540 MW dekkes fra produktet RKOM-H eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. 

Fra Desember 2020 vil reservekrav for dimensjonerende feil kunne økes til 1400MW, når Nordlink er på drift, som er ny norsk dimensjonerende feil. Det totale reservebehovet i RKM vil da være 1940MW.

En del av reservebehovet vil sikres i RKOM-sesong. Marginalpriser i RKOM-sesong kan variere per budområde og produkt, basert på behov og forventede flaskehalser mellom budområder og en samlet økonomisk vurdering. 

En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52, som er 135,9 MW frem til 31. Desember 2020. Av disse langsiktige kontrakter tilsvarer 94,4 MW produktet RKOM-B og resterende volum tilsvarer produktet RKOM-H. Fra 1. Januar 2021 foreligger det ikke noen avtaler om langsiktige kontrakter.

Innkjøp i RKOM-uke vil gjennomføres med marginalpris per budområde, basert på behov. Det vil innebære at budområder med lav tilgang og stort behov av reserver kan få høyere pris enn andre budområder. På lik linje kan områder med stor tilgang og mindre behov av reserver få lavere pris enn andre budområder. Dette vil gjelde for både RKOM-H og RKOM-B.

Kjøpsvolum i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke per område ut fra prognoser på forventede ubalanser, produksjon, forbruk, utveksling og sannsynlige flaskehalser. 

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad      tlf 2390 3546

Adam Öggesjö                  tlf 2390 3096

Eller send e-post til RKOM@statnett.no

Markedsinformasjon om aFRR-innkjøp Q4 2020.

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 40 er publisert på Statnetts hjemmeside.

Link til melding:

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/reservemarkeder/market-information-afrr-procurement-q4-2020.pdf

Link til Statnetts informasjonsside om aFRR:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

Statnett ønsker bud i RKOM-uke.

Statnett ønsker bud i RKOM-uke fra leveringsuke 37 og fremover. Tilbudsfrist for leveringsuke 37 er fredag 4. september kl 12:00. Resultatet publiseres på statnett.no og til den enkelte aktør via Fifty-web innen kl. 14.00. Det er kun behov for bud i Dagsegmentet og kjøp gjøres etter behov fra uke til uke. Ved behov for bud i Nattsegmentet vil dette varsles senere i egen melding.

For spørsmål, send e-post til D-vakt@statnett.no

For mer informasjon rundt RKOM:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

Informasjon om aFRR-innkjøpet i uke 32.

I uke 32 ble det kjøpt inn mer aFRR en vanlig i Norge. For helgen i uke 32 og for ukedagene i uke 33, ble det i Norge kjøpt inn et volum tilsvarende det nordiske behovet. Det vil si at det ble kjøpt inn 195-255 MW mer aFRR enn det som var det norske behovet. Planen var å kjøpe inn det samme volumet som tidligere, et volum som er beskrevet i meldingen publisert 17.06.2020. Innkjøpet i uke 32 var mao. et feilinnkjøp.

Referansegruppe for FiftyWeb.

Det jobbes med å få FiftyWeb over på ny plattform, fra å være applikasjon til å bli web-basert. I den forbindelse ønsker vi å etablere en referansegruppe bestående av aktører som benytter FiftyWeb, for avklaringer og eventuell test i løpet av høsten 2020.

De som er interessert i å bidra, eller ønsker mer informasjon, kan kontakte Merethe Mikkelsen, merethe.mikkelsen@statnett.nosnarest, eller innen 1.august.

Krav til elektronisk bestilling (eBestill) av regulerkraft og produksjonsflytting innen utgangen av 2020.

Statnett har publisert oppdaterte krav til elektronisk bestilling (eBestill) av regulerkraft og produksjonsflytting, inkludert endelig tidspunkt for kravstillelse.

Statnett opprettholder kravet om eBestill fra utgangen av 2020. Da vi likevel ikke kommer til å tilby en forenklet løsning for eBestill, åpner vi for at aktører som ikke rekker denne fristen kan sende inn en begrunnet søknad om utsettelse. Søknad kan sendes til firmapost@statnett.no merket med 17/00694.

Markedsinformasjon om aFRR-innkjøp Q3 2020.

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 27 er publisert på Statnetts hjemmeside.

Link til melding:

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/marked/reservemarkeder/market-information_afrr-procurement-q3-2020.pdf

 Link til Statnetts informasjonsside om aFRR:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

Webinar : Konsept for plan- og budobjekt (stasjonsgrupper).

Statnett inviterer til webinar for å presentere status på arbeidet med plan- og budobjekt (dagens stasjonsgrupper) 18.6.2020 kl. 12:00-14:00. Se invitasjon og påmelding på statnett.no under Møter og arrangementer (Link)  

Høringsforslag om overgang fra ukesoppkjøp for FCR-N til D-2 oppkjøp for FCR-N og FCR-D Opp .

Statnett foreslår å erstatte dagens ukemarked for kjøp av primærreserve (FCR) med et D-2-marked. D-2-markedet vil klareres daglig, to dager før leveransedøgnet. Statnett foreslår å innføre timesoppløsning i D-2-markedet. Det vil være mulig å by inn FCR-N og FCR-D i D-2-markedet. I dag er det kun mulig å by inn FCR-N i ukemarkedet.

Vi foreslår at endringene skal implementeres 30. november 2020.

Forslag til nye vilkår for markedet for primærreserve (FCR) og høringsbrev for mer informasjon om forslaget finner du her: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/primarreserver/

Høringsfristen er satt til 28. august.

Ny kilde for valutakurs i markedene for primærreserve og regulerkraft.

Kilde for valutakurs i Fifty MMS endres til den europeiske sentralbanken (European Central Bank - ESB/ECB) fra og med 3. juni 2020. Dette skjer pga. åpningen for flere kraftbørser, multiple NEMOs (Nominated Electricity Market Operators), i det nordiske kraftmarkedet. Mer informasjon om dette finner du i denne nyhetssaken.

https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2020/apner-for-flere-kraftborser-fra-3.-juni/

Informasjonen blir oppdatert i vilkårene for markedet for primærreserve (FCR), regulerkraftmarkedet (RKM) og produksjonsglatting, som vil gjelde fra 3. juni 2020. Oppdaterte vilkår kan finnes her:

Primærreservemarkedet (FCR)

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/primarreserver/

Regulerkraftmarkedet (RKM)

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftmarkedet/

Produksjonsglatting

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/praktisering-av-systemansvaret/systemtjenester/

Spesialkjøp i RKOM uke 21.

Landssentralen har i dag foretatt et spesialkjøp i RKOM for dagsegmentet tirsdag til fredag i uke 21 (19. - 22. mai). Totalt 1120 MW ble anskaffet. Spesialkjøp blir prissatt ved pay as bid, og høyeste valgte budpris var 30 kr/MW/h.

Dataproblemene med mottak av endringer av RK-bud og produksjonsplaner er nå løst.

Dataproblemene som Statnett hadde i dag tidlig med mottak av endringer av RK-bud og produksjonsplaner er nå blitt løst, og alt fungerer nå som normalt.

mvh

Landssentralen

Statnett kan ikke motta produksjonsplaner/endringer og RK bud.

Statnett har dataproblemer og får ikke motta endringer fra aktører i Fifty. Vi sender ny melding når problemer er løst. Mvh Landssentralen

Statnett ønsker bud i RKOM-uke for uke 21-24. Frist 18 mai kl 10:30..

Grunnet lav tilgang på frivillige RK-reserver ønsker Statnett å få inn bud i RKOM-uke for ukene 21-24. Dette gjelder bud i RKOM-uke for både Dag, Natt, Hverdager og Helg.

For uke 21 Hverdager er frist for bud mandag 18 mai kl 10:30. Budene i uke 21 gjelder fra tirsdag til fredag. Bud må sendes per e-post til D-vakt@statnett.no. Eventuelle tilslag blir sendt ut på e-post fra Statnett til aktører senest kl 11:30.

For bud i RKOM-uke for Helg uke 21 og alle bud i uke 22-24 sendes bud inn på vanlig måte via Fiftyweb.

For spørsmål, ta kontakt på e-post til D-vakt@statnett.no.

Høring om endring av vilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM).

Statnett har publisert forslag til nye vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM), med tilhørende informasjon om bakgrunnen for forslagene til endringene. Kommentarer til varslet om endring av vilkår kan oversendes systemansvarlig innen fredag 7. august 2020.

Forslag til endelige vilkår vil bli oversendt til reguleringsmyndigheten for energi (RME) og publisert på våre nettsider etter behandling av eventuelle innspill. Endelige vilkår foreslås å tre i kraft 1. april 2021.

Statnett vil også arrangere et høringsmøte (webinar) den 9. juni. For påmelding og øvrige spørsmål knyttet til høringen, send epost til: lill.sandvik@statnett.no.

RKOM-uke 18-32.

Statnett vurderer at det ikke er behov for innkjøp i RKOM-uke markedet for leveringsukene 18-32. Aktører som normalt deltar trenger ikke å anmelde bud i markedet eller kontrollere tilslag i denne perioden. Fra leveringsuke 33 ønskes det igjen bud i markedet og Statnett vil da vurdere eventuelle innkjøp som normalt. Vil det likevel oppstå behov for innkjøp i perioden vil det bli sendt ut en egen melding om dette med oppfordring om å gi bud.

Høring om nordisk forslag til endret metode for tilleggsspesifikasjoner for FCR.

De nordiske TSOene har sendt forslag til endret metode for tilleggsspesifikasjoner for primærreserve (FCR) på høring.

De nordiske TSOene har tidligere konsultert en slik metode i henhold til SOGL artikkel 154(2) med et varsel om at det vil innføres et nytt produkt, FCR-D ned, for å håndtere utfall av forbruksenheter, radiallinjer med leveranse fra det sammenkoplede nettet eller HVDC forbindelser med eksport. TSOene sender nå på høring et forslag til endring i metoden for tilleggsspesifikasjoner for FCR som innebærer konkretisering av spesifikasjoner for det nye produktet.

Høringsfristen for endret metode er 1. mai 2020.

For mer informasjon, se Statnett sin nettside:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/horinger-og-konsultasjoner/horing-fcr-d-ned/

Særskilte påskefrister for reservemarkedene..

Alle budfrister som normalt er torsdag og fredag i uke 15 er endret til tirsdag 07.04.2020.

Dette gjelder:

aFRR-helg for uke 15 og aFRR-hverdager for uke 16, med frist kl 10:00.

RKOM-helg for uke 15 og RKOM-uke for uke 16, med frist kl 12:00.

FCR helg for uke 15 og hverdager for uke 16, med frist kl 14:00.

Tilbudsperiodene er endret. 

Markedsinformasjon om aFRR-innkjøp Q2 2020.

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 14 er publisert på Statnetts hjemmeside.

Link til melding:

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/reservemarkeder/market-information_afrr-procurement-q2-2020.pdf

Link til Statnetts informasjonsside om aFRR:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

FFR-demo 2020, ny tilbudsfrist 16. mars kl. 14..

Statnett har besluttet å forlenge tilbudsfristen i FFR-anskaffelsen, da ikke alle interesserte tilbydere rakk å levere tilbud i tide. Vi oppfordrer også alle som har levert tilbud til å komplettere sine tilbud om de ønsker å gjøre endringer.

 Se også:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/ffr/ffrdemo2020/

For spørsmål, kontakt ffr@statnett.no.

Statnett inviterer til å gi bud på FFR for sommeren 2020.

Statnett innfører bruk av FFR i demonstrasjonsprosjektet "FFR-demo 2020", og vi inviterer til å gi tilbud på reservekapasitet. Tilbud må inkludere dokumentasjon av teknisk løsning. Implementering og prekvalifisering kan skje etter anskaffelsesprosessen, men før FFR skal leveres i form av reservekapasitet.

Markedsperioden er fra og med 1. mai (fra midnatt) til 30. september (til midnatt). Statnett ber om tilbud på to ulike kontrakter, "FFR Profil" og "FFR Flex":

 • "FFR Profil" leveres gjennom hele sesongen alle netter fra kl. 22 til kl. 07, samt hele døgnet på lørdager og søndager. Leveransen omfatter 2037 timer totalt.
 • "FFR Flex" omfatter reserve for 200 timer som leveres etter bestilling fra Landssentralen. Bestilling skjer senest dagen før leveranse, eller etter avtale med leverandøren.

Statnett ønsker å kjøpe 50 MW FFR Profil, og 100 MW FFR Flex. Faktisk kjøp er avhengig av tilbudene og kan bli lavere.

Leverandører som ikke forventer å være klare med implementering og prekvalifisering til 1. mai kan tilby FFR og angi dato for forventet oppstart av levering.

For hvert produkt vil Statnett betale en uniform markedspris som bestemmes av den høyeste prisen blant de tilbud som velges. Statnett vil velge de tilbud som samlet dekker Statnetts behov til lavest kostnad. Tilbudte volum kan bli akseptert helt eller delvis om de ikke er markert som udelelige volum. Bud med lavere pris enn høyeste aksepterte budpris kan bli overhoppet for å sikre lavest mulig totalkostnad for valgte bud.

Frist for budgivning er fredag 6. mars 2020 kl. 14. Vedståelsesfrist er fredag 15. mai 2020 kl. 14.

Statnett planlegger å meddele markedsresultat senest fredag 20. mars 2020 kl. 14. Deretter må valgte leverandører sørge for implementering og test av tekniske løsninger, slik at de er prekvalifisert før oppstart av FFR-leveranse. Den senere vedståelsesfristen kan bli brukt av Statnett til å komplettere anskaffelsen om valgte leverandører ikke blir prekvalifisert.

Informasjon om FFR inkludert vilkår og tilbudsskjema finnes her:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/FFR

Tilbud sendes til ffr@statnett.no. Spørsmål kan sendes til samme epostadresse, eller til simon.weizenegger@statnett.no.

Frist for å velge tjeneste for innsamling og publisering av data. .

De nordiske TSO-ene har etablert en ny tjeneste, NUCS, for innsamling og publisering av data om utilgjengelig kapasitet på ENTSO-E Transparency Platform. Dette er gjort for å sikre fortsatt god transparens i kraftmarkedet når vi får flere kraftbørser som følge av europeiske regelverk. Markedsaktørene er forpliktet til å bruke NUCS eller en annen godkjent tjeneste til deling av slike data. Mer informasjon: 
https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nyhetsarkiv/nordiske-markedsaktorer-bes-om-a-velge-tjeneste-for-datainnsending/

Spørsmål kan rettes til nucs@statnett.no.

Systemansvarlig sender nå oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret ut på høring .

Fra 1.7.2019 ble retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret gjeldende for forskrift om systemansvaret §§ 5, 6, 8, 8a, 8b og 21 og for energilovforskriften § 6-1 (tidligere fos § 14a, endret fra 1.11.2019). I godkjenningsbrevet fra NVE (nå RME) var det forbehold om enkelte oppdateringer innen 1.4.2020. Systemansvarlig sender nå på høring oppdaterte retningslinjer iht. tilbakemeldinger i godkjenningsbrevet. Det er i tillegg gjort noen ytterligere oppdateringer initiert av systemansvarlig.

Utarbeidelsen av og endringer i retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen. Systemansvarliges endelige forslag, hvor de innkomne høringsuttalelser er vurdert og kommentert, skal oversendes RME (Reguleringsmyndigheten for energi) og NVE. RME skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av fos og NVE skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av enf § 6-1.

Statnett som systemansvarlig har nå utarbeidet forslag til nye retningslinjer for: 

 • fos § 5 om flaskehalser og budområder
 • fos § 6 om fastsettelse av handelskapasitet
 • fos § 8a om planlegging av produksjon
 • fos § 8b om planlegging av effektregulering
 • fos § 21 om systemvern
 • enf § 6-1 om rapportering av anleggsdata før idriftsettelse

Høringsdokument med forslag til oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret ligger tilgjengelig på våre hjemmesider: Høring om oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret.

Innspill til forslaget til oppdaterte retningslinjer for ovennevnte paragrafer sendes systemansvarlig innen 9.3.2020.

Høringssvar sendes til firmapost@statnett.no, og merkes med referanse 18/01329. 

Problemer med EDI-meldinger løst.

Problemer med EDI-meldinger løst. Mvh Landssentralen

Problemer med EDI-meldinger.

Pga. uforutsette IT-problemer har vi den siste timen ikke kunnet motta eller sende EDI-meldinger. Det jobbes aktivt med å løse problemet. Mvh. Landssentralen

Vedtak om leveranse og betaling for systemtjenester 2020, jf. fos §9, §15 og §27.

Statnett har fattet vedtak om leveranse og betaling for systemtjenester for 2020 etter forskrift om systemansvaret (fos) §9, §15 og § 27. Statnett har mottatt fire skriftlige innspill til varselet om vedtak som ble sendt ut 23.10.19, og Statnett har kommentert disse i vedtaksbrevet.

Vedtaket om omfatter produksjonsflytting, regulerstyrke og tilhørende roterende reserve og reaktiv effekt. For øvrige systemtjenester hvor det skal betales i henhold til fos § 27, fattes egne vedtak.

Vedtaket omfatter endring av valuta for betaling av restleveranse fra NOK til EUR, og inneholder informasjon om at separate vedtak om betaling for produksjonsfrakobling vil bli fattet som varslet den 25.10.2019; Det innføres en felles løsning om å betale kostnader basert på innsendt underlag fra produsent, forbruker og nettselskap for drift. Egne standardsatser for PFK for drift, vedlikehold og aktivering fjernes.

For mer informasjon og link til vedtak, se våre nettsider:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/praktisering-av-systemansvaret/systemtjenester/

Endrede frister for reservemarkeder i julen..

Alle reservemarkeder med frist den 26.12.2019 (2. juledag) får utsatt frist til 27.12. 19 kl 1000.

Dette gjelder: FCR-N (primær) for helg uke 52; aFRR for helg uke 52 og hverdager uke 1; samt RKOM helg uke 52.

God Jul hilsen Landssentralen.

Frysperiode for utsending av FCR-avregningsgrunnlag opphevet..

Viser til meldinger fra Landssentralen om frysperiode for utsendelse av FCR-avregningsgrunnlag.

Feilen vi hadde i vårt system etter produksjonssettingen forrige uke er nå rettet og frysperioden er opphevet.

Frekvensrapporter og avregningsgrunnlag for aktivert FCR er sendt til aktører og eSett for alle døgn i uke 50 og passerte døgn i inneværende uke.

Frist for endring av avregningsgrunnlag for FCR-reguleringer for uke 50 er utvidet til midnatt natt til torsdag. Normalt er tidsfrist innen midnatt natt til tirsdag.

Ved spørsmål kan aktører kontakte Landssentralen.

Utsending av avregningsunderlag for FCR-markedet ytterligere forsinket.

Avregningsunderlaget for aktivert FCR for uke 50 blir ytterligere forsinket, som følge av en feil i den nye beregningsmetodikken. Vi beklager de ulemper dette medfører. Så fort feilen er rettet vil avregningsunderlaget for hele uke 50 bli sendt ut.

Feilen ble oppdaget under en testsending av avregningsgrunnlaget for den 15.desember til alle balanseansvarlige aktører. Se derfor bort fra dette avregnigsunderlaget.

Balanseansvarlige aktører skal fortsette å sende inn oppdaterte systemdata i henhold til gitte frister. Øvrige avregningsunderlag blir distribuert som vanlig

Ytterligere forlenget frysperiode for utsending av FCR-avregningsgrunnlag - utvidet til mandag 16. desember 2019..

Viser til meldinger fra Landssentralen 11. og 12. desember 2019 om utvidet frysperiode for utsendelse av FCR-avregningsgrunnlag.

Frysperioden utvides til mandag 16. desember 2019 ca kl. 12:00. Aktører og eSett vil ikke motta avregningsunderlag for aktivert FCR for døgn i uke 50 inntil frysperioden er opphevet.

Frist for endring av avregningsunderlag for FCR-reguleringer for uke 50 er utvidet til midnatt natt til onsdag. Normalt er tidsfrist innen midnatt natt til tirsdag.

Ved spørsmål kan aktører kontakte Gudny Hauknes, tlf: 23904118/e-post: gudny.hauknes@statnett.no.

Ny forlenget frysperiode for utsending av FCR-avregningsgrunnlag - utvidet til fredag 13. desember 2019.

Viser til melding fra Landssentralen 11. desember 2019 om utvidet frysperiode for utsendelse av FCR-avregningsgrunnlag.

Frysperioden utvides til fredag 13. desember 2019. Aktører og eSett vil ikke motta avregningsunderlag for aktivert FCR for døgn i uke 50 inntil frysperioden er opphevet.

Ved spørsmål kan aktører kontakte Gudny Hauknes, tlf: 23904118/e-post: gudny.hauknes@statnett.no.

Forlenget frysperiode for utsending av FCR-avregningsgrunnlag - utvidet til torsdag 12. desember 2019.

Forlengelsen refererer til melding fra Landssentralen 28. november 2019 om innføring av ny beregning av aktivert FCR.

Frysperiode for utsendelse av FCR-avregningsgrunnlag, tidligere kunngjort fra mandag 9. desember 2019 til onsdag 11. desember 2019, forlenges til torsdag 12. desember 2019.

Forlengelsen skyldes feil avdekket ved produksjonssetting hos Statnett 10.12.2019. Feilen gir uoverensstemmelse mellom 'Frekvensrapport' og 'Aktivert FCR' i avregningsunderlaget for FCR. Feilen skyldes ulik bruk av frekvensmålingene fra SCADA-systemet i de to rapportene.
 
Etter feilrettingen vil aktivert FCR beregnes pr. kvarter med middelfrekvens i Hz for kvarteret, jf. vilkår og informasjon på informasjonssiden til FCR-markedet. Totalt aktivert FCR midles til timesverdier som før.

Tiltak er iverksatt for å rette feilen.

Distribusjon av avregningsunderlag, aktivert FCR, til aktører og eSett for døgn i uke 50, er stoppet i frysperioden. Underlaget vil bli distribuert straks frysperioden oppheves.
 
Som før skal balanseansvarlige aktører gjennom hele frysperioden sende inn oppdaterte systemdata i henhold til gitte tidsfrister.

Ved spørsmål, ta kontakt med Gudny Hauknes, tlf: 23904118/e-post: gudny.hauknes@statnett.no.

Link til markedsinformasjon om aFRR-innkjøp Q1 2020.

Riktig link til markedsinformasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 2 ligger her:

https://www.statnett.no/contentassets/746fb9cc5c084aa584dfd3e478e74287/market-information_afrr-procurement-q1-2020.pdf