Meldinger fra landssentralen
Dato Melding
Fallback på mFRR for 23. mai.

Statnett har i dag fått problemer med å klarere mFRR-markedet. Det blir derfor gjennomført en fallback-løsning hvor hver aktør som har sendt inn bud vil få en mail med oversikt over hvilke bud som har fått tilslag. Vi forventer å få sendt  ut mailene før 09:30.

Oppdatert implementasjonsguide for mFRR aktiveringsmarkedet.

En oppdatert versjon av implementasjonsguiden for aktører i mFRR aktiveringsmarkedet er publisert på hjemmesiden til det nordiske NBM programmet.

Implementasjonsguiden beskriver det nye nordiske mFRR aktiveringsmarkedet, både funksjonelle og tekniske sider. Guiden beskriver også grenseflaten mellom aktørene i markedet og TSOene. Oppstart for det nye nordiske mFRR aktiveringsmarkedet er planlagt 3. desember 2024.

Målgruppen for implementasjonsguiden er særlig dagens aktører i RK-markedet som også vil være deltagere i det nye nordiske markedet for mFRR, samt deres systemleverandører. Den første versjonen av implementasjonsguiden ble publisert i desember 2020.

Informasjonsmøte for alle RK/mFRR-aktører

Temamøte mot oppstart av mFRR EAM den 8. mai, vil Statnett ta en kort gjennomgang av oppdateringene i den nyeste versjonen av implementasjonsguiden. Det vil også bli satt av tid til å stille spørsmål.

Les mer om implementasjonsguiden for det nordiske mFRR aktiveringsmarkedet og de nye oppdateringene på hjemmesidene til NBM-programmet.

 

mFRR CM – endringer i forventet reservebehov.

Statnett har publisert tall på forventet mFRR reservebehov som skal sikres i mFRR CM fra og med 27. april. Dette gjelder både ned- og oppregulering.

Tallene finnes nederst på denne siden: Tertiærreserver - mFRR | Statnett

Direktelink: Estimert oppkjøp mFRR CM gjeldende fra 2024-04-27

Ny innloggingsløsning for Fifty Nordic MMS.

Ny løsning for brukerinnlogging til Fifty Nordic MMS skal settes på drift i løpet av våren. Planen er at aktørene kan gjennomføre testing i uke 15 og 16, og at ny løsning skal være i drift fra 6. mai.

 

Alle aktører som bruker Fifty Nordic MMS vil motta informasjon og veiledning i separat e-post.

Ny innloggingsløsning for Fifty Nordic MMS.

Ny løsning for brukerinnlogging til Fifty Nordic MMS skal settes på drift i løpet av våren. Planen er at aktørene kan gjennomføre testing i uke 15 og 16, og at ny løsning skal være i drift fra 6. mai.

Alle aktører som bruker Fifty Nordic MMS vil motta informasjon og veiledning i separat e-post.

Markedsresultat for innkjøp av FFR for 2024-sesongen.

Statnett har gjennomført FFR auksjon for 2024-sesongen.

Tilbud på reservekapasitet var forespurt gjennom to ulike sesongkontrakter "FFR Profil" og "FFR Flex" med ulike leveransekrav. Statnett ønsket for perioden 27. april – 27. oktober 2024 å anskaffe:

 • Ca. 50 MW FFR Profil til bruk fra helgen uke 21 (25. mai) til og med uke 35 (1. september). Leveransen omfatter 1350 timer totalt per aksepterte tilbud.

 • Ca. 100 MW FFR Flex for bestilling fra helgen uke 17 (27. april) til og med søndag uke 43 (27. oktober). Leveransen omfatter 400 timer per aksepterte tilbud levert etter bestilling fra Landssentralen.

Statnett har valgt de tilbud som samlet dekker behovet til lavest kostnad. Primært kriterium for aksept har vært tilbudt pris på reserve. For hver kontraktstype vil aksepterte tilbud få samme pris per MW og time, bestemt av den høyeste aksepterte budprisen. Statnett har valgt å akseptere ikke-prekvalifiserte reguleringsobjekter med et samlet volum på 27,5 MW.

Følgende volum er besluttet kjøpt for sesongen 2024:

 • 46,1 MW FFR Profil til en uniform markedspris på 115 NOK/MW/time. Fire tilbud for FFR Profil er akseptert. Volumet kan bli endret avhengig av prekvalifiseringsresultat.
 • 101,9 MW FFR Flex til en uniform markedspris på 419 NOK/MW/time. Sju tilbud for FFR Flex er akseptert. Volumet kan bli endret avhengig av prekvalifiseringsresultat.

  Det var stor bredde på teknologi og aktører som tilbydde i årets FFR-marked, inkludert industri, datasentre, batterier, elkjeler og diverse aggregerte laster.

Statnett gjennomfører FCR-D opp sesongmarked i 2024.

Statnett dekker i dag sin forpliktelse av FCR-D opp gjennom kravet til grunnleveranse. Dette har historisk betydd at Norge har hatt betydelig overleveranse av FCR-D. De siste årene har det vært en synkende trend i tilgjengelig volum FCR-D opp, og spesielt på sommertid er tilgjengelige volum lave. I 2023 kjøpte Statnett derfor kapasitet gjennom et FCR-D opp sesongmarked for å øke FCR-D opp leveransen. Markedet varte fra 9. mai til 22. september 2023. Statnett vil også i 2024 gjennomføre et FCR-D sesongmarked.. Det er planlagt å kjøpe 100 MW FCR-D opp. Oppkjøpet vil gjennomføres i D-1 markedet og første handelsdag er planlagt 6. mai 2023, med leveranse 7. mai. FCR-D opp markedet varer til september 2024. Informasjon om siste handelsdag blir kommunisert på et senere tidspunkt.

Interesserte deltagere må fylle ut FCR-D opp søknadsskjema. Gjeldende markedsvilkår finnes på www.statnett.no. Aktører som allerede leverer FCR-N kan delta gjennom en forenklet prekvalifisering. Nye aktører må gjennomføre prekvalifisering etter nye krav som er gjeldende fra 1.1.2024.

Spørsmål og utfylt søknadsskjema sendes til FCR@statnett.no.

Aktørmøte

15. mars inviterer Statnett til aktørmøte hvor også FCR-D markedsoppstart vil bli presentert. Interesserte kan finne mer informasjon under arrangementer på vår nettside: https://www.statnett.no/om-statnett/moter-og-arrangementer/

Fifty Nordic MMS maintenance 7.3.2024.

Please note that NMMS will not be available Thursday 07.03.2024 between 9.00-12.00 CET due to maintenance.

Høring av nye markedsvilkår for mFRR og driftsforstyrrelsesreserve.

Vilkår for nytt mFRR aktiveringsmarked og nytt marked for driftssforstyrrelsesreserver er nå sendt ut på høring. Frist for høringsinnspill er 14. april. Informasjon og høringsdokumenter finner dere her:

Høring om vilkår for nytt mFRR-aktiveringsmarked og nytt marked for driftsforstyrrelsesreserver (24-1) | Statnett

Ny autentiseringsløsning for FiftyWeb.

Vi starter nå overgangen til ny autentiseringsløsning for FiftyWeb.

Følgende tidsplan gjelder:

 • Fredag 01. mars – Statnett distribuerer lenke til nye sider i FiftyWeb som skal brukes for å registrere brukere
 • Mandag 04. mars – BSPer starter registrering av egne brukere (følg prosess beskrevet i utsendt brukerveiledning).
 • Onsdag 20. mars – Ny autentiseringsløsning tas i bruk

NB: Etter at ny autentiseringsløsning tas i bruk 20. mars vil ikke dagens pålogging lenger fungere.

Publishing of reserve requirements over ECP for aFRR and mFRR CM.

Up until now the reserve requirements for aFRR and mFRR have been available in the user-interface "Daily Requirements" in Fifty Nordic MMS.

These will continue to be available in this user-interface, but from 28 feb the same requirements will also be sent to the BSPs and TSOs over ECP.

This will be done for each auction at gate opening, 7 days before gate closure, and also every time the requirements are changed.

The first sending will be 28.02 00:00 , for the auctions with delivery day 02.03.

Note that the BSPs are not required to utilize these ECP-messages, but can continue to use the user-interface as the source for the requirements.

For a detailed description and specification of this , see chapter "3.2 Publish Reserve Requirements" in the BSP Implementation guides here :  Implementation guides – nordicbalancingmodel

Problemene med innkjøp av primærreserver, FCR er nå løst.

Problemene med innkjøp av primærreserver, FCR er nå løst, og innkjøpet for morgendagen er nå kjøpt og publisert til de aktørene som har fått tilslag. Beklager ulempene dette har medført.

Med vennlig hilsen

landssentralen

Forsinkelser på FCR.

Forsinkelser på klarering og kjøp av FCR (primærreserver) grunnet tekniske problemer.

Avslutning av RKOM Uke/Helg.

I forbindelse med oppstart av norsk døgnmarked for mFRR kapasitet (mFRR CM) avsluttes det nåværende kapasitetsmarkedet RKOM Uke/Helg. Det betyr at siste driftsdøgn for RKOM Uke/Helg er søndag 11. februar

Oppstart av norsk mFRR CM.

Oppstart av norsk mFRR CM er satt til første klarering søndag 11. februar, for driftsdøgn ("D") mandag 12. februar.

Gate Opening: D-7 @ 00:00

Gate Closure: D-1 @ 07:30

Statnett ønsker for sesongen 2024 å anskaffe FFR-reservekapasitet til bruk fra 27. april til 27. oktober .

Statnett ønsker å kjøpe 150 MW reservekapasitet gjennom to ulike kontraktstyper, "FFR Profil" og "FFR Flex". Begge kontraktstypene er sesongoppkjøp, men med ulike leveransekrav.

 • "FFR Profil" skal leveres gjennom hele sesongen alle netter fra kl. 22 til kl. 07, samt hele døgnet på lørdager og søndager. Statnett ønsker for sesongen 2024 å anskaffe 50 MW FFR Profil til bruk fra helgen uke 21 (25. mai fra midnatt) til og med uke 35 (1. september til midnatt). Leveransen omfatter 1350 timer totalt.
 • "FFR Flex" omfatter reserve for 400 timer som leveres etter bestilling fra Landssentralen. Bestilling skjer ukentlig. Det er ingen avkortning på meldt utilgjengelighet for FFR Flex på dagen hverdag mellom kl. 08:00 og kl. 12:59. Statnett ønsker for sesongen 2024 å anskaffe 100 MW FFR Flex for bestilling fra og med uke 17 (27. april fra midnatt) til og med søndag uke 43 (27. oktober til midnatt).

Faktisk kjøp er avhengig av tilbudene og kan bli lavere enn oppgitt.

For hver kontraktstype vil Statnett betale en uniform markedspris som bestemmes av den høyeste prisen blant de tilbud som velges. Statnett vil velge de tilbud som samlet dekker Statnetts behov til lavest kostnad. Tilbudte volum kan bli akseptert helt eller delvis om de ikke er markert som udelelige volum. Bud med lavere pris enn høyeste aksepterte budpris kan bli overhoppet for å sikre lavest mulig totalkostnad for valgte bud.

Leverandører må enten ha egen balanseavtale med Statnett for reguleringsobjektet som tilbys, eller ha samtykke fra reguleringsobjektets balanseansvarlige for deltagelse i FFR-markedet. Det åpnes likevel opp for uavhengig aggregering av reguleringsobjekt under et bestemt volum. Dette er beskrevet nærmere i markedsvilkårene.

Endringer fra tidligere år:
Valgte bud aksepteres under forutsetning av at tilbudte reguleringsobjekt er prekvalifisert. Det er altså til forskjell fra tidligere sesonger ønskelig at leverandører har implementert og testet tekniske løsninger før budaksept.

Det åpnes likevel opp for at inntil 20 % av anskaffet volum kan prekvalifiseres etter budaksept. Dette forutsetter at leverandør har planer om å prekvalifisere reguleringsobjektene i god tid før leveranseperioden. Siste frist for prekvalifisering er to uker før første leveransetidspunkt. 

Statnett har satt en senere vedståelsesfrist, som kan brukes for å komplettere anskaffelsen dersom større volum ikke blir prekvalifisert innen fristen.

Statnett ønsker å videreføre opsjonsløsningen om å kjøpe FFR utenfor sesong til siste markedspris for FFR Flex. Bestillingen følger samme rutine som FFR Flex. Mulighet og interesse for å tilby FFR utenfor sesong spesifiseres i tilbudsskjema.

Viktige datoer:

 • Mandag 29. januar - Invitasjon til bud
 • Mandag 26. februar klokken 14:00 - Frist for å levere tilbud
 • Mandag 18. mars - Valg av tilbud, informasjon til tilbydere og kommunisering av markedsresultat
 • FFR Flex:
  • Fredag 12. april - Frist for å fullføre implementering og prekvalifisering
  • Oppstart leveranse – 27. april
 • FFR Profil:
  • Fredag 10. mai – Frist for å fullføre implementering og prekvalifisering
  • Oppstart leveranse – 25.mai
 • Fredag 31. mai – Vedståelsesfrist

Mer informasjon om krav til deltagelse, produktkrav, budformat, valg av bud og fastsettelse av pris, er beskrevet i markedsvilkår for deltakelse i FFR markedet. Vi ber om at tilbud gis etter følgende mal.

Spørsmål sendes til ffr@statnett.no.

Tilbud merkes "Saksnr: 2024/193 – FFR Sesong 2024 – Bud fra <Leverandør>" og sendes til firmapost@statnett.no.

Fifty Nordic MMS maintenance 29.01.2024.

Please note that Fifty Nordic MMS will be unavailable Monday 29 January 9.00-13.00 CET due to maintenance.

Informasjonsmøte for vindkraftaktører om behov for regulering.

Statnett inviterer til informasjonsmøte onsdag 14. februar kl. 12:00 for vindkraftaktører om behov for regulering og styring. Se Informasjonsmøte for vindkraftaktører om behov for regulering | Statnett for mer informasjon.

Fifty Nordic MMS maintenance 12.01.2024.

Please note that Fifty Nordic MMS will be unavailable on Friday the 12th of January between 09.00-12.00 due to maintenance. It will not be possible to send in bids, or view market results, in this period.

Vilkår for reservemarkeder er godkjent og publisert.

Statnett har publisert nye markedsvilkår for reservemarkedene som er gjeldende fra 1. januar 2024. Markedsvilkårene er publisert på reservemarkedene sine respektive nettsider og gjeldene retningslinjer finnes på denne siden. Vi minner om at det en pågående høring om oppdaterte vilkår for blant annet FCR og FFR markedet, mer info på denne siden.

Spesialkjøp RKOM for 6-7 januar..

Landssentralen har foretatt spsialkjøp i RKOM for nattsegmentet 6-7 januar (time 0-5). Totalt ble  730 MW anskaffet. RKOM-ressurser anskaffet ved spesialkjøp prissettes som pay-as-bid.

Planlagt oppstart av norsk mFRR kapasitetsmarked søndag 11. februar.

Se statnett.no for ytterligere informasjon:

Planlagt oppstart for norsk mFRR kapasitetsmarked er satt til søndag 11. februar | Statnett

Verifisering av fysisk FCR leveranse.

I det nordiske synkronområde skjer fra tid til annen produksjonsutfall eller utfall av HVDC kabler som påvirker frekvensen. Statnett har ansvar for å følge opp slike hendelser og å analysere frekvensforløpet og respons av automatiske reservene som f.eks. FCR (primærreserve). Statnett ønsker derfor å gjøre aktørene, som deltar i FCR markedet, oppmerksom på verifisering av fysisk leveranse, som er beskrevet i FCR markedsvilkår under kapittel 9. Statnett kommer nå til å etterspørre disse dataene mer regelmessig og ber derfor aktørene om å være forberedt på å gjør disse dataene tilgjengelig.

Markedsinformasjon: aFRR anskaffelse for Q1 2024.

Informasjon om innkjøp av aFRR for Q1 2024 er publisert på Statnetts hjemmeside. Det er ikke foretatt noen endringer i reservekravene.

Sekundærreserver - aFRR | Statnett

Fifty Nordic MMS upgrade 06.12.2023.

Due to an upgrade of the application Fifty Nordic MMS on the 6th of December the application will be unavailable between 09.00-18.00. It will not be possible to send in bids, or view market results, in this period.

Budgivning RK/mFRR for søndag 29. oktober 2023 ved overgang til normaltid.

Statnett ber om at aktørene ved innsending av RK/mFRR bud gjeldende for søndag 29. oktober 2023, har like budvolumer i time 3 og 3* for overgangsdøgnet. Budmeldinger som ikke har like budvolumer i de to timene 3 og 3* vil bli avvist.

Resultat etter forespørsel om bud i mFRR sesong 2023/2024.

Statnett har mottatt og vurdert bud for mFRR sesong Opp 2023/2024 for ukene 44-17, totalt 26 uker, og har besluttet kjøp som følger:

Kjøpt volum er totalt 1192 MW.

Fra produktet RKOM-B er det kjøpt inn 527 MW til pris 1,70 EUR/MW/time i felles budområde NO3/NO4, og 580 MW til pris 2,30 EUR/MW/time i felles budområde NO1/NO2/NO5.

Fra produktet RKOM-H er det kjøpt inn 40 MW til pris 10,0 EUR/MW/time i felles budområde NO3/NO4, og 45 MW til pris 20,60 EUR/MW/time i felles budområde NO1/NO2/NO5

Kjøpet er gjort i henhold til vilkår gjeldende fra 01.10.2023.

For mer info om RKOM, se:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

For spørsmål, ta kontakt med:

Fredrik Aulie                     tlf. 2390 2142

Adam Grøttvik                  tlf. 2390 3096

eller send e-post til RKOM@statnett.no

Statnett inviterer til å gi bud i mFRR sesong (tidligere RKOM sesong) for vinteren 2023/2024.

Markedsperioden er fra og med uke 44 i 2023, til og med uke 17 i 2024, totalt 26 uker.

Det gis kun bud for markedssegmentet Hverdager (mandag-fredag), Dag (05:00-24:00)

Frist for budgiving er fredag 13.10.2023, kl. 12:00 

Vedståelsesfrist er fredag 27.10.2023, kl. 12:00 

Budskjema for mFRR sesong, vilkår og søknadsskjema for deltakelse i mFRR finnes her (merk at det er nye vilkår gjeldende fra 1.10.2023): 

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

Signert budskjema sendes til RKOM@statnett.no

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) vil variere ut ifra Statnetts dimensjonerende feil. Maks dimensjonerende feil kan være 1400MW. Ubalansekravet reduseres fra 720MW til 710MW. Minimum 710 MW dekkes fra produktet RKOM-H eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM.

En del av reservebehovet vil sikres i mFRR sesong. Marginalpriser i mFRR sesong kan variere per budområde og produkt, basert på behov og forventede flaskehalser mellom budområder og en samlet økonomisk vurdering.

Bud i mFRR-sesong skal oppgis i euro. All mFRR-kapasitet avregnes felles, og i en overgangsperiode frem til oppstart av det nye mFRR CM vil avregningen foretas i NOK. Statnett har fastsatt en valutakurs på EURNOK = 11,34 som benyttes for avregning i denne overgangsperioden.

Planlagt oppstart av det nye mFRR CM er 10.desember (med første leveringsdøgn 11.desember). Fra 11. desember vil det kjøpes inn mFRR på daglig basis (og RKOM-uke blir dermed avviklet). I den forbindelse vil man gå over fra NOK til EUR som valuta og avregningen vil foretas i EUR.

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad tlf. 2390 3546
Fredrik Aulie tlf. 2390 2142
Eller send e-post til 
RKOM@statnett.no

Oppdatering av Fifty Nordic MMS 5. oktober.

Fifty Nordic MMS vil være utilgjengelig for innsending og oppdatering av kapasitetsbud for aFRR i tidsrommet fra ca. 11:30 til ca. 13:00 i morgen torsdag 5. oktober, grunnet en oppdatering av systemet.

Dataproblemer med mottak av markedsdata til Fifty MMS skal nå være løst..

Dataproblemer med mottak av markedsdata til Fifty MMS skal nå være løst, og meldinger mottas nå som normalt.

Aktører som har behov for å korrigere på planer som har feilet grunnet dataproblemene bes ta kontakt med Landssentralen.

Mvh

Landssentralen

Dataproblemer med mottak av markedsdata til Fifty MMS.

Flere aktører opplever at meldinger som sendes til Fifty MMS ikke blir godkjente. Dette gjelder bland annet produksjonsplaner og RK-bud. Feilen skyldes forsinkelser i datatrafikken. Vi sender ny melding når problemer er løst.

Mvh Landssentralen

Oppdaterte implementasjonsguider for aFRR og mFRR CM.

Implementasjonsguidene for aFRR og mFRR CM er oppdaterte og finnes her: Implementation guides – nordicbalancingmodel

Informasjon om RKOM sesong 2023/24.

Det blir RKOM sesong også kommende vinter.

Markedet går som normalt, med noen endringer fra tidligere:

 • Navn er endret fra RKOM sesong til mFRR sesong
 • Budgiving skjer i EUR
 • Avkortningsfaktor er endret fra 25 til 2 for RKOM-H

Disse vilkårene er ikke endelig godkjent av RME. Høringen som var 1.6-31.8  kan en lese om her:

Høring om oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret (23-3) | Statnett

Invitasjon til å gi bud i markedet vil komme i starten av oktober.

Markedsinformasjon: FCR-D opp handel avsluttes 21.9.

Statnett avslutter handel av FCR-D opp. Siste handlingsdag er 21. september med leveranse 22. september. FCR-D opp marked var som tidligere kommunisert en sesong-marked som begynte 8. mai og skulle vare til høst 2023. Etter vurdering ser Statnett ikke lengre behov for kjøp av FCR-D opp og varsler dermed alle aktørene om stopp av FCR-D opp markedet.

Aktørmøte om nytt NBM-veikart 12.9.23 kl 14.

Det er utarbeidet et oppdatert veikart for prosjektene innenfor programmet Nordisk balanseringsmodell. Dette vil bli presentert på et åpent aktørmøte tirsdag 12.9.23 kl. 14.

Som kommunisert tidligere har TSOene vurdert nødvendige justeringer i gjennomføringen av NBM-programmet (Nordisk balanseringsmodell) for å sikre videre fremdrift. En viktig del av dette har vært å vurdere hvilken funksjonalitet som må på plass som et første trinn i automatiseringen av balanseringen (mFRR EAM). Dette er viktig da automatisk balansering er en forutsetning for å klare overgangen til 15-minutters tidsoppløsning, som har en felles europeisk frist i første kvartal 2025.

Åpent aktørmøte 12. september kl. 14

Gjennom sommeren har NBM-programmet laget en ny tidsplan for innføring av mFRR EAM, samt vurdert gjennomføringen frem mot de senere milepælene. Resultatet av dette vil bli presentert i et oppdatert veikart i første halvdel av september. Vi vil invitere til et åpent aktørmøte hvor vi presenterer det nye veikartet og hvor det vil bli mulig å stille spørsmål til NBM-programmet.

Møtet vil bli holdt digitalt og du deltar ved å følge denne lenken.

Mvh

Landssentralen

Markedsinformasjon: aFRR anskaffelse for Q3 2023.

Informasjon om innkjøp av aFRR for Q3 er publisert på Statnetts hjemmeside.

Sekundærreserver - aFRR | Statnett

aFRR CM will be unavailable due to a planned upgrade .

Please note that the Fifty NMMS system for aFRR CM will be unavailable due to a planned upgrade Monday 5 June 9.00 – 20.00. In this period it will not be possible to send in bids, or view market results. BSPs that needs market results or accepted bids can contact their TSO who will send them by mail

Statnett oppfordrer aktører til å sende inn bud i RKOM-Ned.


Statnett oppfordrer aktører til å sende inn bud i RKOM-Ned markedene Helg og Hverdag. Minner samtidig om fristene:

 • RKOM-Ned Helg: torsdag kl. 12:00 for kommende helg
 • RKOM-Ned Hverdag: fredag kl. 12:00 for kommende uke.
Dataproblemer med mottak av markedsdata er nå løst.

Problemene med forsinkelser av produksjonsplaner og RK-bud til Fifty MMS skal nå være løst og meldinger mottas nå som normalt.

Aktører som har behov for å korrigere på planer som har feilet grunnet dataproblemene bes ta kontakt med Landssentralen.

Mvh

Landssentralen

Dataproblemer med mottak av markedsdata til Fifty MMS.

Flere aktører opplever at meldinger som sendes til Fifty MMS ikke blir godkjente. Dette gjelder bland annet produksjonsplaner og RK-bud. Feilen skyldes forsinkelser i datatrafikken. Vi sender ny melding når problemer er løst.

Mvh Landssentralen

Oppdatert: Særskilte påskefrister for reservemarkedet RKOM.

Viser til tidligere utsendt melding. Fristen er nå forlenget med 2 timer.

Alle budfrister for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) torsdag og fredag i uke 14 er endret til tirsdag 04.04.2023.

Dette gjelder:

RKOM-helg for uke 14 og RKOM-uke for uke 15, med frist kl 12:00.

Tilbudsperiodene for begge er endret til kl. 14:00, 04.04.2023.

Særskilte påskefrister for reservemarkedet RKOM.

Alle budfrister for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) torsdag og fredag i uke 14 er endret til tirsdag 04.04.2023.

Dette gjelder:

RKOM-helg for uke 14 og RKOM-uke for uke 15, med frist kl 12:00.

Tilbudsperiodene for begge er endret til kl. 12:00, 04.04.2023.

Markedsinformasjon: aFRR anskaffelse for Q2 2023.

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 14 (3. april) er publisert på Statnetts hjemmeside.

 https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

Markedsresultat for innkjøp av FFR for 2023-sesongen..

Statnett har mottatt og vurdert tilbud på FFR for 2023-sesongen.  

Tilbud på reservekapasitet var forespurt gjennom to ulike
sesongkontrakter "FFR Profil" og "FFR Flex" med ulike
leveransekrav. Statnett ønsket for perioden 29. april – 30. oktober 2023 å
anskaffe:  

 • Ca. 50 MW FFR Profil
  til bruk fra helgen uke 21 (27. mai) til og med uke 35 (3. september).
  Leveransen omfatter 1350 timer totalt per aksepterte tilbud.

 • Ca. 100 MW FFR Flex for bestilling fra
  helgen uke 17 (29. april) til og med mandag uke 44 (30. oktober). Leveransen
  omfatter 400 timer per aksepterte tilbud levert etter bestilling fra
  Landssentralen. 

  Statnett har valgt de tilbud som samlet dekker behovet til lavest kostnad. Primært kriterium for aksept har vært tilbudt pris på reserve. For hver kontraktstype vil aksepterte tilbud få samme pris per MW og time, bestemt av den høyeste aksepterte budprisen.

  Følgende volum er besluttet kjøpt
  for sesongen 2023: 

 • 49,91 MW FFR Profil til en uniform markedspris på 150
  NOK/MW/time. Fire tilbud for FFR Profil er akseptert. Volumet kan bli endret
  avhengig av prekvalifiseringsresultat.

 • 102,115 MW FFR Flex til en uniform markedspris på 450 NOK/MW/time. Sju tilbud
  for FFR
  Flex er akseptert. Volumet kan bli
  endret avhengig av prekvalifiseringsresultat.

  Det var stor bredde på teknologi og aktører som tilbydde i årets FFR-marked, inkludert industri, datasentre og diverse aggregerte laster. 

Statnett starter med markedsbasert oppkjøp av FCR-D opp for sommer og høst 2023.

Statnett dekker i dag sin forpliktelse av FCR-D opp gjennom kravet av grunnleveranse. Dette har historisk betydd at Norge har hatt betydelig overleveranse av FCR-D. De siste årene har det vært en synkende trend i tilgjengelig volum FCR-D opp, og spesielt på sommertid er tilgjengelige volum lave. Derfor planlegger Statnett å gjennomføre oppkjøp av FCR-D opp gjennom sommersesongen 2023. Oppkjøpet vil gjennomføres i D-1 markedet og første handelsdag er planlagt til å være 8. mai 2023, med leveranse 9. mai. FCR-D opp markedet varer til høsten 2023. Informasjon om siste handelsdag blir kommunisert på et senere tidspunkt.

Interesserte deltagere må fylle ut FCR-D opp søknadsskjema. Gjeldende markedsvilkår finnes på www.statnett.no

Spørsmål og utfylt søknadsskjema sendes til FCR@statnett.no

29. mars inviterer Statnett til aktørmøte hvor også FCR-D markedsoppstart vil bli presentert. Interesserte kan finne mer informasjon under arrangementer på vår nettside: https://www.statnett.no/om-statnett/moter-og-arrangementer/

Fifty Nordic MMS unavailable 21. Feb. 2023 10-14.

Please note that Fifty Nordic MMS will be unavailable Tuesday 21 feb 10.00-14.00 CET due to maintenance

 

Statnett ønsker for sommeren 2023 å anskaffe FFR-reservekapasitet til bruk fra 29. april (fra midnatt) til 30. oktober (til midnatt) .

Statnett ønsker å kjøpe 150 MW reservekapasitet
gjennom to ulike kontraktstyper, "FFR Profil" og "FFR
Flex". Begge kontraktstypene er sesongoppkjøp, men med ulike
leveransekrav.

 • "FFR Profil" skal leveres gjennom hele sesongen alle netter fra kl. 22 til kl. 07, samt hele døgnet på lørdager og søndager. Statnett ønsker for sommeren 2023 å anskaffe 50 MW FFR Profil til bruk fra helgen uke 21 (27. mai fra midnatt) til og med uke 35 (3. september til midnatt). Leveransen omfatter 1350 timer totalt.

 • "FFR Flex" omfatter reserve for 400 timer som leveres etter bestilling fra Landssentralen. Bestilling skjer ukentlig. Det er ingen avkorting på meldt utilgjengelighet for FFR Flex på dagen hverdag mellom 08:00 og 12:59. Statnett ønsker for sommeren 2023 å anskaffe 100 MW FFR Flex for bestilling fra og med uke 17 (29. april fra midnatt) til og med mandag uke 44 (30. oktober til midnatt)

  Faktisk kjøp er avhengig av tilbudene og kan bli lavere enn oppgitt.

  For hver kontraktstype vil Statnett betale
  en uniform markedspris som bestemmes av den høyeste prisen blant de tilbud som
  velges. Statnett vil velge de tilbud som samlet dekker Statnetts behov til
  lavest kostnad. Tilbudte volum kan bli akseptert helt eller delvis om de ikke
  er markert som udelelige volum. Bud med lavere pris enn høyeste aksepterte
  budpris kan bli overhoppet for å sikre lavest mulig totalkostnad for valgte
  bud.

  Leverandører må enten ha egen
  balanseavtale med Statnett for reguleringsobjektet som tilbys, eller ha
  samtykke med reguleringsobjektets balanseansvarlige for deltagelse i
  FFR-markedet. Det åpnes likevel opp for uavhengig aggregering av
  reguleringsobjekt under et bestemt volum. Dette er beskrevet nærmere i
  markedsvilkårene.

  Valgte bud aksepteres under forutsetning
  av at leverandørene blir prekvalifisert før reservekapasiteten skal leveres.
  Det er med andre ord ikke krav om at leverandører implementerer og tester
  tekniske løsninger før tilbud eventuelt er akseptert. Den senere
  vedståelsesfristen kan bli brukt av Statnett til å komplettere anskaffelsen om
  valgte leverandører ikke blir prekvalifisert.

  Statnett informerer også om at det
  vurderes å gjennomføre en ny anskaffelse senere i år for å dekke mulige behov
  for FFR kommende vinter. 

  Viktige datoer:

 • Mandag 30. januar -
  Invitasjon til bud

 • Mandag 27. februar -
  Frist for å levere tilbud

 • Mandag 13. mars - Valg
  av tilbud, informasjon til tilbydere og kommunisering av markedsresultat

 • Fredag 28. april - Frist
  for å fullføre implementering og prekvalifisering

 • Oppstart leveranse –
  FFR Flex 29. april, FFR Profil 27.mai

 • Onsdag 31. mai –
  Vedståelsesfrist

  Mer informasjon om krav til deltagelse, produktkrav,
  budformat, valg av bud og fastsettelse av pris, er beskrevet i markedsvilkår
  for deltakelse i FFR markedet. Vi ber om at tilbud gis etter
  følgende mal.  

  Spørsmål og tilbud sendes til ffr@statnett.no.

Spesialkjøp RKOM for 14-16. desember.

Landssentralen har foretatt spsialkjøp i RKOM for dagsegmentet 14-16 desember (time 6-24). Totalt ble 125 MW anskaffet. RKOM-ressurser anskaffet ved spesialkjøp prissettes som pay-as-bid.

Ny frist for overgang til nye tekniske formater for mFRR aktiveringsmarked.

Fristen for overgang til nye tekniske formater i forbindelse med overgangen til mFRR aktiveringsmarked er endret fra 1.3.2023 til 28.4.2023.

Det er flere årsaker til at fristen nå er endret. Dokumentasjonen for de tekniske løsningene i overgangsfasen ble publisert kort tid før implementeringen skulle starte. Dette har medført at systemleverandørene har blitt forsinket. Samtidig ønsker Statnett å være trygge på at det er nok reserver i kraftsystemet gjennom hele vintersesongen og fristen er derfor satt i sammenheng med utgangen av RKOM-sesong.

Mer informasjon om automatiseringen av systemdriften finnes på NBMs hjemmeside

Teknisk informasjon om overgangen nytt format finnes på Fiftys hjemmeside

For spørsmål, ta kontakt på bsp@statnett.no

Workshop om tekniske problemstillinger i mFRR EAM.

19. januar 2023 inviterer Statnett til en workshop om tekniske problemstillinger i mFRR EAM i samarbeid med referansegruppa til NBM programmet. Workshopen er på Statnett sitt hovedkontor i Nydalen, Oslo. 1. februar arrangeres et kort oppsummeringsmøte på Teams. Se mer her.

Fifty Nordic MMS upgrade.

Please note that Fifty Nordic MMS will be unavailable Thursday 24 Nov 10.00-14.00 CET due to maintenance.

 

Best Regards,

NCC Statnett

ENTSO-E workshop for aktører om MARI, PICASSO og TERRE plattformene 8. desember.

Torsdag 8. desember holder ENTSO-E en workshop for aktører om MARI, PICASSO og TERRE plattformene. MARI er den europeiske plattformen for utveksling av mFRR og PICASSO er tilsvarende for aFRR. Begge er nå satt i drift. I workshopen vil man gå igjennom status for prosjektene samt dele noen første erfaringer fra driften. TERRE er den europeiske plattformen for såkalte restoration reserves, RR. Statnett vil ikke knytte seg til TERRE plattformen da vi ikke har slike reserver.

Workshopen varer fra 9 til 14, skjer via GoToWebinar, og registrering gjøres enkelt her.

Problemene er løst og D-1 FCR publiseres.

De tekniske problemene er løst og handel er utført. Resultatene publiseres fortløpende via faste kanaler.

Forsinket publisering av tilslag i D-1 FCR.

På grunn av tekniske problemer blir dagens publisering av tilslag i D-1 FCR forsinket.

Prisgrenser for mFRR endres til +/- 10 000 EUR/MWh fra og med 1. november.

Statnett har mottatt godkjennelse fra RME til følgende endring i kapittel 7.3 i "Vilkår for tilbud, aksept, aktivering og prising i aktiveringsmarkedet for mFRR (regulerkraftmarkedet)" i henhold til systemansvarsforskriften § 11:

"Øvre prisgrense for tilbud i regulerkraftmarkedet er 10 000 EUR/MWh. Nedre prisgrense for tilbud i regulerkraftmarkedet er -10 000 EUR/MWh."

Endringen trer i kraft fra og med driftsdøgnet tirsdag 1. november.

Oppdatert vilkårsdokument finnes her:

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/retningslinjer-fos/systemansvaret---vedlegg-til-retningslinjer-for-fos--11---vilkar-for-mfrr.pdf

Resultat etter forespørsel om bud i RKOM sesong 2022/2023.

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong Opp 2022/2023 for ukene 44-17, totalt 26 uker, og har besluttet kjøp som følger:

Kjøpt volum er totalt 702 MW.

Fra produktet RKOM-B er det kjøpt inn 422 MW til pris 14,00 kr/MW/time i felles budområde NO3/NO4, og 280 MW til pris 26,00 kr/MW/time i felles budområde NO1/NO2/NO5.

Fra produktet RKOM-H er det ikke kjøpt inn noe volum.

Kjøpet er gjort i henhold til vilkår gjeldende fra 08.07.2021.

For mer info om RKOM, se:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

For spørsmål, ta kontakt med:

Fredrik Aulie                     tlf. 2390 2142

Adam Grøttvik                  tlf. 2390 3096

eller send e-post til RKOM@statnett.no

Frister for markedsendringer mot nyttår.

Vi minner om at det er to ukers frist for innsending av markedsendringer. Endringsdatoen må også være på en mandag.

I år vil siste frist for å få med endringer til 2. Januar 2023 være 19. Desember 2022.

Statnett starter oppkjøp av sekundærreserven aFRR i NO3 og NO4 .

Statnett ønsker å informere bransjen om at det vil være mulig fra 7. desember i år (med første driftsdøgn 8. desember) å sende inn bud i sekundærreserve kapasitetsmarkedet (aFRR CM) fra budområdene NO3 og NO4.

aFRR (automatic frequency restoration reserve) er reserver Statnett automatisk aktiverer fra sitt driftssentralsystem. Ved ubalanser i kraftsystemet vil Statnett aktivere aFRR for å frigjøre primærreservene (FCR), og bringe systemet tilbake i balanse for å holde frekvensen på 50,0 Hz. Aktører i aFRR-markedet må har reserven koblet til en driftssentral (SCADA) for at Statnett skal kunne aktivere den. Aktuelle reserver kan være produksjon, forbruk eller energilager som oppfyller de tekniske kravene. Les mer om sekundærreserven aFRR på Statnett sin hjemmeside .

7. desember er også samme dato som planlagt oppstart av felles nordisk aFRR kapasitetsmarked. Oppstartstidspunkt for å akseptere bud fra NO3/NO4 er uten forbehold om regulatorgodkjenning for nordisk aFRR CM.

Ved oppstart vil Statnett maksimalt kunne akseptere et volum på 50 MW for hver reguleringsretning i NO3/NO4.

Søknadsskjema og markedsvilkår er tilgjengelig på statnett.no sammen med implementasjonsguide for markedssystemet.

Dokumenter om prekvalifiseringsprosessen og tekniske krav er i ferd med å bli oppdatert og vil bli publisert i forbindelse med Forum for systemtjenester 4. november.

Spørsmål og interesse kan rettes til BSP@statnett.no

Budgivning i RKOM-sesong og overgang til nye tekniske formater for kommunikasjon 1.mars.

Vi har fått tilbakemeldinger fra aktører som vurderer å ikke sende bud til RKOM sesong fordi de er bekymret for om de klarer kravene fra 1. mars. Vi vil derfor med dette presisere at eneste endring 1. mars er krav til teknisk kommunikasjonsløsning. Denne fristen er likevel viktig for å sikre at alle aktørene blir klare til det automatiserte mFRR-markedet i oktober/november 2023. Vi har forståelse for at aktører kan oppleve usikkerhet knyttet til gjennomføring. Vi vil derfor gi aktører som gir bud i RKOM sesong mulighet til å varsle oss innen 20. januar dersom de ser at de ikke vil klare overgangen. I tilfelle vi får en slik tilbakemelding fra en aktør vil vi vurdere om vi skal tillatte aktøren å bli fritatt for RKOM sesong forpliktelse for mars/april med tilsvarende reduksjon i økonomisk oppgjør eller om vi blir nødt til å tillate en forsinket overgang til nytt format for aktøren. Vi vil gi tilbakemelding til aktøren om hvilket alternativ vi velger innen 27. januar.

 For spørsmål, ta kontakt med:

 Ole Vegard Lundestad tlf. 2390 3546

 Fredrik Aulie tlf. 2390 2142

Eller send e-post til RKOM@statnett.no

Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2022/2023.

Markedsperioden er fra og med uke 44 i 2022, til og med uke 17 i 2023, totalt 26 uker.

Det gis kun bud for markedssegmentet Hverdager (mandag-fredag), Dag (05:00-24:00)

Frist for budgiving er fredag 14.10.2022, kl. 12:00 

Vedståelsesfrist er onsdag 26.10.2022, kl. 12:00 

Det kan forventes at resultat om ev. tilslag publiseres kort tid før vedståelsesfrist.

Budskjema for RKOM-sesong, vilkår og søknadsskjema for deltakelse i RKOM finnes her: 

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

Signert budskjema sendes til RKOM@statnett.no

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) vil variere ut ifra Statnetts dimensjonerende feil. Maks dimensjonerende feil kan være 1400MW. Ubalansekravet økes fra 680MW til 720MW. Minimum 720 MW dekkes fra produktet RKOM-H eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM.

En del av reservebehovet vil sikres i RKOM-sesong. Marginalpriser i RKOM-sesong kan variere per budområde og produkt, basert på behov og forventede flaskehalser mellom budområder og en samlet økonomisk vurdering.

Innkjøp i RKOM-uke vil gjennomføres med marginalpris per budområde, basert på behov. Det vil innebære at budområder med lav tilgang og stort behov av reserver kan få høyere pris enn andre budområder. På lik linje kan områder med stor tilgang og mindre behov av reserver få lavere pris enn andre budområder. Dette vil gjelde for både RKOM-H og RKOM-B.

Fra 1.mars er det krav til aktører i RKM om at de må være over på nytt teknisk budformat (for overgang til nytt mFRR EAM marked).

Kjøpsvolum i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke per område ut fra prognoser på forventede ubalanser, produksjon, forbruk, utveksling og sannsynlige flaskehalser.

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad tlf. 2390 3546

Fredrik Aulie tlf. 2390 2142

Eller send e-post til RKOM@statnett.no

Markedsinformasjon: aFRR anskaffelse for Q4 2022.


Informasjon om innkjøp av aFRR for Q4 2022 er publisert på statnetts hjemmeside.

aFRR - sekundærreserve | Statnett

Påminnelse om vurdering av kraftverk i NO3 og NO4 for deltakelse i aFRR-markedet.

Statnett minner om tilbakemelding fra aktørene om hvilke kraftverk i NO3 og NO4 som ønskes vurdert for deltakelse i aFRR-markedet. Forespørselen er ikke bindende. Melding sendes til bsp@statnett.no.

Kontaktpersoner ifm. integrasjonstest av mFRR CM.

Statnett viser til ISB-møtet m/webinar 23.6.2022 og minner om at vi ønsker tilbakemelding fra aktørene mht. kontaktpersoner for planlegging og gjennomføring av integrasjonstesting for mFRR CM så snart som mulig, og helst innen 19.8.2022. Se for øvrig side 46-49 i "Presentations at webinar mFRR CM 23.06.22 - BSPs Norway": https://nordicbalancingmodel.net/presentations-from-webinar-on-bsp-implementation-guide-for-mfrr/

Statnett planlegger å starte oppkjøp av aFRR i NO3 og NO4.

Statnett planlegger å starte oppkjøp av aFRR i NO3 og NO4 i Q1 2023. Totalt norsk krav vil ikke endre seg som følge av dette. Statnett ønsker tilbakemelding fra aktørene på bsp@statnett.no i løpet av august om hvilke kraftverk de planlegger å delta med i markedet fra starten og ønsket tidspunkt for prekvalifisering. Dette vil ikke være bindende, men til hjelp for Statnett sin planlegging.

Statnett kommer tilbake med mer detaljert informasjon om oppstart i løpet av september.

Markedsinformasjon: aFRR anskaffelse for Q3 2022.

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 27 (4. juli) er publisert på statnetts hjemmeside.

aFRR - sekundærreserve | Statnett

Varsel om produksjonssetting av versjon 2.29 av Fifty Nordic MMS / aFRR kapasitetsmarked.

Når: Tirsdag 14.06 2022 kl.10:00.

Hvorfor: Fifty Nordic MMS / aFRR kapasitetsmarked oppdateres til versjon 2.29 med endringer og feilrettinger.

Forventet nedetid: Inntil 1,5 timer. Fifty Nordic MMS er utilgjengelig i oppgraderingsperioden

Frist for overgang til nytt teknisk format for mFRR er 1. mars 2023.

Statnett og de øvrige nordiske TSOene annonserte i april at nytt go-live vindu for mFRR EAM blir oktober-november 2023.  Dette påvirker også aktivitetene i overgangsfasen før mFRR EAM. Oppdatert implementasjonsguide for mFRR EAM inkluderer nå også oppdatert tidsplan for overgang til nytt teknisk format, og fristen for dette er 1. mars 2023.

Vi har tidligere kommunisert at start på overgangsfasen vil bli utsatt til høsten 2022. Statnett ønsker å gjennomføre transisjon på utvalgte BSPer fra midten av november 2022, mens hovedperioden for de fleste BSPer blir januar og februar 2023. Hver BSP vil få tildelt et tidspunkt for sin transisjon.

Spørsmål om saken kan rettes til BSP@statnett.no.

Ny frist for RKOM-helg uke 21.

På grunn av Kristi himmenfartsdag torsdag uke 21 blir sluttidspunktet for tilbudsperioden for regulerkraftopsjonsmarked-helg (RKOM-helg) satt til 25.05.2022 kl. 12:00.

RKOM hverdag (uke 22) vil fortsatt ha åpen tilbudsperiode til fredag kl. 12:00 som vanlig.

Det ønskes bud i RKOM både opp og ned.

Rapportering av systemdata for FCR-D Ned.

Ifølge fos §8a skal balanseansvarlig daglig rapportere produksjonsplan og systemdata per stasjonsgruppe for neste døgn innen kl. 16:00. Dette gjelder også for systemdataene for FCR-D ned. Statnett oppdaget at flere aktører ikke sende inn data for FCR-D ned. Derfor bes alle aktører å sjekke sine systemer, slik at Statnett for en riktig rapportering av systemdataene. Fos §8a ble gjeldene også for FCR-D ned fra 01.01.2022 og finnes under følgende link:

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/retningslinjer-fos/systemansvaret---retningslinjer-fos--8a.pdf

Varsel om produksjonssetting av versjon 2.28 av Fifty Nordic MMS / aFRR kapasitetsmarked.

Når: Onsdag 4. mai 2022 kl. 10:00.

Hvorfor: Fifty Nordic MMS / aFRR kapasitetsmarked oppdateres til versjon 2.28 med endringer og feilrettinger.

Forventet nedetid: Inntil 4 timer. Fifty Nordic MMS er utilgjengelig i oppgraderingsperioden.

Marked for RKOM-Ned åpner igjen for budgiving.

Statnett inviterer til å gi bud i RKOM-Ned markedet.

RKOM-uke (Helg+Hverdag) for nedregulering er nå åpent for budgiving. Første handelssegment er Helg uke 17 med budfrist torsdag 28. april kl 12:00. Budfrister for RKOM-ned vil være de samme som for RKOM-opp.

Vilkår for RKOM er publisert på Statnett sin hjemmsideher.

Bud for RKOM-ned kan kun sendes inn gjennom FiftyWeb. Adresse til innlogging: FiftyWeb

Kjøpsvolum i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke per område ut fra aktuellt reservebehov sammen med prognoser på forventet produksjon, forbruk, utveksling og sannsynlige flaskehalser.

Reservebehovet settes basert på forventet dimensjonerende feil og reserver for å kunne dekke ubalanser. Størrelse på dimensjonerende feil kan variere utetter aktuell driftssituasjon, og vil være som høyest ved full eksport på NordLink (1400 MW).

Særskilte påskefrister for reservemarkedet RKOM.
Alle budfrister for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) som normalt er torsdag og fredag i uke 15 er endret til tirsdag 12.04.2022.

Dette gjelder:

RKOM-helg for uke 15 og RKOM-uke for uke 16, med frist kl 12:00.

Tilbudsperiodene er endret.

Markedsinformasjon: aFRR anskaffelse for Q2 2022.

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 14 2022 (start 4.4) er publisert på Statnetts hjemmeside.

aFRR - sekundærreserve | Statnett

Markedsresultat for innkjøp av FFR for 2022-sesongen .

Statnett har mottatt og vurdert tilbud på FFR for 2022-sesongen. 

Tilbud på reservekapasitet var forespurt gjennom to ulike sesongkontrakter "FFR Profil" og "FFR Flex" med ulike leveransekrav. Statnett ønsket for perioden mai - oktober 2022 å anskaffe: 

             Ca. 50 MW FFR Profil til bruk fra uke 22 til og med uke 35. Leveransen omfatter 1302 timer totalt per aksepterte tilbud.

             Ca. 100 MW FFR Flex for bestilling fra uke 18 til og med uke 43. Leveransen omfatter 400 timer per aksepterte tilbud levert etter bestilling fra Landssentralen. 

Statnett har valgt de tilbud som samlet dekker behovet til lavest kostnad. Primært kriterium for aksept har vært tilbudt pris på reserve. For hver kontraktstype vil aksepterte tilbud få samme pris per MW og time, bestemt av den høyeste aksepterte budprisen.

Følgende volum er besluttet kjøpt for sesongen 2022: 

             45,2 MW FFR Profil til en uniform markedspris på 150 NOK/MW/time. Fire tilbud for FFR Profil er akseptert. Volumet kan bli endret avhengig av prekvalifiseringsresultat.

             109,5 MW FFR Flex til en uniform markedspris på 495 NOK/MW/time. Sju tilbud for FFR Flex er akseptert. Volumet kan bli endret avhengig av prekvalifiseringsresultat.

Det var stor bredde på teknologi og aktører som tilbydde i årets FFR-marked, inkludert industri, datasentre og diverse aggregerte laster.

Oppdatert IKT-implementeringsplan .

Nå er oppdatert IKT-implementeringsplan lagt ut på statnett.no

Systemdrifts- og markedsutvikling | Statnett

Spesialkjøp RKOM for 23.02-25-02.

Landssentralen har foretatt spesialkjøp i RKOM i dagsegmentet for 23.02-25.02. Totalt ble 206 MW anskaffet. RKOM-ressurser anskaffet ved spesialkjøp prissettes som pay-as-bid.

Utsatt overgang til nytt teknisk format for automatisert mFRR.

Statnett har tidligere annonsert at oppstarten av automatisert nordisk aktiveringsmarked for tertiærreserver (mFRR EAM) blir forsinket. De nordiske TSOene arbeider med ny plan for hele NBM, og aktivitetene i overgangsfasen før mFRR EAM vil også få endret tidsplan.

I gjeldendetidsplan for implementeringskal fasen for overgang til nytt teknisk format starte i april og pågå fram til sommeren i år. Vi ser nå at det ikke lar seg gjennomføre. Dette skyldes hovedsakelig at Statnett og Fifty ikke kommer til å ha de nødvendige IT-løsningene på plass allerede i april. Vi ser også at mange aktører trenger mer tid på seg før de blir klare for overgangen til nytt format. Samtidig ønsker vi å unngå å la overgangsfasen gå gjennom sommerferien. Overgangsfasen vil derfor bli utsatt til høsten 2022.

Les mer:Innføringen av automatisert nordisk aktiveringsmarked for tertiærreserver utsettes til etter 22. mai 2023.

Statnett ønsker for sommeren 2022 å anskaffe FFR-reservekapasitet til bruk fra 2. mai (fra midnatt) til 30. oktober (til midnatt).

Statnett ønsker å kjøpe 150 MW reservekapasitet gjennom to ulike kontraktstyper, "FFR Profil" og "FFR Flex". Begge kontraktstypene er sesongoppkjøp, men med ulike leveransekrav.

 • "FFR Profil" skal leveres gjennom hele sesongen alle netter fra kl. 22 til kl. 07, samt hele døgnet på lørdager og søndager. Statnett ønsker for sommeren 2022 å anskaffe 50 MW FFR Profil til bruk fra uke 22 (30. mai fra midnatt) til og med uke 35 (4. september til midnatt). Leveransen omfatter 1302 timer totalt.

 • "FFR Flex" omfatter reserve for 400 timer som leveres etter bestilling fra Landssentralen. Bestilling skjer ukentlig. Det er ingen avkorting på meldt utilgjengelighet for FFR Flex på dagen hverdag mellom 08:00 og 12:59. Statnett ønsker for sommeren 2022 å anskaffe 100 MW FFR Flex for bestilling fra og med uke 18 (2. mai) til og med uke 43 (30. oktober).

Faktisk kjøp er avhengig av tilbudene og kan bli lavere enn oppgitt.

For hver kontraktstype vil Statnett betale en uniform markedspris som bestemmes av den høyeste prisen blant de tilbud som velges. Statnett vil velge de tilbud som samlet dekker Statnetts behov til lavest kostnad. Tilbudte volum kan bli akseptert helt eller delvis om de ikke er markert som udelelige volum. Bud med lavere pris enn høyeste aksepterte budpris kan bli overhoppet for å sikre lavest mulig totalkostnad for valgte bud.

Valgte bud aksepteres under forutsetning av at leverandørene blir prekvalifisert før reservekapasiteten skal leveres. Det er med andre ord ikke krav om at leverandører implementerer og tester tekniske løsninger før tilbud eventuelt er akseptert. Den senere vedståelsesfristen kan bli brukt av Statnett til å komplettere anskaffelsen om valgte leverandører ikke blir prekvalifisert.

Viktige datoer:

 • 31. januar - Invitasjon til bud
 • 28. februar - Frist for å levere tilbud
 • 14. mars - Valg av tilbud, informasjon til tilbydere og kommunisering av markedsresultat
 • 29. april - Frist for å fullføre implementering og prekvalifisering
 • Oppstart leveranse – FFR Flex 2. mai, FFR Profil 30. mai
 • 27. mai – Vedståelsesfrist

Mer informasjon om krav til deltagelse, produktkrav, budformat, valg av bud og fastsettelse av pris, er beskrevet i betingelser for deltagelse i demonstrasjonsprosjektet.

Vi ber om at tilbud gis etter følgende mal.

Spørsmål og tilbud sendes til ffr@statnett.no.

Utsettelse av automatisert aktiveringsmarked for tertiærreserver (NBM mFRR EAM).

Nordic Balancing Model-programmet (NBM) har vurdert risikoen knyttet til go-live for automatisert aktiveringsmarked for tertiærreserver (mFRR).  Dette har resultert i at innføring av automatisert mFRR aktiveringsmarked som er planlagt i november 2022 må utsettes.

For mer informasjon, se nyhetssak på statnett.no: Innføring av automatisert aktiveringsmarked for tertiærreserver må utsettes | Statnett

Vi minner samtidig om ekstraordinært ISB-møte 27. januar. Ta kontakt på BSP@statnett.no ved spørsmål eller om dere savner invitasjon til ISB-møte.

Varsel om produksjonssetting ny versjon 2.27.7 av Fifty Nordic MMS / aFRR kapasitetsmarked.

Når:Torsdag 13. januar 2022 kl.13:00.

Forventet nedetid: Inntil 1 time.

Hvorfor:Fifty Nordic MMS / aFRR kapasitetsmarked oppdateres til versjon 2.27.7 med endringer og feilrettinger.

Hvilke områder leveres det på:

 • Tilpasninger for et lokalt Finsk aFRR kapasitetsmarked
 • Oppdatert signeringssertifikat for applikasjonen
Ønske om bud i RKOM nattsegment.

Statnett ønsker bud i RKOM i Nattsegmentet fra helg uke 52 og fremover. Dette i tillegg til bud i Dagsementet. Første tilbudsfrist er torsdag 30. desember kl 12:00 for helg uke 52-2021 og hverdag uke 1-2022. Resultatet publiseres på statnett.no og til den enkelte aktør via Fifty-web innen kl. 14.00. Kjøp gjøres etter behov fra uke til uke.

Ønsket om bud på natt gjelder i første omgang frem til og med leveringsuke 9-2022.

For spørsmål, send e-post til D-vakt@statnett.no

For mer informasjon rundt RKOM:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

Endring frister for reservemarkeder (FFR og RKOM hverdag) jul og nyttår.

Reservemarkedet FFR med frist 24.12.2021 (julaften) får frist 22.12.2021 kl. 12:00 og RKOM hverdag med frist den 24.12.2021 får frist til 23.12. 2021 kl. 1200.

Dette gjelder:

·         FFR for uke 52

·         RKOM hverdag uke 52

Reservemarkedet FFR med frist 31.12.2021 (nyttårsaften) får frist 30.12.2021 kl. 12:00 og RKOM med frist den 31.12.2021 får frist til 30.12.2021 kl. 1200.

Dette gjelder:

·         FFR for uke 1

·         RKOM hverdag uke 1.

Vennlig hilsen

Landssentralen

Resultatet for RKOM uke 51 forsinket.

Resultatet for oppkjøpet i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) er forsinket. Resultatet skulle vært publisert i dag kl. 14.

Markedsinformasjon om aFRR-innkjøp Q1 2022.

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 1 2022 (start 3.1) er publisert på Statnetts hjemmeside.

aFRR - sekundærreserve | Statnett

FiftyWeb tilgjengelig.

Da er FiftyWeb tilgjengelig igjen, og fristene for innlevering av bud i FCR D-2 er utsatt til 18:00.

Mvh Landssentralen

FiftyWeb utilgjengelig.

FiftyWeb stenges inntil videre av sikkerhetsmessige årsaker. Ta kontakt med Landssentralen ved behov for hjelp til innsending av systemdata og RK-bud.

Mvh Landssentralen

Markedet for primærreserve FCR – detaljer om innføring av FCR-D Ned.

Statnett innfører nå produktet FCR-D Ned i FCR-reservemarkedene D-2 og D-1. Produktkoder og meldingssending/mottak må være tilpasset for det nye produktet, i IT-systemene både hos TSO og hos aktører.

Markedsresultat

Vil inkludere tidsserier for FCR-D Ned for alle aktører selv om de ikke har sendt inn bud på FCR-D Ned

 • i FCR D-2 f.o.m. 11.12.2021 for 13.12
 • i FCR D-1 f.o.m. 12.12.2021 for 13.12

Produktkoder

 • FCR-D Ned: 1245 (skiller ikke mellom produksjon og forbruk)

Avviksrapport

Vil inkludere tidsserie for FCR-D Ned til alle aktører selv om de ikke har sendt inn bud på FCR-D Ned. Er ikke alle aktører som bruker denne rapporten.

Blir sendt ut 20.12 for uken som starter med 13.12

Produktkode:

 • FCR-D Ned: 1244

Planer og systemdata

Aktører kan sende inn for driftsdøgn fra og med 13.12.2021. Det er først fra 01.01.2022 de vil få godtgjørelse.

Produktkoder:

 • FCR-D Ned Produksjon: 1244
 • FCR-D Ned Forbruk: 1278

Bud

Aktører kan sende inn bud, men Statnett vil ikke handle ennå.

Produktkoder:

 • FCR-D Ned Produksjon: 1245
 • FCR-D Ned Forbruk: 1279

Aksepterte bud

Dersom aktører sender inn bud, vil filen med aksepterte bud også inkludere de samme produktkodene.

Produktkoder:

 • FCR-D Ned Produksjon: 1245
 • FCR-D Ned Forbruk: 1279

Dersom du har spørsmål om FCR-markedet og innføringen av produktet FCR-D Ned, kan du sende mail til bsp@statnett.no.

Torsdag 2 desember blir siste aFRR oppkjøp i eksiterende løsning..

Torsdag 2 desember blir siste aFRR oppkjøp i eksiterende løsning. Dette oppkjøpet kommer bare til å omhandle helg med leveransedøgn 5 og 6 desember.

Minner om at aFRR oppkjøp vil bli gjennomført i ny løsning førstkommende søndag 5 desember kl 07:30

Spørsmål kan rettes til Kjell Petter Myhren,  e-mail: kjell.myhren@statnett.no  telefon: 90 95 53 37

Ny løsning for oppkjøp av aFRR kapasitet satt i drift..

Fra og med mandag 29.11 ble ny løsning for oppkjøp av aFRR kapasitet satt i drift.

Det er nå mulig å legge inn aFRR bud i ny løsning for leveransedøgnet mandag 6.12 med lukketid for auksjonen 5.12 kl 07:30  

Minner om plan for overgang fra eksisterende løsning:

•             Mandag 29. november: Gate opening for aFRR helg med leveranseperiode f.o.m. 4. desember t.o.m. 5. desember.

•             Torsdag 2. desember: Innkjøp aFRR helg med leveranseperiode f.o.m. 4. desember t.o.m. 5. desember.

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med Kjell Petter Myhren e.post: kjell.myhren@statnett.no   telefon: +47 90 95 53 37

Resultatet for RKOM uke 48 forsinket.

Resultatet for oppkjøpet i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) er forsinket. Resultatet skulle vært publisert i dag kl. 14.

Markedet for primærreserve FCR - ny link til User Guides.

Link til User Guides på Edielportalen i forrige melding fra Landssentralen var korrupt.

Ny link til User Guides: Edielportalen

Mvh

Landssentralen

Markedet for primærreserve FCR og innføring av produktet FCR-D Ned.

I markedet for primærreserve FCR handler Statnett pr. i dag kapasitet kun for produktet FCR-N.

Oppstart og opptrapping av handel av kapasitet for produktene FCR-D Opp og FCR-D Ned vil skje i løpet av 2022-2024, jf. tidligere annonsert roadmap for FCR.

Som del av forberedelsene for dette vil FCR-markedet i Statnett inneholde produktet FCR-D Ned i tillegg til dagens produkter FCR-N og FCR-D Opp, fra og med leveringsdøgnet 01.01.2022.  IT-systemene på både Statnett- og aktørsiden må derfor være klargjort med produktkoder etc. for det nye produktet senest innen 10. desember.

Leverandørene skal rapportere systemdata for FCR-D Ned på samme måte som det gjøres i dag for produktene FCR-N og FCR-D Opp. 

Se informasjon om produktet FCR-D Ned her:

Gjeldende vilkår for marked for FCR ligger her. Oppdaterte vilkår for marked for FCR med produktet FCR-D Ned blir publisert om kort tid.

Dersom du har spørsmål om FCR-markedet og innføringen av produktet FCR-D Ned, kan du sende mail til bsp@statnett.no.

Frysperiode for markedsendringer mellom 20.12.21 – 03.01.22.

Siste frist for å innsending av markedsendringer som skal komme med før nyttår er mandag 6. desember. Disse endringene vil da komme med på siste modelloppdatering i år, som blir mandag 20. desember. Deretter blir det en frysperiode der ingen oppdateringer av markedsmodellen gjøres før  mandag 3. januar 2022.

Oppstartsdato for nytt nasjonalt aFRR kapasitetsmarked er satt til 29.11.2021, med markedsklarering 5. desember for første leveransedag 6. desember.

Fra og med 29.11.2021 kommer Statnett til å benytte ny felles nordisk IT-løsningen for markedsklarering i det norske nasjonale aFRR-kapasitetsmarkedet.

I perioden fra og med 29.november til 5. desember blir det parallelldrift av ny og eksisterende IT- løsning  

Oppkjøpene i eksisterende løsning blir foretatt på følgende måte:  

•             Mandag 22. november: Gate opening for aFRR hverdag med leveranseperiode f.o.m. 29. november t.o.m. 3. desember (og aFRR helg 27-28.november)

•             Torsdag 25. november: Innkjøp aFRR hverdag med leveranseperiode f.o.m. 29. november t.o.m. 3. desember (og aFRR helg 27-28.november).

•             Mandag 29. november: Gate opening for aFRR helg med leveranseperiode f.o.m. 4. desember t.o.m. 5. desember.

•             Torsdag 2. desember: Innkjøp aFRR helg med leveranseperiode f.o.m. 4. desember t.o.m. 5. desember.

Siste oppkjøp i eksisterende løsning blir foretatt torsdag 2 desember. Dette oppkjøpet kommer bare til å omhandle helg med leveranseperiode 4 desember til 5 desember.

Fra og med mandag 29. november blir det bli mulig å legge inn bud i ny løsning, for markedsklareringen søndag 5 desember, med leveranse for 6 desember.

Oppgjør som blir fakturert etter 13. desember, som gjelder fra avregningsperiode uke 49 og senere sendes ut i valuta EUR og ikke i NOK som i dagens løsning.

Les mer på Statnett.no

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nyhetsarkiv/nytt-nasjonalt-afrr-kapasitetsmarked/

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med Kjell Petter Myhren e.post: kjell.myhren@statnett.no   telefon: +47 90 95 53 37

Statnetts dataproblemer er nå løst, og vi kan motta RK-bud for 12. november.

Dataproblemene er løst og vi kan derfor nå motta regulerkraftbud for 12. november.

Mvh Landssentralen

Pga dataproblemer kan Statnett foreløpig ikke motta RK-bud for 12. november.

Statnett har dataproblemer og klarer ikke å motta regulerkraftbud for 12. november. Vi sender ny melding når problemer er løst. Mvh Landssentralen

Oppstart av ny ubalanseoppgjørsmodell og krav i FoS.

I anledning oppstart av ny ubalanseoppgjørsmodell "Enpris" i dag, mandag 1. november, minner vi om at krav til å følge produksjonsplan og anmelde i balanse i forskrift for systemansvar er uendret (FoS 8 og 8a). Det gjelder selv om produksjonsplaner fra og med i dag utgår som et element i ubalanseoppgjøret. Både krav til å følge produksjonsplan og anmelde i balanse vil bli fulgt opp mot markedsaktørene.

For mer informasjon, se her:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/retningslinjer-for-systemansvaret/

Resultat etter forespørsel om bud i RKOM sesong 2021/2022.

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong Opp 2021/2022 for ukene 44-17, totalt 26 uker, og har besluttet kjøp som følger:

Kjøpt volum er totalt 1186 MW. 
Fra produktet RKOM-B er det kjøpt inn 217 MW til pris 10,00 kr/MW/time i felles budområde NO3/NO4, og 809 MW til pris 24,00 kr/MW/time i felles budområde NO1/NO2/NO5. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen for gjeldende område.
Fra produktet RKOM-H er det kjøpt inn 20 MW til pris 30,00 kr/MW/time i felles budområde NO3/NO4, og 140 MW til pris 105,00 kr/MW/time i felles budområde NO1/NO2/NO5. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen for gjeldende område.

Kjøpet er gjort i henhold til vilkår gjeldende fra 08.07.2021.
For mer info om RKOM, se: 

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad       tlf. 2390 3546

Adam Grøttvik                    tlf. 2390 3096

Endringer i datapublisering som følge av innføring av Enpris fra 1. november.

De nordiske TSOene innfører én pris og én posisjon for ubalanseoppgjør fra 1. november 2021 kl. 00:00 CET. Samtidig vil det blant annet skje endringer i datapublisering av ubalansepriser og ubalansevolumer på Transparency Platform.

For mer informasjon, se nyhetssak på websiden til Nordic Balancing Model (NBM):

https://nordicbalancingmodel.net/data-publication-from-the-go-live-of-single-price/

Telefonproblemer landssentralen.

Det er for tiden problemer med å ringe til landssentralen. Ved problemer, bruk gjerne SNIP driftstelefon eller mobil 908 47 639