Meldinger fra landssentralen
Dato Melding
Markedsinformasjon om aFRR-innkjøp Q4 2020.

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 40 er publisert på Statnetts hjemmeside.

Link til melding:

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/reservemarkeder/market-information-afrr-procurement-q4-2020.pdf

Link til Statnetts informasjonsside om aFRR:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

Statnett ønsker bud i RKOM-uke.

Statnett ønsker bud i RKOM-uke fra leveringsuke 37 og fremover. Tilbudsfrist for leveringsuke 37 er fredag 4. september kl 12:00. Resultatet publiseres på statnett.no og til den enkelte aktør via Fifty-web innen kl. 14.00. Det er kun behov for bud i Dagsegmentet og kjøp gjøres etter behov fra uke til uke. Ved behov for bud i Nattsegmentet vil dette varsles senere i egen melding.

For spørsmål, send e-post til D-vakt@statnett.no

For mer informasjon rundt RKOM:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

Informasjon om aFRR-innkjøpet i uke 32.

I uke 32 ble det kjøpt inn mer aFRR en vanlig i Norge. For helgen i uke 32 og for ukedagene i uke 33, ble det i Norge kjøpt inn et volum tilsvarende det nordiske behovet. Det vil si at det ble kjøpt inn 195-255 MW mer aFRR enn det som var det norske behovet. Planen var å kjøpe inn det samme volumet som tidligere, et volum som er beskrevet i meldingen publisert 17.06.2020. Innkjøpet i uke 32 var mao. et feilinnkjøp.

Referansegruppe for FiftyWeb.

Det jobbes med å få FiftyWeb over på ny plattform, fra å være applikasjon til å bli web-basert. I den forbindelse ønsker vi å etablere en referansegruppe bestående av aktører som benytter FiftyWeb, for avklaringer og eventuell test i løpet av høsten 2020.

De som er interessert i å bidra, eller ønsker mer informasjon, kan kontakte Merethe Mikkelsen, merethe.mikkelsen@statnett.nosnarest, eller innen 1.august.

Krav til elektronisk bestilling (eBestill) av regulerkraft og produksjonsflytting innen utgangen av 2020.

Statnett har publisert oppdaterte krav til elektronisk bestilling (eBestill) av regulerkraft og produksjonsflytting, inkludert endelig tidspunkt for kravstillelse.

Statnett opprettholder kravet om eBestill fra utgangen av 2020. Da vi likevel ikke kommer til å tilby en forenklet løsning for eBestill, åpner vi for at aktører som ikke rekker denne fristen kan sende inn en begrunnet søknad om utsettelse. Søknad kan sendes til firmapost@statnett.no merket med 17/00694.

Markedsinformasjon om aFRR-innkjøp Q3 2020.

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 27 er publisert på Statnetts hjemmeside.

Link til melding:

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/marked/reservemarkeder/market-information_afrr-procurement-q3-2020.pdf

 Link til Statnetts informasjonsside om aFRR:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

Webinar : Konsept for plan- og budobjekt (stasjonsgrupper).

Statnett inviterer til webinar for å presentere status på arbeidet med plan- og budobjekt (dagens stasjonsgrupper) 18.6.2020 kl. 12:00-14:00. Se invitasjon og påmelding på statnett.no under Møter og arrangementer (Link)  

Høringsforslag om overgang fra ukesoppkjøp for FCR-N til D-2 oppkjøp for FCR-N og FCR-D Opp .

Statnett foreslår å erstatte dagens ukemarked for kjøp av primærreserve (FCR) med et D-2-marked. D-2-markedet vil klareres daglig, to dager før leveransedøgnet. Statnett foreslår å innføre timesoppløsning i D-2-markedet. Det vil være mulig å by inn FCR-N og FCR-D i D-2-markedet. I dag er det kun mulig å by inn FCR-N i ukemarkedet.

Vi foreslår at endringene skal implementeres 30. november 2020.

Forslag til nye vilkår for markedet for primærreserve (FCR) og høringsbrev for mer informasjon om forslaget finner du her: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/primarreserver/

Høringsfristen er satt til 28. august.

Ny kilde for valutakurs i markedene for primærreserve og regulerkraft.

Kilde for valutakurs i Fifty MMS endres til den europeiske sentralbanken (European Central Bank - ESB/ECB) fra og med 3. juni 2020. Dette skjer pga. åpningen for flere kraftbørser, multiple NEMOs (Nominated Electricity Market Operators), i det nordiske kraftmarkedet. Mer informasjon om dette finner du i denne nyhetssaken.

https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2020/apner-for-flere-kraftborser-fra-3.-juni/

Informasjonen blir oppdatert i vilkårene for markedet for primærreserve (FCR), regulerkraftmarkedet (RKM) og produksjonsglatting, som vil gjelde fra 3. juni 2020. Oppdaterte vilkår kan finnes her:

Primærreservemarkedet (FCR)

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/primarreserver/

Regulerkraftmarkedet (RKM)

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftmarkedet/

Produksjonsglatting

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/praktisering-av-systemansvaret/systemtjenester/

Spesialkjøp i RKOM uke 21.

Landssentralen har i dag foretatt et spesialkjøp i RKOM for dagsegmentet tirsdag til fredag i uke 21 (19. - 22. mai). Totalt 1120 MW ble anskaffet. Spesialkjøp blir prissatt ved pay as bid, og høyeste valgte budpris var 30 kr/MW/h.

Dataproblemene med mottak av endringer av RK-bud og produksjonsplaner er nå løst.

Dataproblemene som Statnett hadde i dag tidlig med mottak av endringer av RK-bud og produksjonsplaner er nå blitt løst, og alt fungerer nå som normalt.

mvh

Landssentralen

Statnett kan ikke motta produksjonsplaner/endringer og RK bud.

Statnett har dataproblemer og får ikke motta endringer fra aktører i Fifty. Vi sender ny melding når problemer er løst. Mvh Landssentralen

Statnett ønsker bud i RKOM-uke for uke 21-24. Frist 18 mai kl 10:30..

Grunnet lav tilgang på frivillige RK-reserver ønsker Statnett å få inn bud i RKOM-uke for ukene 21-24. Dette gjelder bud i RKOM-uke for både Dag, Natt, Hverdager og Helg.

For uke 21 Hverdager er frist for bud mandag 18 mai kl 10:30. Budene i uke 21 gjelder fra tirsdag til fredag. Bud må sendes per e-post til D-vakt@statnett.no. Eventuelle tilslag blir sendt ut på e-post fra Statnett til aktører senest kl 11:30.

For bud i RKOM-uke for Helg uke 21 og alle bud i uke 22-24 sendes bud inn på vanlig måte via Fiftyweb.

For spørsmål, ta kontakt på e-post til D-vakt@statnett.no.

Høring om endring av vilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM).

Statnett har publisert forslag til nye vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM), med tilhørende informasjon om bakgrunnen for forslagene til endringene. Kommentarer til varslet om endring av vilkår kan oversendes systemansvarlig innen fredag 7. august 2020.

Forslag til endelige vilkår vil bli oversendt til reguleringsmyndigheten for energi (RME) og publisert på våre nettsider etter behandling av eventuelle innspill. Endelige vilkår foreslås å tre i kraft 1. april 2021.

Statnett vil også arrangere et høringsmøte (webinar) den 9. juni. For påmelding og øvrige spørsmål knyttet til høringen, send epost til: lill.sandvik@statnett.no.

RKOM-uke 18-32.

Statnett vurderer at det ikke er behov for innkjøp i RKOM-uke markedet for leveringsukene 18-32. Aktører som normalt deltar trenger ikke å anmelde bud i markedet eller kontrollere tilslag i denne perioden. Fra leveringsuke 33 ønskes det igjen bud i markedet og Statnett vil da vurdere eventuelle innkjøp som normalt. Vil det likevel oppstå behov for innkjøp i perioden vil det bli sendt ut en egen melding om dette med oppfordring om å gi bud.

Høring om nordisk forslag til endret metode for tilleggsspesifikasjoner for FCR.

De nordiske TSOene har sendt forslag til endret metode for tilleggsspesifikasjoner for primærreserve (FCR) på høring.

De nordiske TSOene har tidligere konsultert en slik metode i henhold til SOGL artikkel 154(2) med et varsel om at det vil innføres et nytt produkt, FCR-D ned, for å håndtere utfall av forbruksenheter, radiallinjer med leveranse fra det sammenkoplede nettet eller HVDC forbindelser med eksport. TSOene sender nå på høring et forslag til endring i metoden for tilleggsspesifikasjoner for FCR som innebærer konkretisering av spesifikasjoner for det nye produktet.

Høringsfristen for endret metode er 1. mai 2020.

For mer informasjon, se Statnett sin nettside:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/horinger-og-konsultasjoner/horing-fcr-d-ned/

Særskilte påskefrister for reservemarkedene..

Alle budfrister som normalt er torsdag og fredag i uke 15 er endret til tirsdag 07.04.2020.

Dette gjelder:

aFRR-helg for uke 15 og aFRR-hverdager for uke 16, med frist kl 10:00.

RKOM-helg for uke 15 og RKOM-uke for uke 16, med frist kl 12:00.

FCR helg for uke 15 og hverdager for uke 16, med frist kl 14:00.

Tilbudsperiodene er endret. 

Markedsinformasjon om aFRR-innkjøp Q2 2020.

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 14 er publisert på Statnetts hjemmeside.

Link til melding:

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/reservemarkeder/market-information_afrr-procurement-q2-2020.pdf

Link til Statnetts informasjonsside om aFRR:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

FFR-demo 2020, ny tilbudsfrist 16. mars kl. 14..

Statnett har besluttet å forlenge tilbudsfristen i FFR-anskaffelsen, da ikke alle interesserte tilbydere rakk å levere tilbud i tide. Vi oppfordrer også alle som har levert tilbud til å komplettere sine tilbud om de ønsker å gjøre endringer.

 Se også:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/ffr/ffrdemo2020/

For spørsmål, kontakt ffr@statnett.no.

Statnett inviterer til å gi bud på FFR for sommeren 2020.

Statnett innfører bruk av FFR i demonstrasjonsprosjektet "FFR-demo 2020", og vi inviterer til å gi tilbud på reservekapasitet. Tilbud må inkludere dokumentasjon av teknisk løsning. Implementering og prekvalifisering kan skje etter anskaffelsesprosessen, men før FFR skal leveres i form av reservekapasitet.

Markedsperioden er fra og med 1. mai (fra midnatt) til 30. september (til midnatt). Statnett ber om tilbud på to ulike kontrakter, "FFR Profil" og "FFR Flex":

 • "FFR Profil" leveres gjennom hele sesongen alle netter fra kl. 22 til kl. 07, samt hele døgnet på lørdager og søndager. Leveransen omfatter 2037 timer totalt.
 • "FFR Flex" omfatter reserve for 200 timer som leveres etter bestilling fra Landssentralen. Bestilling skjer senest dagen før leveranse, eller etter avtale med leverandøren.

Statnett ønsker å kjøpe 50 MW FFR Profil, og 100 MW FFR Flex. Faktisk kjøp er avhengig av tilbudene og kan bli lavere.

Leverandører som ikke forventer å være klare med implementering og prekvalifisering til 1. mai kan tilby FFR og angi dato for forventet oppstart av levering.

For hvert produkt vil Statnett betale en uniform markedspris som bestemmes av den høyeste prisen blant de tilbud som velges. Statnett vil velge de tilbud som samlet dekker Statnetts behov til lavest kostnad. Tilbudte volum kan bli akseptert helt eller delvis om de ikke er markert som udelelige volum. Bud med lavere pris enn høyeste aksepterte budpris kan bli overhoppet for å sikre lavest mulig totalkostnad for valgte bud.

Frist for budgivning er fredag 6. mars 2020 kl. 14. Vedståelsesfrist er fredag 15. mai 2020 kl. 14.

Statnett planlegger å meddele markedsresultat senest fredag 20. mars 2020 kl. 14. Deretter må valgte leverandører sørge for implementering og test av tekniske løsninger, slik at de er prekvalifisert før oppstart av FFR-leveranse. Den senere vedståelsesfristen kan bli brukt av Statnett til å komplettere anskaffelsen om valgte leverandører ikke blir prekvalifisert.

Informasjon om FFR inkludert vilkår og tilbudsskjema finnes her:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/FFR

Tilbud sendes til ffr@statnett.no. Spørsmål kan sendes til samme epostadresse, eller til simon.weizenegger@statnett.no.

Frist for å velge tjeneste for innsamling og publisering av data. .

De nordiske TSO-ene har etablert en ny tjeneste, NUCS, for innsamling og publisering av data om utilgjengelig kapasitet på ENTSO-E Transparency Platform. Dette er gjort for å sikre fortsatt god transparens i kraftmarkedet når vi får flere kraftbørser som følge av europeiske regelverk. Markedsaktørene er forpliktet til å bruke NUCS eller en annen godkjent tjeneste til deling av slike data. Mer informasjon: 
https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nyhetsarkiv/nordiske-markedsaktorer-bes-om-a-velge-tjeneste-for-datainnsending/

Spørsmål kan rettes til nucs@statnett.no.

Systemansvarlig sender nå oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret ut på høring .

Fra 1.7.2019 ble retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret gjeldende for forskrift om systemansvaret §§ 5, 6, 8, 8a, 8b og 21 og for energilovforskriften § 6-1 (tidligere fos § 14a, endret fra 1.11.2019). I godkjenningsbrevet fra NVE (nå RME) var det forbehold om enkelte oppdateringer innen 1.4.2020. Systemansvarlig sender nå på høring oppdaterte retningslinjer iht. tilbakemeldinger i godkjenningsbrevet. Det er i tillegg gjort noen ytterligere oppdateringer initiert av systemansvarlig.

Utarbeidelsen av og endringer i retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen. Systemansvarliges endelige forslag, hvor de innkomne høringsuttalelser er vurdert og kommentert, skal oversendes RME (Reguleringsmyndigheten for energi) og NVE. RME skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av fos og NVE skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av enf § 6-1.

Statnett som systemansvarlig har nå utarbeidet forslag til nye retningslinjer for: 

 • fos § 5 om flaskehalser og budområder
 • fos § 6 om fastsettelse av handelskapasitet
 • fos § 8a om planlegging av produksjon
 • fos § 8b om planlegging av effektregulering
 • fos § 21 om systemvern
 • enf § 6-1 om rapportering av anleggsdata før idriftsettelse

Høringsdokument med forslag til oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret ligger tilgjengelig på våre hjemmesider: Høring om oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret.

Innspill til forslaget til oppdaterte retningslinjer for ovennevnte paragrafer sendes systemansvarlig innen 9.3.2020.

Høringssvar sendes til firmapost@statnett.no, og merkes med referanse 18/01329. 

Problemer med EDI-meldinger løst.

Problemer med EDI-meldinger løst. Mvh Landssentralen

Problemer med EDI-meldinger.

Pga. uforutsette IT-problemer har vi den siste timen ikke kunnet motta eller sende EDI-meldinger. Det jobbes aktivt med å løse problemet. Mvh. Landssentralen

Vedtak om leveranse og betaling for systemtjenester 2020, jf. fos §9, §15 og §27.

Statnett har fattet vedtak om leveranse og betaling for systemtjenester for 2020 etter forskrift om systemansvaret (fos) §9, §15 og § 27. Statnett har mottatt fire skriftlige innspill til varselet om vedtak som ble sendt ut 23.10.19, og Statnett har kommentert disse i vedtaksbrevet.

Vedtaket om omfatter produksjonsflytting, regulerstyrke og tilhørende roterende reserve og reaktiv effekt. For øvrige systemtjenester hvor det skal betales i henhold til fos § 27, fattes egne vedtak.

Vedtaket omfatter endring av valuta for betaling av restleveranse fra NOK til EUR, og inneholder informasjon om at separate vedtak om betaling for produksjonsfrakobling vil bli fattet som varslet den 25.10.2019; Det innføres en felles løsning om å betale kostnader basert på innsendt underlag fra produsent, forbruker og nettselskap for drift. Egne standardsatser for PFK for drift, vedlikehold og aktivering fjernes.

For mer informasjon og link til vedtak, se våre nettsider:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/praktisering-av-systemansvaret/systemtjenester/

Endrede frister for reservemarkeder i julen..

Alle reservemarkeder med frist den 26.12.2019 (2. juledag) får utsatt frist til 27.12. 19 kl 1000.

Dette gjelder: FCR-N (primær) for helg uke 52; aFRR for helg uke 52 og hverdager uke 1; samt RKOM helg uke 52.

God Jul hilsen Landssentralen.

Frysperiode for utsending av FCR-avregningsgrunnlag opphevet..

Viser til meldinger fra Landssentralen om frysperiode for utsendelse av FCR-avregningsgrunnlag.

Feilen vi hadde i vårt system etter produksjonssettingen forrige uke er nå rettet og frysperioden er opphevet.

Frekvensrapporter og avregningsgrunnlag for aktivert FCR er sendt til aktører og eSett for alle døgn i uke 50 og passerte døgn i inneværende uke.

Frist for endring av avregningsgrunnlag for FCR-reguleringer for uke 50 er utvidet til midnatt natt til torsdag. Normalt er tidsfrist innen midnatt natt til tirsdag.

Ved spørsmål kan aktører kontakte Landssentralen.

Utsending av avregningsunderlag for FCR-markedet ytterligere forsinket.

Avregningsunderlaget for aktivert FCR for uke 50 blir ytterligere forsinket, som følge av en feil i den nye beregningsmetodikken. Vi beklager de ulemper dette medfører. Så fort feilen er rettet vil avregningsunderlaget for hele uke 50 bli sendt ut.

Feilen ble oppdaget under en testsending av avregningsgrunnlaget for den 15.desember til alle balanseansvarlige aktører. Se derfor bort fra dette avregnigsunderlaget.

Balanseansvarlige aktører skal fortsette å sende inn oppdaterte systemdata i henhold til gitte frister. Øvrige avregningsunderlag blir distribuert som vanlig

Ytterligere forlenget frysperiode for utsending av FCR-avregningsgrunnlag - utvidet til mandag 16. desember 2019..

Viser til meldinger fra Landssentralen 11. og 12. desember 2019 om utvidet frysperiode for utsendelse av FCR-avregningsgrunnlag.

Frysperioden utvides til mandag 16. desember 2019 ca kl. 12:00. Aktører og eSett vil ikke motta avregningsunderlag for aktivert FCR for døgn i uke 50 inntil frysperioden er opphevet.

Frist for endring av avregningsunderlag for FCR-reguleringer for uke 50 er utvidet til midnatt natt til onsdag. Normalt er tidsfrist innen midnatt natt til tirsdag.

Ved spørsmål kan aktører kontakte Gudny Hauknes, tlf: 23904118/e-post: gudny.hauknes@statnett.no.

Ny forlenget frysperiode for utsending av FCR-avregningsgrunnlag - utvidet til fredag 13. desember 2019.

Viser til melding fra Landssentralen 11. desember 2019 om utvidet frysperiode for utsendelse av FCR-avregningsgrunnlag.

Frysperioden utvides til fredag 13. desember 2019. Aktører og eSett vil ikke motta avregningsunderlag for aktivert FCR for døgn i uke 50 inntil frysperioden er opphevet.

Ved spørsmål kan aktører kontakte Gudny Hauknes, tlf: 23904118/e-post: gudny.hauknes@statnett.no.

Forlenget frysperiode for utsending av FCR-avregningsgrunnlag - utvidet til torsdag 12. desember 2019.

Forlengelsen refererer til melding fra Landssentralen 28. november 2019 om innføring av ny beregning av aktivert FCR.

Frysperiode for utsendelse av FCR-avregningsgrunnlag, tidligere kunngjort fra mandag 9. desember 2019 til onsdag 11. desember 2019, forlenges til torsdag 12. desember 2019.

Forlengelsen skyldes feil avdekket ved produksjonssetting hos Statnett 10.12.2019. Feilen gir uoverensstemmelse mellom 'Frekvensrapport' og 'Aktivert FCR' i avregningsunderlaget for FCR. Feilen skyldes ulik bruk av frekvensmålingene fra SCADA-systemet i de to rapportene.
 
Etter feilrettingen vil aktivert FCR beregnes pr. kvarter med middelfrekvens i Hz for kvarteret, jf. vilkår og informasjon på informasjonssiden til FCR-markedet. Totalt aktivert FCR midles til timesverdier som før.

Tiltak er iverksatt for å rette feilen.

Distribusjon av avregningsunderlag, aktivert FCR, til aktører og eSett for døgn i uke 50, er stoppet i frysperioden. Underlaget vil bli distribuert straks frysperioden oppheves.
 
Som før skal balanseansvarlige aktører gjennom hele frysperioden sende inn oppdaterte systemdata i henhold til gitte tidsfrister.

Ved spørsmål, ta kontakt med Gudny Hauknes, tlf: 23904118/e-post: gudny.hauknes@statnett.no.

Link til markedsinformasjon om aFRR-innkjøp Q1 2020.

Riktig link til markedsinformasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 2 ligger her:

https://www.statnett.no/contentassets/746fb9cc5c084aa584dfd3e478e74287/market-information_afrr-procurement-q1-2020.pdf

Utsending av avregningsunderlag i forbindelse med nye vilkår for FCR-markedet 09.12.2019.

Statnett innfører ny beregning av aktivert FCR fra og med mandag 9. desember 2019 (uke 50).

Tidligere har Statnett beregnet ett volum for aktivert FCR og distribuert volumet som én kode til balanseansvarlige aktører. Ny beregning splitter aktivert FCR-volum i FCR-N og FCR-D Opp, og aktivert volum vil etter ny beregning distribueres med nye koder. For mer informasjon om kodene, se edielportalen.

Balanseoppgjøret avregnes per uke, og for at avregningen skal bli korrekt, sørger Statnett for at uke 50 kun blir avregnet etter nytt beregningsprinsipp og med nye koder. Uke 49 avregnes etter gammelt prinsipp, og siste frist for endring av avregningsunderlag for uke 49 er mandag 9. desember kl. 13.00. Normalt er tidsfrist innen midnatt natt til tirsdag for foregående uke.

I perioden fra mandag 9. desember kl. 13.00 til onsdag formiddag 11. desember vil det ikke bli sendt ut avregningsunderlag for FCR. Øvrig avregningsunderlag blir distribuert som vanlig i denne perioden. Onsdag formiddag etter produksjonssetting av Fifty MMS v.15.0 og nytt beregningsprinsipp er kontrollert og godkjent, vil avregningsunderlag for FCR for mandags- og tirsdagsdøgnet sendes til balanseansvarlige aktører.

Balanseansvarlige aktører skal gjennom hele frysperioden sende inn oppdaterte systemdata i henhold til gitte tidsfrister.

For mer informasjon om ny beregning av aktivert FCR vises det til informasjonsbrevet som ble sendt ut sammen med oppdaterte FCR-vilkår. Disse dokumentene finnes på informasjonssiden til FCR-markedet.

Markedsinformasjon om aFRR-innkjøp for Q1 2020. .

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 2 er publisert på Statnetts hjemmeside.

Link til melding:

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/om-systemansvaret/market-information_afrr-procurement-q1-2020.pdf

Link til Statnetts informasjonsside om aFRR:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

Problemer med EDI-meldinger løst.

Problemene Statnett hadde med EDI-meldingene er nå løst og alt skal fungere som normalt igjen.

Problemer med EDI-meldinger.

Pga. uforutsette IT-problemer har vi den siste timen ikke kunnet motta eller sende EDI-meldinger. Det jobbes aktivt med å løse problemet. Mvh. Landssentralen

Innsending av produksjonsplaner til Statnett kl 16:00.

Alle aktører i kraftsystemet er pålagt å sende inn produksjonsplaner til systemansvarlig i henhold til gjeldende frister i forskrift for systemansvar. Vi minner om at tidspunktet for når produksjonsplaner skal være inne hos Statnett, er kl. 16:00. Brudd på plikten til å melde inn produksjonsplaner innen kl 16:00, vil bli rapportert til Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Ny forskrift for systemansvar trådte i kraft 1. juli 2019.

Nytt tidspunkt for innsending av produksjonsplan til systemansvarlig er begrunnet i felles forpliktelser tilknyttet det felles europeiske samarbeidet med Common Grid Model (CGM). Common Grid Model, som inneholder blant annet norske produksjonsplaner, er grunnlaget for nordiske driftssikkerhetsanalyser.

Oppstart av NUCS 3. desember – ny innsamling og publisering av meldinger om utilgjengelig kapasitet..

Oppstart av NUCS 3. desember – ny innsamling og publisering av meldinger om utilgjengelig kapasitet.

All Statnetts markedsinformasjon i form av UMM (Urgent Market Information) på Nord Pools hjemmeside vil bli kansellert tirsdag 3. desember i tiden 09:00-11:00. Dette medfører at den samme informasjonen også vil bli kansellert på ENTSO-E Transparency Platform. Årsaken er "Change of service".

Den samme informasjonen vil bli re-publisert på NUCS (www.nucs.net) senest kl. 11, og på ENTSO-E Transparency Platform i løpet av dagen.

For mer informasjon om NUCS, se https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/markedsinformasjon/, eller kontakt inge.stenklov@statnett.no.

Endret dato for nye FCR-vilkår: gjeldende fra 09.12.2019 .

Statnett har publisert vilkår for primærreserve (FCR) med ny dato for ikrafttredelse på statnett.no. Endringene som følger av nye vilkår er avhengig av ny funksjonalitet i Fifty MMS, og i forbindelse med ferdigstillelse av Fifty MMS v.15.0 opplever vi noen utfordringer. Nye vilkår for FCR-markedet er derfor utsatt en uke og gjelder fra og med 9. desember 2019. Oppdatert vilkårsdokument finnes på informasjonssiden til FCR-markedet.

Informasjon om frysperiode for utsending av avregningsunderlag i forbindelse med nye vilkår for FCR blir publisert på Landssentralens meldingstjeneste i neste uke.

Systemansvarlig sender nå forslag til retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret ut på høring.

1.11.2019 ble det gjort endringer i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos). Dette innebærer en utvidelse av fos § 28a, som pålegger systemansvarlig å utarbeide ytterligere forslag til retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret. Utarbeidelsen av og endringer i retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen. Innholdet i retningslinjene skal godkjennes av RME (Reguleringsmyndigheten for energi).

Statnett som systemansvarlig har nå utarbeidet forslag til nye retningslinjer for: 

 • § 7 om overføringsgrenser 
 • § 9 om regulerstyrke og effektreserve 
 • § 11 om marked for regulerkraft 
 • § 12 om anstrengte driftssituasjoner og driftsforstyrrelser 
 • § 13 om tvangsmessig utkobling av forbruk 
 • § 14 om fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet 
 • § 15 om spenningsregulering og reaktiv effekt 
 • § 16 om koblingsbilde 
 • § 17 om samordning av driftsstanser 
 • § 18 om målinger og meldinger 
 • § 20 om vern og reléplanlegging 
 • § 22b om rapportering av spenningskvalitet 

Høringsdokument med forslag til retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret ligger nå tilgjengelig på våre hjemmesider: Høring om retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret

Innspill til forslaget om nye retningslinjer for ovennevnte paragrafer sendes systemansvarlig innen 7.2.2020. 

Høringssvar sendes til firmapost@statnett.no, og merkes med referanse 19/01229. 

Ny versjon av "User Guide - Norwegian balance regulation market" på EDIEL-portalen.

Melding utsendt 13.09.2019 om endret beregning av aktivert FCR publisert 28.06.2019 innholdt feil lenke. Riktig lenke ligger vedlagt:

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/marked/reservemarkeder/ny-beregning-av-aktivert-fcr.pdf

Statnett endrer beregning av aktivert FCR i slutten av november 2019. Ny versjon av User Guide – Norwegian balance regulation market som ivaretar denne endringen, er publisert på EDIEL-portalen.

Endelig informasjon om vilkårsendringer med detaljer publiseres senere.

Ved spørsmål, ta kontakt med gudny.hauknes@statnett.no

Døgnmarked for FCR-N 06.11.2019 er klart.

Store vanskeligheter med markedssystemet (Fifty og Fiftyweb) gjorde det vanskelig å sende inn primærbud for morgendagen. Fristen ble utsatt til kl 1945 og resultatet ble publisert kl. 20:09. Alle systemer ser nå ut til å være i orden.

Innkjøp av FCR-N for 06.11.19 forsinket .

Tekniske problemer hos Statnett gjør at fristen for innsending av bud til primærreservemarkedet for 06. november er utsatt. Ny frist er satt til 1945 med forventet klarering innen kl 20.00. 

Resultat etter forespørsel om bud i RKOM sesong 2019/2020.

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong 2019/2020 for ukene 46-16, totalt 23 uker, og har besluttet kjøp som følger.

Kjøpt volum er totalt 692 MW. 
Fra produktet RKOM-B er det kjøpt inn 632 MW til pris 10,84 kr/MW/time. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen for alle områder
Fra produktet RKOM-H er det kjøpt inn 60 MW til pris 33,00 kr/MW/time. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen for alle områder.

Kjøpet er gjort i henhold til vilkår gjeldende fra 12.11.2018.
For mer info om RKOM, se: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad     tlf. 2390 3546

Adam Öggesjö                tlf. 2390 3096

Varsel om vedtak om leveranse og betaling for systemtjenester 2020.

Varsel om vedtak om leveranse og betaling for systemtjenester 2019 etter fos § 9, § 15 og § 27 og varsel om vedtak om betaling for systemvern, produksjonsfrakobling 2019, er nå tilgjengelig på Statnett sine nettsider:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/praktisering-av-systemansvaret/systemtjenester/

Varslene blir også sendt per epost til deltakere på forum for systemtjenester, hvor aktører er invitert til å kommentere varselet og utviklingen knyttet til utvikling av nye markedsløsninger og systemtjenester.

Dersom aktørene har kommentarer, må dette skriftlig oversendes systemansvarlig innen 15. november. Endelig vedtak vil fattes av systemansvarlig i etterkant av dette.

Du finner mer informasjon om forum for systemtjenester som arrangeres 30. oktober 2019 her.

Nye vilkår for primærreserve (FCR) gjeldende fra 2. desember 2019.

Statnett har publisert nye vilkår for primærreserve (FCR) gjeldende fra 2. desember 2019 på statnett.no. Endringene foretatt i vilkårsdokumentet følger som en konsekvens av ny beregning av aktivert FCR samt nytt prinsipp for prising av avvik og implementeres som en del av Fifty MMS v.15.0.

Oppdatert vilkårsdokument samt informasjonsbrev som beskriver endringene, finnes på informasjonssiden om primærreservemarkedet. Informasjonsbrevet beskriver også endringer i FCR-markedet som kommer i løpet av 2020. 

Nytt marked for FFR fra 2020.

De nordiske TSO-ene vil prøve å ta i bruk Fast Frequency Reserve (FFR) før sommeren 2020, for å ivareta frekvensstabiliteten i perioder med lav rotasjonsenergi (inertia) i kraftsystemet. Statnett inviterer interesserte markedsaktører til et informasjonsmøte om et nytt norsk marked i Oslo den 31. oktober 2019. For mer informasjon og påmelding, eller for spørsmål, kontakt ffr@statnett.no. Påmeldte vil få et informasjonsnotat før møtet som forberedelse til diskusjon. Etter møtet ønsker Statnett skriftlige innspill før 20. november. Se også informasjon om nordisk frekvensstabilitet på www.statnett.no, LINK.

Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2019/2020.

Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2019/2020

Markedsperioden er fra og med uke 46 i 2019, til og med uke 16 i 2020, totalt 23 uker.

Det gis kun bud for markedssegmentet Hverdager (mandag-fredag), Dag (05:00-24:00)

Frist for budgiving er fredag 18.10.2019, kl. 12:00 

Vedståelsesfrist er onsdag 30.10.2019, kl. 12:00 

Budskjema for RKOM-sesong, vilkår og søknadsskjema for deltakelse i RKOM finnes her: 

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

Signert budskjema sendes til RKOM@statnett.no

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) er satt til minimum 1700 MW, hvorav 1200 MW for å dekke dimensjonerende feil og minimum 500 MW for å dekke ubalanser. Reservebehovet for å dekke ubalanser kan være høyere enn 500 MW i tilfeller der det forventes flaskehalser mellom elspotområder. Minimum 500 MW dekkes fra produktet RKOM-H eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. 

En del av reservebehovet vil sikres i RKOM-sesong. Marginalpriser i RKOM-sesong kan variere per elspotområde og produkt, basert på behov og forventede flaskehalser mellom elspotområder og en samlet økonomisk vurdering. 

En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52 og bilaterale avtaler, som for kommende sesong er 135,9 MW. Av disse langsiktige kontrakter tilsvarer 94,4 MW produktet RKOM-B gjennom hele vinteren og resterende volum tilsvarer produktet RKOM-H.

Innkjøp i RKOM-uke vil gjennomføres med marginalpris per elspotområde, basert på behov. Det vil innebære at elspotområder med lav tilgang og stort behov av reserver kan få høyere pris enn andre elspotområder. På lik linje kan områder med stor tilgang og mindre behov av reserver få lavere pris enn andre elspotområder. Dette vil gjelde for både RKOM-H og RKOM-B.

Volumet i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke per område ut fra prognoser på forventede ubalanser, produksjon, forbruk, utveksling og sannsynlige flaskehalser. 

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad      tlf 2390 3546

Adam Öggesjö                  tlf 2390 3096

Eller send e-post til RKOM@statnett.no

Ny versjon av "User Guide – Norwegian balance regulation market" på EDIEL-portalen.

Se tidligere informasjon om endret beregning av aktivert FCR publisert 28.06.2019.

Statnett endrer beregning av aktivert FCR i slutten av november 2019. Ny versjon av User Guide – Norwegian balance regulation market som ivaretar denne endringen, er publisert på EDIEL-portalen.

Endelig informasjon om vilkårsendringer med detaljer publiseres senere.

Ved spørsmål, ta kontakt med gudny.hauknes@statnett.no

Markedsinformasjon om aFRR-innkjøp for Q4 2019.

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 40 er publisert på Statnetts hjemmeside.

Link til melding:

https://www.statnett.no/contentassets/746fb9cc5c084aa584dfd3e478e74287/market-information_afrr-procurement-q4-2019.pdf

Link til Statnetts informasjonsside om aFRR:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

Oppdatert implementasjonsguide for common aFRR kapasitetsmarked i Fifty Nordic MMS.

Prosjektet Fifty Nordic MMS, som lager et felles aFRR kapasitetsmarked, har publisert en oppdatering til implementeringsguiden (v1.3), inkludert oppdaterte eksempelfiler for bud og markedsresultat.

Dere finner den oppdaterte versjonen her: http://nordicbalancingmodel.net/updated-version-implementation-guide-afrr-capacity-market-bsp/

Endringer i guiden:

Endringene som er gjort imøtekommer en rekke ønsker endringsønsker og forbedringer, som er oppsummert nedenfor:

 • Den aksepterte budmeldingen inkluderer nå aksepterte og originale pris- og volumelementer, samt separate årsakskoder for full og delvis budgodkjenning
 • Den nå tilgjengelige partirollen BSP (A46) erstatter den midlertidig brukte BRP (A08)-rollen
 • Tredjepartsagenter kan nå bli autorisert til å by og motta markedsresultater på vegne av BSP'er ved å bruke dataleverandørrollen (A39)
 • Prosesser for publisering / tilbaketrekking av markedsresultater, samt scenarier som ikke er kjøp, er nå beskrevet mer detaljert
 • Ekstra budvalideringsregler for maksimale mengder er lagt til.

Hvis du har spørsmål, ikke nøl med å kontakte din TSO eller Fifty ved å bruke følgende kontaktinformasjon:

jan.mohr@statnett.no

+47 23902328

pal.haug@Statnett.no

+47 23902800

Statnett ønsker bud i RKOM-uke.

Statnett ønsker bud i RKOM-uke fra leveringsuke 36 og fremover. Tilbudsfrist for leveringsuke 36 er fredag 30. august kl 12:00. Resultatet publiseres på statnett.no og til den enkelte aktør via Fifty-web innen kl. 14.00. Det er kun behov for bud i Dagsegmentet og kjøp gjøres etter behov fra uke til uke. Ved behov for bud i Nattsegmentet vil dette varsles senere i egen melding.

For spørsmål, send e-post til D-vakt@statnett.no

For mer informasjon rundt RKOM:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

Ingen kjøp av RKOM for uke 33 og 34.

Det vil ikke bli kjøpt RKOM for uke 33 eller 34.

Ny beregning av aktivert FCR .

I forbindelse med de endringene som kommer i kraftsystemet framover, som nye utenlandskabler, er det behov for å sikre FCR-D nedregulering ("FCR-D ned") som et eget produkt, og Statnett er i tidlig fase med å vurdere muligheten for innføring av et marked for FCR-D ned i løpet av 2021. Som et ledd i dette, ønsker vi å gjøre beregningen av aktivert FCR mer presis slik at det tydelig vil komme frem hva som er aktivert av FCR-N respektive FCR-D. Statnett planlegger dermed å innføre ny beregning av aktivert FCR ved idriftsettelse av Fifty MMS v15 i månedsskiftet november/desember 2019. Den nye beregningen ble presentert på ISB-møtet i mars 2018. Vi kommer tilbake med endelig dato for endringen i løpet av høsten.

Mer informasjon om den nye beregningen finnes på informasjonssiden for primærreserver - FCR.

Oppdatert Tiltaksplan for systemdrift- og markedsutvikling (SMUP) .

Statnett har oppdatert tiltaksplanen for Systemdrift- og markedsutvikling (SMUP). Dokumentet kan du finne på Statnetts nettside: Systemdrifts- og markedsutvikling

 Gjennom jevnlige oppdateringer av Tiltaksplanen i SMUP vil vi gi kraftbransjen god innsikt i planene for utvikling av nye systemdrifts- og markedsløsninger. Oppdatert Tiltaksplan i juni 2019 gir informasjon om viktige tiltak, med oppdatering av status og videre planer.  Tiltaksplanen er omfattende og ambisiøs, og gjenspeiler behovet for omfattende tiltak for å møte et kraftsystem i endring. Den oppdaterte Tiltaksplanen er tydeligere enn tidligere på hva som må til for å ivareta en effektiv balansering av kraftsystemet i Norden, og behovet for å automatisere balanseringsprosessen.

Vi ønsker å gi informasjon som påvirker aktørene så tidlig som mulig. Samtidig er det fortsatt usikkerhet knyttet til både løsninger og fremdrift.

Endringene i kraftsystemet og nye løsninger i systemdriften berører hele bransjen, og gjennomføring av tiltaksplanen er avhengig av et tett og godt samarbeid i kraftbransjen. Vi tilstreber å gi bransjen god informasjon og å involvere bransjen i utviklingen av nye systemdrifts- og markedsløsninger. Bransjens innspill er viktig for å oppnå effektive løsninger og realistiske endringsprosesser.

aFRR-innkjøp Q3 2019 - markedsmelding.

Det er publisert informasjon på Statnetts hjemmeside om innkjøp av kapasitet for aFRR fra og med uke 27 (1.juli 2019). Den største endringen er at vi nå skal anskaffe aFRR kapasitet i helgene. Vi gjør oppmerksom på at vilkårene i den forbindelse er oppdatert.

Link til melding:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

Klarering for de nye tidspunktet vil foregå slik:
Hverdag uke W vil klareres torsdag uke W-1 med første innkjøp torsdag 27. juni
Helg uke W vil klareres torsdag uke W med første innkjøp torsdag 4. juli.

Med vennlig hilsen

Landssentralen

23903000

T+47 23 90 30 00


Statnett

Nydalen Allé 33, 0484 Oslo

PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo


statnett.no

RKOM uke 24-32.

Statnett vurderer at det ikke er behov for innkjøp i RKOM-uke markedet for leveringsukene 24-32. Aktører som normalt deltar trenger ikke å anmelde bud i markedet eller kontrollere tilslag i denne perioden. Fra leveringsuke 33 ønskes det igjen bud i markedet og Statnett vil da vurdere eventuelle innkjøp som normalt. Vil det likevel oppstå behov for innkjøp i perioden vil det bli sendt ut en egen melding om dette med oppfordring om å gi bud.

Utfasing av BalanseWeb og underlag for balanseavregning i eSett og FiftyWeb.

Siden mars 2016 har eSett hatt ansvar for balanaseavregning på vegne av Statnett og norske aktører. Fram til nå har underlag for balanseavregning blitt sendt fra Landssentralen til IT-systemet som Statnett tidligere benyttet for slik avregning. Underlaget har gjennom dette fortsatt vært tilgjengelig i BalanseWeb. BalanseWeb er nå faset ut.

Underlag for balanseavregning er fortsatt tilgjengelig hos eSett og i FiftyWeb. EDI-meldinger til aktører sendes som før.

Dersom dere har spørsmål til dette, ber vi dere ta kontakt på mail: avregning@statnett.no

Konkurranse for å delta i pilot i regulerkraftmarkedet i NO1 vintersesong 2019/2020 .

Statnett planlegger en pilot i regulerkraftmarkedet i prisområde NO1 for vintersesongen 2019/2020. Vi har nå publisert konkurransen på Doffin, se her.  Der henvises det til Statnetts kontaktperson for å få tilgang til konkurransegrunnlaget. Målgruppen for piloten er leverandører av oppreguleringsressurser i NO1, og nedre budkvantum i piloten er 1 MW. Vi ønsker å stimulere til deltagelse i regulerkraftmarkedet fra en bredde av teknologier og aktører, og vi ønsker særlig å stimulere til å realisere fleksibilitetspotensialet som er knyttet til byområder. For å delta i piloten må bidraget inneholde et element av innovasjon på metode og/eller teknologi.

Markedsresultat for primærreservemarkedet ble publisert ca. kl. 21.

På grunn av tekniske problemer hos Statnett ble markedsresultat for primærreservemarkedet publisert forsinket, ca. kl. 21. Vi beklager forsinkelsen og ulempene det måtte medføre for deltakerne i markedet.

Ang. utsatt frist for innsending av bud til primærreservemarkedet.

Problemene med innsending av bud til primærreservemarkedet er fortsatt ikke løst. Fristen for budgiving er derfor forlenget til 2045. Dersom vi ikke er i stand til å gjennomføre kjøp innen kl 21:00 vil behovet for reserver blir håndtert gjennom systemkritiske vedtak etter forskrift om systemansvar (fos) § 9.

Utsatt frist for innsending av bud til primærreservemarkedet.

Tekniske problemer hos Statnett gjør at fristen for innsending av bud til primærreservemarkedet for 24. mai er utsatt. Ny frist er satt til 19:45 med forventet klarering innen 20:00.

Idemyldring og informasjonsmøte om ny pilot i regulerkraftmarkedet 21.mai .

Statnett ønsker å gjennomføre en pilot i regulerkraftmarkedet i prisområde NO1 for vintersesongen 2019/2020. Piloten skal stimulere til markedsutvikling, og er en av flere aktiviteter Statnett gjør for å øke fleksibiliteten i kraftsystemet. Vi vil gjennom en konkurranse søke leverandører som ønsker å delta i denne piloten, og vil med dette invitere til idémyldring og informasjonsmøte med bransjen i forkant av konkurransen. . Målgruppen for møtet og konkurransen er leverandører av oppreguleringsressurser, det vil si aktører med mulighet for å redusere forbruket sitt eller øke produksjonen sin.

Mer informasjon om møtet og påmelding finnes på her.

Utsatt krav til elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting.

Statnett publiserte 15. juni 2017 et varsel om at vi vil stille krav til elektronisk bestilling (eBestill) av regulerkraft og produksjonsflytting innen utgangen av 2019.

Statnett ønsker ikke å stille krav til eBestill av regulerkraft og produksjonsflytting før en forenklet løsning er på plass, og arbeidet tar noe lengre tid enn først planlagt. Derfor utsettes kravet for når aktørene må ha en løsning for eBestill på drift.

Krav til elektronisk bestilling (eBestill) av regulerkraft og produksjonsflytting vil gjelde fra utgangen av 2020. Eksakt tidspunkt for kravstillelse vil bli varslet minimum 6 måneder i forkant.

Mer informasjon om krav til elektronisk bestilling finnes på informasjonssiden for regulerkraftmarkedet.

Endret budfrist for primærmarkedet hverdager uke 21.

Budfrist for primærmarkedet hverdager uke 21 er endret til torsdag 16.mai kl 1400.

Statnett har gjennomført spesialkjøp av RKOM for uke 19.

På grunn av begrenset tilgang på ressurser i RK-markedet retning opp har Landssentralen i dag gjennomført kjøp i RKOM for uke 19, med leveranse fra tirsdag 07.05.2019 til fredag 10.05.2019 i tidsrommet kl 05-24. RKOM-ressurser anskaffet ved spesialkjøp prissettes som pay-as-bid. Total innkjøpt volum i perioden er 537MW.

Berørte aktører er kontaktet og gjort kjent med tilslag.

Ved spørsmål, kontakt d-vakt@statnett.no

Endret budfrist for RKOM uke 21.

Budfrist for RKOM uke 21 er endret til torsdag 16.mai kl 1200.

Nye vilkår for primærreserve (FCR) gjeldende fra 8. mai 2019.

Statnett har publisert nye vilkår for primærreserve (FCR) gjeldende fra 8. mai 2019 på statnett.no. Endringene foretatt i vilkårsdokumentet følger som en konsekvens av produksjonssetting av Fifty MMS v.14.0 og endret praksis knyttet til avregning og budutvelgelse, samt et ønske om å presisere gjeldende praksis i vilkårene.

Endringene knytter seg til

1) presisering av beregning av avvik benyttet som underlag i avregning av FCR-leveranse, og

2) ny praksis for klarering av FCR i D-1-markedet.

Oppdatert vilkårsdokument samt informasjonsbrev som beskriver endringene, finnes på informasjonssiden om primærreservemarkedet.

Oppgjør for primærreserver i EUR fra uke 15.

Etter overgang til ny versjon av et av våre IT-systemer er det kommet en utfordring knyttet til håndtering av desimaler i avviksrapportene for primærreserver. Dette medfører at vi må avvente fakturering av oppgjørene for primærreserver i EUR fra og med uke 15 inntil dette er løst. Vi arbeider med å rette dette og så snart det er rettet vil sende ut kreditfakturaene.

Vi beklager de ulempene dette medfører.

Særskilte påskefrister for reservemarkedene .


Alle budfrister som normalt er torsdag og fredag i uke 16 er endret til tirsdag 16.04.2019.

Dette gjelder:

 • aFRR for uke 17, med frist kl 10:00.
 • RKOM-helg for uke 16 og RKOM-uke for uke 17, med frist kl 12:00.
 • FCR helg for uke 16 og hverdager for uke 17, med frist kl 14:00

Tilbudsperioden er også utvidet. 

Statnett har gjennomført spesialkjøp av RKOM for uke 15.

På grunn av begrenset tilgang på ressurser i RK-markedet retning opp har Landssentralen i dag gjennomført kjøp i RKOM-markedet for uke 15, med leveranse fra onsdag 10.04.2019 til fredag 12.04.2019 i tidsrommet 05-24. RKOM-ressurser anskaffet i spesialkjøp prissettes som pay-as-bid.

Berørte aktører er kontaktet og gjort kjent med tilslag.

Ved spørsmål, kontakt d-vakt@statnett.no.

Nytt tidspunkt for overgang til EUR for FCR D-1-markedet.

Viser til tidligere publisert tidsplan for overgang til EUR for FCR-markedene. På grunn av utfordringer med videresalg av FCR til de andre nordiske landene har vi ikke mulighet til å gå over til EUR før vi har felles klarering med Svenska kraftnät (Svk) for FCR i D-1-markedet. Det vil først skje fra og med handelsdag 7. mai 2019 for leveranse 8. mai 2019.

Ukemarkedene vil ha overgang til EUR som først planlagt.

Oppdatert tidsplan finnes her.

Avlyst kjøp i markedet for primærreserver for tirsdag 2. april.

Grunnet omfattende IKT-problemer med en ny versjon av landssentralens markedssystem (fifty)knyttet til innsending av bud til markedet for primærreserver vil det ikke bli gjennomført kjøp i dette markedet for tirsdag 2. april. Behovet for reserver blir håndtert gjennom systemkritiske vedtak etter forskrift om systemansvar (fos) § 9. 

Nytt tidspunkt for overgang til EUR for RKM vedrørende vilkårsendring 02.04.2019.

Viser til tidligere publisert melding for overgang til EUR for RKM. Nytt tidspunkt for endring av hovedvaluta i Fifty fra NOK til EUR er 2. april 2019 kl. 12.00. Fram til kl. 12.00 er det kun mulig å gi bud i NOK/MWh. Etter kl. 12.00 er det mulig å gi bud i både EUR/MWh og NOK/MWh.

Publisering av RK-priser 2. april 2019:

 • Fram til kl. 10.00 publiserer Statnett RK-priser i NOK.
 • I tidsrommet kl. 10.00 og 12.00 settes Fifty v14.0 i produksjon, og da publiseres det ikke RK-priser.
 • Etter kl. 12.00 publiseres RK-priser i EUR, inkludert for de timene det ikke har vært publisert RK-priser (kl. 10.00-12.00).

Etter produksjonssetting av Fifty v14.0, vil all utsending av avregningsunderlag være i EUR. Det betyr at avregningsunderlag for driftsdøgnet 2. april, som sendes ut til aktører ca kl. 01.35 3. april, er i EUR.

Presisering av tidspunkt for overgang til EUR for RKM vedrørende vilkårsendring 02.04.2019.

Viser til tidligere publiserte markedsvilkår for regulerkraftmarkedet (RKM) gjeldende fra 2. april 2019. Endringen i hovedvaluta i Fifty fra NOK til EUR skjer ved driftsettelse av ny funksjonalitet (Fifty v.14), 2. april 2019 kl. 14.00. Fra dette tidspunkt vil det være mulig for aktører i RKM å angi bud i EUR/MWh. Aktører må da også være i stand til å motta grunnlag for balanseavregning i EUR.

Kapasitet for aFRR ukene 14-26, 2019.

Det er publisert informasjon på Statnetts hjemmeside om innkjøp av kapasitet for aFRR for ukene 14-26, 2019. For Norge vil innkjøpet som tidligere være ca. 105 MW i de aktuelle timene.

Link til melding:

https://www.statnett.no/contentassets/641f63152efe44eea566aaa9a22cb0b3/market-information_afrr-procurement-q2-2019.pdf

For all leveranse uke W, vil markedene klareres torsdag uke W-1, klokka 10, som i dag. Tilbudsperioden er også uforandret.

Kapasitet for aFRR ukene 14-26, 2019.

Det er publisert informasjon på Statnetts hjemmeside om innkjøp av kapasitet for aFRR for ukene 14-26, 2019. For Norge vil innkjøpet som tidligere være ca. 105 MW i de aktuelle timene.

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

Detaljert tidsplan for overgang til EUR for FCR-markedene vedrørende vilkårsendring 02.04.2019 .

Viser til tidligere publiserte markedsvilkår for primærreserve (FCR) gjeldende fra 2. april 2019. Den detaljerte tidsplanen for overgang til EUR som følger av nye vilkår for FCR-markedene er nå publisert. De ulike handelstidspunktene og leveranseperiodene for de forskjellige produktene og segmentene i FCR-markedene medfører at de nye vilkårene praktisk sett vil bli gjeldende ved forskjellige tidspunkter. Vi ønsker derfor å presisere når aktører i FCR-markedene kan benytte seg av EUR som hovedvaluta, og når markedsresultat og avregning endres fra NOK til EUR.

Detaljert tidsplan finnes her.

Nye vilkår for FCR, RKM og produksjonsglatting trer i kraft 2. april 2019.

Viser til tidligere publiserte markedsvilkår for markedene for primærreserve (FCR), regulerkraft (RK) samt produksjonsglatting. Flere av endringene i vilkårene er knyttet til idriftsettelse av Fifty MMS v14.0.

Fifty MMS v14.0 har vært utsatt på grunn av kompleksitet i leveransen, og ny dato for idriftsettelse er 2. april 2019. Nye vilkår er gjeldende fra samme dato.

For FCR-markedet og RKM er det innført krav til at nye reguleringsobjekt må godkjennes av Statnett for å kunne delta i markedet. Søknadsskjema for å bli prekvalifisert er publisert sammen med nye vilkår for hvert marked.

EUR innføres som standardvaluta for avregning og prising i markedsklareringen for FCR-markedet. Detaljert tidsplan for overgang til EUR for FCR-markedene kommer innen kort tid.

Oppdatert informasjon om nye vilkår for FCR, aFRR, RKM og produksjonsglatting.

Oppdatert informasjon om nye vilkår for FCR, aFRR, RKM og produksjonsglattingIdriftsettelse av Fifty MMS v14.0 planlagt 05.03.19 blir utsatt grunnet kompleksitet i leveransen. Utsettelsen medfører også utsettelse for ikrafttredelse av nye vilkår for FCR, RKM og produksjonsglatting. Ny dato for idriftsettelse og ikrafttredelse av nye vilkår vil bli kommunisert senest 4 uker i forkant. Vi estimerer dette til å bli i løpet av Q2 2019. Selv om idriftsettelsen blir utsatt så ønsker vi å opprettholde dialog og plan for test for de aktørene som er involvert i det.

Nye vilkår for sekundærreserve, aFRR, er uavhengig av Fifty MMS v.14.0 og vil tre i kraft i henhold til tidligere kommunisert dato 05.03.19.

Her finner du nye markedsvilkår for sekundærreserve, aFRR

Feil på oppgjør for RKOM ukene 50, 51 og 52.

Viser til tidligere melding om feil i oppgjør for RKOM sendt 8 januar 2019.

Feilen er nå rettet. Nytt datagrunnlag for avviksrapport er publisert til FiftyWeb.

Statnett vil sende korreksjonsoppgjør for ukene 50, 51 og 52. Oppgjøret for uke 1 vil sendes på vanlig måte, om enn noe forsinket.

Vi beklager de ulempene dette medfører.

For spørsmål knyttet til avregning av RKOM, vennligst kontakt Landsentralen på epost: D-vakt@statnett.no

Fritak fra vedtak om levering av grunnleveranse, trinn 2.

Produsenter i Norge med aggregater som har krav til levering av grunnleveranse kan søke om fritak fra vedtak om maks 12 % statikk.

Mer informasjon om kriterier for søknad finnes her: link.

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/Primarreserver/

Feil på oppgjør for RKOM ukene 50, 51 og 52.

På grunn av et avvik i et av våre IT-systemer er avregning og fakturering av RKOM for ukene 50, 51 og 52 blitt feil og markedspris for RKOM Hverdager har blitt benyttet for RKOM Helg.

Kreditfakturaer fra Statnett for disse ukene vil bli gjort opp på vanlig måte.

Når avviket er rettet, vil Statnett sende korreksjonsoppgjør for 50, 51 og 52. Oppgjøret av uke 1 vil avvente inntil feilen er rettet.

Vi beklager de ulempene dette medfører.

For spørsmål knyttet til avregning av RKOM, vennligst kontakt Landsentralen på epost: D-vakt@statnett.no

Feil høringsfrist i forrige melding.

Høringsfristen i forrige melding er selvsagt 1.2.2019, og ikke 1.2.2109.

Endring i høringsdokument for systemansvarliges retningslinjer.

I pågående høring av systemansvarliges retningslinjer for å utøve systemansvaret er det i de foreslåtte retningslinjene gjort en mindre endring i § 5 første ledd. Teksten i annet avsnitt endres fra "Systemansvarlig håndterer ikke flaskehalser i distribusjonsnett." til "Systemansvarlig håndterer flaskehalser på transformatorer mellom distribusjonsnett og regionalnett/transmisjonsnett forutsatt at det finnes tilgjengelige regulerkraftbud i distribusjonsnettet som kan avlaste flaskehalsen, og systemansvarlig er varslet om flaskehalsen på forhånd." Høringsfrist for denne endringen og hele høringsdokumentet er fremdeles 1.2.2109.

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/horinger-og-konsultasjoner/horing-om-retningslinjer-for-systemansvaret/

Vedtak om betaling for systemtjenester 2019, jf. fos §27.

Statnett har fattet vedtak om betaling for systemtjenester for 2019 etter forskrift om systemansvaret (fos) § 27. Statnett har mottatt ett skriftlig innspill til varselet om vedtak som ble sendt ut 17.10.18, og Statnett har kommentert dette i vedtaksbrevet.

Vedtaket omfatter produksjonsflytting, regulerstyrke og tilhørende roterende reserve og reaktiv effekt. Vedtaket er i henhold til det som tidligere er varslet for systemtjenestene lastfølge og regulerstyrke. For betaling av reaktiv effekt justerer systemansvarlig den faste betalingsmodellen. For aggregater ≥10 MVA som er tilknyttet regional - og sentralnettet og som bidrar med utveksling av reaktiv effekt, betales 250 kr per installert generatorytelse (MVA) per år. For øvrige systemtjenester hvor det skal betales i henhold til fos § 27, fattes egne vedtak.

For mer informasjon og link til vedtak, se våre nettsider:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/praktisering-av-systemansvaret/systemtjenester/

Problem med forbruks- og utvekslingstall løst. .
  Problemene vi har hatt med forbruk- og utvekslingstall skal nå være løst. Vi beklager ulempene dette har medført.
Feil i forbruks- og utvekslingstall.
  I forbindelse med omlegging av interne støttesystemer har det oppstått en feil i henting av målt utveksling. Dette medfører at vi beregner feil målt forbruk og forbruksprognosen blir feil. Data for målt utveksling, målt forbruk og forbruksprognose som ligger på statnett.no og på Nordpool sine sider har vært feil siden kl. 14:00 i dag. Vi jobber med å utbedre feilen og beklager de ulempene dette medfører.
Problem med forbruks- og utvekslingstall løst.

Problemene vi har hatt med forbruk- og utvekslingstall skal nå være løst. Det kan være litt forsinkelser før det blir oppdatert på statnett.no og Nordpool sine sider. Vi beklager ulempene dette har medført.

Informasjon om reservemarkedene på nye Statnett.no.

I forbindelse med modernisering av hjemmesidene til Statnett har statnett.no fått nytt utseende. Aktører kan finne resultater fra reservemarkedene på følgende side:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tall-og-data-fra-reservemarkeder/

Feil i forbruks- og utvekslingstall.

I forbindelse med omlegging av interne støttesystemer har det oppstått en feil i henting av målt utveksling. Dette medfører at vi beregner feil målt forbruk og forbruksprognosen blir feil.

Data for målt utveksling, målt forbruk og forbruksprognose som ligger på statnett.no og på Nordpool sine sider har vært feil siden kl. 12:00 i dag.

Vi jobber med å utbedre feilen og beklager de ulempene dette medfører.

Webinar regarding common aFRR capacity market in the Nordics.

Statnett, Svenska kraftnät, Energinet and Fingrid invite market participants and other stakeholders to a webinar regarding the IT-implementation for the upcoming common aFRR capacity market in the Nordics. The purpose of the webinar is to introduce market participants to the IT solution that enables the market.

Date: Wednesday December 12th
Time: 2 pm – 4 pm CET

The meeting will be held in English.

Registration is done by sending an e-mail to: mette.hesjedal@statnett.no. You will then receive the Skype details.

The agenda of the webinar will have two main topics:

·       User interface of the IT-solution

o   A demo of the solution (which is currently under development), where we show some of the key screens and scenarios

·       Technical interface using ECP

o   A high-level walk through of the "Implementation guide aFRR capacity market – BSP"

The final version of the "Implementation guide aFRR capacity market – BSP" is to be found here:  http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/sekundarreserver/

If you have any specific questions to the topics in the agenda, or areas of interested to be covered, please send us an e-mail in advance to mette.hesjedal@statnett.no. It will be possible to ask questions in writing during the webinar, using the chat functionality in Skype.

Please also find information regarding Nordic Balancing Concept (NBM), including update from the aFRR capacity market implementation project here: http://nordicbalancingmodel.net/

Unntak fra krav til minstevolum i regulerkraftmarkedet i NO1 gjeldende fra 17. desember 2018.

Statnett har høsten 2018 gjennomført en vilkårsrevisjon for balansemarkedene. Nye vilkår for opsjonsmarkedet for regulerkraft (RKOM) ble publisert 1.10.2018 og trådde i kraft 12.11.2018. Nye vilkår for regulerkraftmarkedet (RKM) ble publisert 23.10.2018, og har tentativ dato for ikrafttredelse 5.3.2019.  

Statnett ønsker å stimulere til et høyere volum i RKOM i NO1 allerede for vintersesongen 2018/2019. For å ta hensyn til at de nye RKM vilkårene først trer i kraft fra 5.3.2019 vil vi derfor gi et unntak fra gjeldende RKM vilkår datert 7.12.2016. Det betyr at aktører i NO1 har anledning til å by inn inntil ett bud med kvantum fra og med 5 til 9 MW per stasjonsgruppe, med virkning fra 17. desember 2018.

For mer informasjon om unntaket, se varselet på vår nettside her:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-regulerkraftmarkedet-RKM/

Innsending av produksjonsplaner i 2019.

I arbeidet med europeisk koordinering av nettmodeller og arbeidet mot Nordisk RSC, har det tidligere blitt delt informasjon og oppfordring om frivillig innsending av produksjonsplaner til Statnett på tidligere tidspunkt enn dagens praksis.

Fredag 11. mai sendte Statnett ut melding om at arbeidet med Common Grid Model har vært gjenstand for vesentlige forsinkelser, og at alle produsenter bes forberede seg på levering av produksjonsplaner kl. 16:00 fra 1. januar 2019. Denne informasjonen ble sendt med daværende informasjon om nye retningslinjer knyttet til ny fos § 8a.

Nyeste informasjon angående endingene i fos § 8a, og tilhørende retningslinjer, er at dette vil være gjeldende fra 1. juli 2019. Endringer i forskriftsteksten som er vedtatt angir at fra 1. juli 2019 vil frist for innsending av produksjonsplaner fastsettes av systemansvarlig. Nytt tidspunkt for innsending vi da være kl. 16:00. Tidsfristen for innsending av produksjonsplaner vil fra 1. juli 2019 fremkomme av retningslinjer knyttet til systemansvaret.

Vi ønsker å takke alle produsenter som har vært med på den frivillige ordningen. Dere har bidratt til økt forståelse for nettmodellering, forpliktelser og muligheter knyttet til Common Grid Model og Nordisk RSC.

For spørsmål ang endringer i fos §8a og tilhørende retningslinjer, vennligst kontakt Roar Kristensen på epost: Roar.Kristensen@statnett.no

For spørsmål knyttet til Common Grid Model og Nordisk RSC, vennligst kontakt Frida Holand på epost: Frida.Holand@statnett.no

Høring av retningslinjer til systemansvaret - §§ 5, 6, 8, 8a, 8b, 14a og 21.

NVE vedtok i slutten av mai 2018 flere endringer i forskrift om systemansvar i kraftsystemet (fos) - se nyhetssak. Ny fos § 28a pålegger den systemansvarlige å utarbeide forslag til retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret. Utarbeidelsen av, og senere endringer i, retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen og innholdet i retningslinjene skal deretter godkjennes av NVE.

Systemansvarlig har utarbeidet et utkast til retningslinjer for § 5 flaskehalser og budområder, § 6 fastsettelse av handelskapasitet, § 8 anmelding, § 8a planlegging av produksjon, § 8b planlagt effektregulering, §14a rapportering av anleggsdata ved idriftsettelse og § 21 systemvern.
Utkastet til disse retningslinjene sendes nå på høring.

Tidligere i år var utkastet for retningslinjer til § 22 om feilanalyse og statistikk ute på høring.

Endringer i fos § 22 med tilhørende retningslinjer gjøres gjeldende fra 1.1.2019, mens de øvrige bestemmelsene nevnt ovenfor trer i kraft 1.7.2019.

Høringsfrist for retningslinjer for fos §§ 5, 6, 8, 8a, 8b, 14a og 21 er 1.2.2019.

 Link til høringsdokumentet finner du her.

Resultat etter forespørsel om bud i RKOM sesong 2018/2019.

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong 2018/2019 for ukene 46-16, totalt 23 uker, og har besluttet kjøp som følger.

Kjøpt volum er totalt 647 MW. 
Fra produktet RKOM-B er det kjøpt inn 567 MW til pris 10,32 kr/MW/time. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen for alle områder
Fra produktet RKOM-H er det kjøpt inn 80 MW til pris 30,00 kr/MW/time. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen for alle områder.

Kjøpet er gjort i henhold til vilkår gjeldende fra 12.11.2018.
For mer info om RKOM, se: http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM/

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad  tlf. 2390 3546

Adam Öggesjö        tlf. 2390 3096

23.10.2018 Endring av vilkår for FCR, aFRR, RKM og produksjonsglatting.

Statnett har publisert nye markedsvilkår for markedene for primærreserve (FCR), sekundærreserve (aFRR), regulerkraft, samt produksjonsglatting.

Nye vilkår vil tre i kraft ved idriftsettelse av Fifty MMS v14.0. Antatt dato for idriftsettelse er satt til 5. mars 2019. Statnett vil informere bransjen om endelig dato for idriftsettelse av MMS v14.0 og ikrafttredelse av nye vilkår senest 4 uker i forkant.

Statnett har samlet og kommentert innsendte høringsinnspill.

For øvrige spørsmål knyttet vilkårene, send epost til: martha.oberg@statnett.no

Informasjon om forum for systemtjenester som arrangeres 31. oktober 2018 .

Feil link i forrige melding. Riktig link til informasjon om forum for systemtjenester finner du her:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Dialog-og-samarbeid-med-bransjen/Forum-for-systemtjenester/

Varsel om vedtak for betaling for systemtjenester 2019.

Varsel om vedtak for betaling for systemtjenester 2019 etter fos §27 og varsel om vedtak om betaling for systemvern, produksjonsfrakobling 2019, er nå tilgjengelig på Statnett sine nettsider:

 http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Systemtjenester/

Varslene blir også sendt per epost til deltakere på forum for systemtjenester, hvor aktører er invitert til å kommentere varselet og utviklingen knyttet til utvikling av nye markedsløsninger og systemtjenester.

Dersom aktørene har kommentarer, må dette skriftlig oversendes systemansvarlig innen 16. november. Endelig vedtak vil fattes av systemansvarlig i etterkant av dette.

Du finner mer informasjon om forum for systemtjenester som arrangeres 31. oktober 2018 her.

Nye markedsvilkår for RKOM fra 12.11.2018.

Statnett har publisert nye markedsvilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM), med virkning fra 12.11.2018. Bakgrunn for endringer, oppsummering av høringsinnspill og nye markedsvilkår for RKOM finnes her: http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM/

Hovedendringene i de nye vilkårene er:

 • Leverandører som er med i ordning for fleksibelt forbruk med redusert tariff tillates deltagelse i RKOM. Statnett stiller krav til at slike leverandører informerer berørt nettselskap om deres deltagelse i RKOM. Varslingsrutiner avtales bilateralt mellom leverandøren og nettselskapet.  I tilfeller der manglende leveranse i RKOM skyldes utkobling etter ordningen for fleksibelt forbruk med redusert tariff, settes avkortningsfaktoren A=2 for både RKOM-H og RKOM-B.

 • Det blir separate oppkjøp for helg og hverdag for RKOM-uke. Budfrist for RKOM-uke Hverdager (mandag-fredag) er normalt fredag kl. 12.00 for kommende uke. Budfrist for RKOM-uke Helg (lørdag-søndag) er normalt torsdag kl. 12.00 for kommende helg.

 • RKOM-sesong handles kun for hverdager.

I tillegg viser vilkårene til en endring som er foreslått i vilkårene for regulerkraftmarkedet (RKM):

 • I NO1 tillates det inntil ett bud med kvantum fra og med 5 til 9 MW per stasjonsgruppe."