Systemdrifts- og markedsutviklingsplan og tiltaksplan

En ambisiøs klimapolitikk fører til store omstillinger av kraftsystemet. Statnett vil bidra til et mer klimavennlig kraftsystem og utnytte muligheter for verdiskaping. Samtidig skal vi opprettholde god forsyningssikkerhet i et endret kraftsystem som blir mer komplekst å drifte. Dette gjør det nødvendig å gjennomføre omfattende endringer av dagens systemdrifts- og markedsløsninger og automatisere sentrale prosesser i systemdriften.

Systemdrifts- og markedsutviklingsplanen (SMUP) beskriver våre oppgaver knyttet til systemansvaret, sentrale forhold i dagens systemdrift, konsekvensene av endringer fremover. Systemutviklingsplanen beskriver prioriterte tiltak fremover.