Torsdag 19. januar inviterer Statnett til en workshop om tekniske problemstillinger ved budgiving og deltagelse i mFRR EAM. I utgangspunktet varer workshopen fra 09:00 til 16:00, men avhengig av problemstillinger som skal diskuteres kan lengden bli justert. Kommersielle forhold vil ikke bli berørt. Av problemstillinger som vil bli tatt opp er blant annet start og stopp i forhold til rampingkrav, ramping og vassdragsrestriksjoner, periodeskift, funksjonell verifikasjonstest og automatisert aktivering og produksjonsstyring.

I forkant av møtet vil alle deltagerne få tilsendt et underlag. Møtet vil foregå på Statnett sitt hovedkontor i Nydalen Allé 33 (møterom Smestad). Det vil ikke være mulig å delta via Teams. Imidlertid vil vi arrangere et kort oppsummeringsmøte via Teams onsdag 1. februar klokken 14:00 - 15:00.

Dersom du ønsker å delta på et av eller begge disse møtene, send en e-post til Lars Olav Fosse senest fredag 13. januar. Møtene er åpne for alle interesserte.

Vi minner ellers om Konkurranselovens §10 og Konkurransetilsynest veileder.