På workshopen 19. januar 2023 ble følgende problemstillinger drøftet:

Transparens

Dekker dataene Statnett tilgjengeliggjør bransjens informasjonsbehov? på et generelt grunnlag ønsker aktørene at all markedsinformasjon ligger på ett sted og er lett tilgjengelig ved bruk av API. Informasjonen bør komme ut raskt og være presis. 

 

Tilbakerulling av budgivning

Skal Statnett videreføre budbegresninger eller skal aktørene sende inn to sett med bud for å ta høyde for en tilbakerulling etter go-live? Aktørene ønsket ikke alterntive 2, men ba Statnett undersøke muligheten for å sende inn nytt budformat før go-live. Viktigheten av å teste godt på forhånd ble understreket. For øvrig ønsker aktørene mer transparens. De ønsker å kunne se hvilke bud de har sendt inn til Statnett, både i test og produksjon. De ønsker også tilgang til resultatene fra Statnetts skyggedrift. Aktørene ønsker også at Statnett sender et signal over ICCP til SCADA som viser aktiverte volumer hos aktørene. Dette er ikke en tjeneste Statnett støtter i dag.

 

Fallback-løsninger

Fallback-løsning for budinnsending er alternativ kanal – FiftyWeb. Her kan man fylle inn et web-skjema eller laste opp en xml-fil. Aktørene foretrekker stort sett å laste opp fil, men hadde også foretrukket et API på FiftyWeb. Da ville deres systemer kunne laste opp en fil automatisk i en fallback-situasjon. Dersom FiftyWeb også er nede, må det være mulig å sende bud per e-post. Det er viktig å teste grundig og øve på fallback.

 

Start- og stopprestriksjoner

 mFRR standardprodukt kan være krevende for enkelte aggregater som bruker lang tid på å starte opp. De kan også være krevende for aggregater som har en hviletid etter stopp (se under). Under dette punktet var det mer problemstillinger enn svar som kom frem. Det er viktig for Statnett å få en forståelse av hvordan denne typen utfordringer potensielt kan redusere tilbudet av mFRR sammenlignet med i dag.

 

Ramping i vassdrag

Ramping av produksjon kan komme i konflikt med konsesjonsvilkår. Her var løsningen å linke bud dersom restriksjonen kun gikk i én retning.

 

Håndtering av store menger transaksjoner

Aktørene mener en begrensning på 2000 bud per sending ansees som uheldig fordi det øker risiko for feil dersom ikke alle meldinger kommer frem. Ved endring av bud ønsker mange å sende alle budene inn på nytt, og at Statnett ev. deler opp meldingene i bolker på 2000 bud om nødvendig. Det var også ønskelig med en sjekksum tilbake fra Statnett og et API som aktørene kan bruke for å laste ned et “snapshot” av bud-porteføljen mottatt i Fifty.

 

Automatisert aktivering

Forslag om en akustisk/visuell varsling i anlegget når det skjer automatisk aktivering.

 

Periodeskift

Dersom en aktør skal rampe opp produksjon fra 0 og ønsker å levere et periodeskfit start bud, kan det være ønskelig å ikke koble dette til et mFRR EAM bud. Standardprofilen krever at man ramper ned før kvartersskift, men det er vanskelig å rampe ned fra 0. Imidlertid vil man ikke avregnes etter standardprofil før vi knytter oss til.

 

Functional Verification Test

Aktørene ønsker en testplan for å forberede og gjennmføre både funksjonell og ikke-funksjonell test, gjerne i et produksjonslikt mijlø. Aktørene ønsker også en mulighet til å trigge aktiveringsmeldinger selv slik at testingen kan foregå effektivt, samt at test skal være smidig. Det var enighet om at det var nødvendig å teste helt inn til AGC/SCADA i utvalgte scenarioer.

 

Vurdere referanseverdi for aktivering

Aktørene ønsker at operasjonssentralene får mer informasjon tilgjengelig direkte via ICCP-protokoll fra Statnett om faktiske aktiveirnger.

 

Industri - utfordringer med ramping

Industrien kan ha utfodringer med å rampe forbruket tilbake til normalt etter en nedregulering. En mulighet er å aktivere f. eks. en vannkraftgenerator innefor samme budområde som kan rampe raskere.

 

Komplekse bud og start/stopp

 Komplekse bud kan ikke kombineres med linkede bud. Dette er en utfordring dersom man f. eks. har et bud opp til bestpunkt og så et nytt bud opp til toppunkt for generator som er avhengig av at det første budet er aktivert. Ideelt sett skulle man da kunne linket til disse to budene i neste periode.

 

Problemstillinger ved innføring av mFRR EAM i Saltennettet

I enkelte områder er det viktig for systemansvarlig hvilken stasjon i en stasjonsgruppe som må reguleres på for å håndtere flaskehalser. I disse områdene må man da splitte opp dagens stasjonsgrupper til mindre enheter. Her må man ser på hvert enkelt tilfelle.

 

mFRR CM og låsing av fleksibilitet

Dersom man har fått tilsagn i kapasitetsmarkedet for en time har man også en forpliktelse på å levere direkteaktivering, men da får man også en forpliktelse første kvarter i neste timen, men der kan man ha andre forpliktelser f. eks. fra energimarkedene. Dette er særlig utfordrende ved midnatt hvor det ikke er mulig med teknisk linking. Dette er et tema Statnett må arbeide videre med.