• RKOM er et kapasitetsmarked hvor tilbydere får betalt for å garantere at de deltar i regulerkraftmarkedet. Behovet for å sikre oppreguleringsressurser i regulerkraftmarkedet har så langt vært hovedsakelig i vinterhalvåret (oktober-april).
  • Effekt fra både produksjon og forbruksutkobling kan tilbys i RKOM. RKOM stimulerer til at kraftintensiv industri synliggjør og bidrar med sin fleksibilitet ved mulighet for en rask forbruksreduksjon.
  • Regulerkraftopsjoner sikres i RKOM-sesong og i RKOM-uke. Det er ett sett vilkår for RKOM som omfatter både uke- og sesongmarkedet. 
Slik blir du tilbyder i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM)

RKOM-sesong

I RKOM-sesong kjøpes opsjoner med varighet over hele den forventede vintersesongen. Vi informerer om anbudsinnbydelse og kjøpsprosess gjennom Landssentralens meldingstjeneste, og budskjema og vilkår gjøres da tilgjengelig på denne siden. Resultater fra budrunde publiseres også på denne siden.

Resultat etter forespørsel om bud i RKOM sesong 2021/2022

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong Opp 2021/2022 for ukene 44-17, totalt 26 uker, og har besluttet kjøp som følger:

Kjøpt volum er totalt 1186 MW. 
Fra produktet RKOM-B er det kjøpt inn 217 MW til pris 10,00 kr/MW/time i felles budområde NO3/NO4, og 809 MW til pris 24,00 kr/MW/time i felles budområde NO1/NO2/NO5. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen for gjeldende område.Fra produktet RKOM-H er det kjøpt inn 20 MW til pris 30,00 kr/MW/time i felles budområde NO3/NO4, og 140 MW til pris 105,00 kr/MW/time i felles budområde NO1/NO2/NO5. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen for gjeldende område.

Kjøpet er gjort i henhold til vilkår gjeldende fra 08.07.2021.

Resultater fra tidligere år er tilgjengelig på ENTSO-E sine nettsider

RKOM-uke

Kjøp i RKOM-uke blir foretatt ut fra en vurdering av den aktuelle kraftsituasjonen, og da ut fra prognoser på produksjon, forbruk, utveksling mot utlandet og sannsynlige flaskehalser. RKOM-uke deles i to tidsavsnitt gjennom uken, Hverdag (mandag-fredag) og Helg (lørdag-søndag). Budfrist for RKOM-uke Hverdag er fredag kl. 12.00, og budfrist for RKOM-uke Helg er torsdag kl. 12.00. Kvantum og pris per produkt og område offentliggjøres kl. 14.00 samme dag.

Resultater fra RKOM-uke publiseres på Tall og data fra reservemarkeder | Statnett