Det vil bli arbeidet med etablering av nye vann- og
avløpsledninger til et tilkoblingspunkt ved fotballbanen til Smørås IL.

Det blir også jobbet med omlegging av tursti. Arbeidene med turstien har planlagt oppstart i midten av oktober. I anleggsperioden kan det være begrenset tilgang til eksisterende stier.

Entreprenøren vil i samråd med Statnett SF, etablere skilting og/eller annen markering for å lede turgåere utenom anleggsområdet. Det vil komme mer informasjon før oppstart og under anleggsperioden på våre prosjektsider.