Arbeidet med etablering av nye vann- og
avløpsledninger til et tilkoblingspunkt ved fotballbanen til Smørås IL er utført.

Det jobbes med omlegging av tursti. Arbeidene med turstien har planlagt oppstart i midten av oktober. I anleggsperioden kan det være begrenset tilgang til eksisterende stier.

Entreprenøren vil i samråd med Statnett SF, etablere skilting og/eller annen markering for å lede turgåere utenom anleggsområdet.