Samtidig med fastsettelse av oppstartsdato ble Romarheim Entreprenør AS tildelt grunn- og byggentreprisen for nye Åsen transformatorstasjon. Fra og med uke 32 vil Romarheim Entreprenør rigge opp utstyr og starte grunnarbeid på tomten. Statnett tar sikte på å sette den nye transformatorstasjonen i drift i september 2025. Når den nye transformatorstasjonen settes i drift, begynner arbeidet med å rive den gamle transformatorstasjonen. Dette arbeidet vil pågå ut 2025.

– Denne utbyggingen vil gi økt transformatorkapasitet i området. Dette er nødvendig for å dekke Bolidens økte effektuttak, som følge av utbyggingen av fabrikken deres i Odda. Vi er glade for at prosjektet går fremover som planlagt, sier Knut Jarleif Jenssen, senior prosjektleder i Statnett.

Rett etter oppstart i uke 32 vil Statnett og Romarheim Entreprenør arrangere et åpent informasjonsmøte. Her vil det bli muligheter til å stille spørsmål og få opplysninger om prosjektet og anleggsarbeidet som vil foregå i området. Møtet er planlagt avholdt i september 2023. Mer informasjon om dette møtet vil bli sendt ut på et senere tidspunkt.