Fjotland stasjon er en del av Vestre korridor, som er en omfattende ombygging og oppgradering av sentralnettet mellom Sauda og Kristiansand. -Med dette er nok en viktig brikke i puslespillet med å bygge Vestre korridor på plass, sier prosjektleder Nils Sirnes.

 

Transformatorstasjoen er planlagt å stå ferdig våren 2017.