Alternativet vil innebære at ledningen går mellom Selandsfjellet og Øykhom i Sirdal kommune.

 

Tilleggssøknaden er nå oversendt NVE som på vanlig måte vil sende søknaden på høring. Det er NVE som er mottaker for eventuelle høringsuttalelser.

 

Last ned tilleggsøknaden her.

 

For spørsmål vedrørende konsesjonssøknad, tilleggssøknad eller konsekvensutredning, ta kontakt med:

 

Prosjektleder Lars Allgot
E-post: lars.allgot@statnett.no
Mobil: 99385560

 

eller

 

Kommunikasjonssjef Henrik Glette
E-post: henrik.glette@statnett.no
Mobil: 93232010