Vi har fått en del henvendelser fra publikum med spørsmål om den gamle ledningen mellom Lysebotn og Tonstad fortsatt er strømførende. Denne ledningen går det fortsatt strøm i, og det vil det etter planen fortsette å gjøre ut 2021.

I konsesjon for å bygge den nye ledningen står det at denne gamle ledningen skal rives senest to år etter at ny ledningen er satt i drift. Planen er å rive ledningen i henhold til konsesjonsvilkårene.

 

Dersom du har spørsmål kan du kontakte prosjektleder for ledningen, Håvard Bertling. 

 
Epost: