- Masten er et flott monument, og vi er veldig stolte! Når en mast blir så fremtredende og synlig som denne i et område som blir besøkt av turgåere og turister fra inn- og utland, var det riktig å fremheve akkurat denne masten, sier prosjektleder Håvard Bertling.

 

Masten er spesialdesignet for å passe inn i naturen ved Lysefjorden, og ideen om å gjøre noe spesielt akkurat her oppsto i forbindelse med høringen av Statnetts planlagte ledning mellom Lysebotn og Tonstad. Tidligere ordfører i Forsand Ole Tom Guse og Audun Rake, som er leder av Lysefjorden Utvikling, har vært noen av bidragsyterne i prosessen.

- Det er viktig for oss å få inn innspill før vi begynner å bygge. Denne masten er et spesielt og veldig synlig eksempel på en god ide som kom inn under høring, sier Håvard videre.

 

Målet til Statnett er at master og stasjoner blir plassert slik at de blir til minst mulig ulempe for de fleste. Men det er ikke bare det visuelle man må ta hensyn til når kanskje landets viktigste infrastruktur skal på plass. Sikkerhet, teknisk funksjonalitet og kostnader må bli tatt hensyn til.

- Sikkerhet og teknisk funksjonalitet er vesentlig å ivareta, vi kan ikke gå på kompromisser her. Når produktet ikke er en vanlig standardmast vil dessuten kostnadene bli høyere. Masten vi har satt opp her er spesialdesignet for området, og blir neppe et vanlig syn i framtiden. For oss har dette vært et utfordrende og interessant prosjekt, og vi er glade for at det var gjennomførbart akkurat her, avslutter Håvard.

Prosjektteamet har bestått av spesialister innenfor flere fagfelt, og i tillegg til Statnetts egne ansatte har Efla bidratt med prosjektering, Widenoja Design har stått for utformingen, Skanska har hatt ansvaret for spesialfundamentene og Valmont fra Danmark har produsert tårnene og stått for monteringen.

 

Masten er en del av Statnetts oppgradering av transmisjonsnettet på Sør-Vestlandet, og hører til et av ledningsprosjektene i prosjektet som kalles Vestre korridor. Nettet skal oppgraderes til et høyere spenningsnivå, fra dagens 300kV til 420kV. Når arbeidet er ferdig vil det bety økt forsyningssikkerhet for Sør-Vestlandet, man kan knytte mer fornybar produksjon til nettet og man vil få full utnyttelse av kablene som skal gå til Tyskland og England. Totalkostnaden for hele Vestre korridor ligger i spennet 7,1 – 8,5 milliarder kroner. Prosjektet strekker seg fra Kristiansand i sør til Sauda i nord, og består av flere delprosjekter innenfor ledning- og stasjons-bygging. Vestre korridor er forventet ferdig i 2021.

 

Om masten:

Høyde: 39, 35 og 32 meter
Prosjektert av Efla
Fundamenteringsarbeid utført av Skanska, avdeling Stavanger
Produsert og montert av Valmont
Spesialdesignet for området
Widenoja Design står for design
Skal bære transmisjonsnettledningen mellom Lysebotn og Tonstad
Ledningen vil være strømbærende i 2018
En del av prosjektet Vestre korridor