Arbeidene blir todelt. Før selve mastene rives, må vi spole inn strømlinene. Det arbeidet er påbegynt og vil vare i ukene 4-5. Vi må bruke lift og gravemaskin til dette arbeidet, og det vil i perioder medføre støy. Det vil også bety begrensinger for ferdsel i området.

Når linene er fjernet, vil mastene bli fjernet (mast 325-333). Etter planen vil disse arbeidene starte i uke 5 og vare frem til ca uke 8.  Arbeidene vil flytte seg fra mast til mast. Vi planlegger å gjennomføre arbeidene i ledningstraseen der mastestål blir opplastet og kjørt videre ut. Transportrute er som planlagt forbi Voksen skole. Baseplassen nedenfor grusbanen/skøytebanen vil inntil videre ikke bli avsperret

For dere som bor og går i området vil det enkelte steder være satt opp alternative ruter. For barnehager og skoler vil populære turområder i perioder være sperret av. Vi ber dere følge med på skilting.

Det vil være en inngjerdet riggplass på et område i ledningstraseen mellom mast 328 og 329. Her vil det være synlig skilting.

Har du spørsmål til rivearbeidene?

Ta kontakt med oss på storoslo@statnett.no eller ring vår nabokontakttelefon på 957 20 211 (ikke sms).