Før Statnett kan starte sine rivearbeider, må NVE godkjenne en Miljø-, transport- og anleggsplan. Her vil Statnett beskrive hvordan arbeidet skal gjennomføres for å ta mest mulig hensyn til omgivelsene. 

I mai 2020 søkte Statnett NVE om å rive ledningen fra Ultvedt i Ringerike til Smestad i Oslo, og i juni 2021 fikk Statnett nødvendig tillatelse. 

Statnetts MTA-plan finner dere på denne siden 


Bakgrunn for vedtaket  

Statnett eier luftledningen fra Ultvedt-Smestad som en del av den opprinnelige 132 kV-luftledningen mellom Nore i Uvdal kommune og Smestad i Oslo kommune. Luftledningen er ikke i normal drift og fungerer i dag som en reserveledning.  Ledningen er fortsatt i drift på strekningen fra Ultvedt til Nore i Uvdal kommune, og eies av Glitre Energi nett.

Konsesjonen på 132 kV Ultvedt-Smestad utløper i desember 2021. Pågående oppgradering av kabelforbindelsen mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner vil forsterke nettet i Oslo. Når dette nye anlegget settes i drift, vil det ikke lenger være behov for reserveledningen.