Personell fra Statnett og Norges Geotekniske Institutt (NGI) vil befare mulige områder som kan være aktuelle. Vi planlegger en første befaring i uke 14, men også senere utover våren og sommeren etter behov.

Det skal ikke utføres noen form for tiltak i terrenget.