SMS-varsling

Statnett gir et tilbud om SMS-varsling i forkant av spregning, pigging og lineskjøt. Vi vil også sende SMS i forkant av spesielle hendelser, som eventuelt behov for stegning av veien ved Svarthavna. 

Hvis du vil ha denne typen varsler, send en e-post til kai.nygard@statnett.no, hvor du oppgir navn og mobilnummeret du vil ha varselet til. Har du ikke mulighet til å sende e-post kan du ringe byggeleder Kai Arne Nygård mob. 452 28 386.