Mandag 12. april vil lineskjøtingen etter planen foregå mellom klokken 11:00-12:00. Det er en risiko for en utsettelse på grunn av snøværet. Vi vil varsle med SMS ca 30-60 minutter i forkant og med sirene ca ett minutt før detonasjonen.

For lineskjøt tirsdag 13.april har vi enda ikke et konkret tidspunkt for når lineskjøten vil gjennomføres, da dette er avhengig av framdriften til arbeidet som skal gjennomføres i dag, 12. april. Vi vil i forkant av denne detonasjonen varsle med SMS og sirene.

Statnett skal legge om to kraftledninger inn til stasjonen, i den forbindelse må vi også utføre lineskjøt. Dette arbeidet vil starte opp 26. april og skal etter planen avsluttes 11. juni. I denne perioden vil det også bli bruk av helikopter. Sprengninger som skal gjennomføres i denne perioden vil bli varsla med SMS og sirene.

Hvis du vil motta SMS-varsel fra Statnett, send en e-post til: asgeir.midtboen@statnett.no eller ring Asgeir på mob. +47 951 56 115