På møtet vil vi informere om aktiviteter som skal gjennomføres kommende periode, vi håper også å få tilbakemeldinger på det arbeidet som er utført. 

Møtet vil bli ledet av vår nye byggeleder Asgeir Midtbøen.

Asgeir er tilgjengelig på anleggsplassen eller på telefon skulle det være behov for umiddelbar kontakt. Asgeir Midtbøen nås på mob. 95 15 61 15.

Møtet avholdes 15.mai klokken 18.00 i brakkeriggen ved transformatorstasjonen.