På disse møtene vil vi informere om hvilke aktiviteter vi skal gjennomføre den kommende perioden. Vi håper at disse møtene vil fungere som en møteplass hvor man får diskutert eventuelle utfordringer i forbindelse med anleggsarbeidet. 

 

Møtene vil bli ledet av vår byggeleder Terje Kjos. Terje vil være tilgjengelig både på telefon og på anleggsplassen skulle det være behov for umiddelbar kontakt. Terje Kjos kan nås på mob. 481 32 061.

 

Dato for første møte er 26.april klokken 18.00. Møtet vil bli avholdt i brakkeriggen ved transformatorstasjonen.

 

Dato for neste møte er torsdag 26.juni klokken 18.00 og vi lbli avholdt på samme sted, i brakkerikken.